Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sanna Godenäs Pia Olsson Annika Bertling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sanna Godenäs Pia Olsson Annika Bertling"— Presentationens avskrift:

1 Sanna Godenäs Pia Olsson Annika Bertling
Case Aneby Sanna Godenäs Pia Olsson Annika Bertling

2 Utveckla utvecklingssamtalet
Hur ser ett utvecklingssamtal ut och vilka effekter har det för ledaren och medarbetaren? Jämförelse mellan två avdelningar/förvaltningar. Hur skulle man kunna utveckla/förändra samtalet och dess innehåll för att nå bättre effekter?

3 Metod: INtervjustudie
Tre enhetschefer Två medarbetare Jämförelse mellan två förvaltningar, Sociala avd. och Barn och utbildning

4 Intervjuguide chef Hur många medarbetare har du
Hur förbereder du ditt samtal med medarbetare Hur bokar du dina samtal Vilka verktyg får dina medarbetare för samtalet Vilken tid får medarbetare för att förbereda samtalet Hur upplever du dina samtal Hur eller vad ser du att samtalet påverkar Hur skulle du vilja att samtalet ser ut Hur ser du på kommunens dokument/verktyg för samtalet Vilka effekter ser du att samtalet ger på din och verksamhetens utveckling

5 Intervjuguide medarbetare
Hur ofta och många samtal har du haft de sista 2 åren. Hur länge har du arbetat på din avdelning Hur många år har du haft samma chef. Hur förbereder du ditt samtal med chef. Hur får du ditt samtal bokat Vilka verktyg får du för ditt samtal. Hur eller vad ser du att samtalet påverkar Hur skulle du vilja att samtalet ser ut Hur ser du på kommunens dokument/verktyg för samtalet Vilka effekter ser du att samtalet ger på din och verksamhetens utveckling

6 Hur ser ett utvecklingssamtal ut och vilka effekter har det för ledaren och medarbetaren?
Förberedda enskilda bokade samtal efter mall 1 timme/medarbetare Positivt för relationen mellan chef och medarbetare Påverkar arbetsmiljö Verksamhetsutveckling och resultat Profession – yrkesroll Feedback Tydliggör uppdraget

7 Jämförelse mellan två avdelningar/förvaltningar
Ingen större skillnad i hur man bokar och utför utvecklingssamtal, men BU har uppföljning av samtalet vilket var positivt

8 Hur skulle man kunna utveckla/förändra samtalet och dess innehåll för att nå bättre effekter?
Förenklad och tydligare mall Enklare språk Friare samtal - valmöjlighet Särskilja utvecklingssamtal och lönesamtal Synliggöra kommunens styrkort i verksamheten Uppföljning av utvecklingssamtalet

9 Analys Utvecklingssamtalets betydelse för verksamheten är så viktig att chefens sätt att framföra och boka samtalen bör vara personligt. Synliggöra helhetsperspektivet för medarbetare så att den ser sin roll i verksamheten. Chefen behöver bli modigare och våga efterfråga feedback för sin personliga utveckling från medarbetaren vilken skulle gynna verksamheten. Fokusera och se varje individ Fokusera på utveckling av medarbetaren Mallens utformning kan hämma medarbetaren Utvecklingssamtalet tydliggör uppdraget och arbetsuppgifter

10 Slutsats Nytt material – för utvecklingssamtal – där medarbetaren ges möjlighet att påverka materialet Friare samtal Tiden – flytande Förberedelse – bör kunna ske på arbetstid Kommuns styrkort och ledord bör implementeras i verksamheten för likvärdighet Utbildning av chefer Följa upp samtalet under året


Ladda ner ppt "Sanna Godenäs Pia Olsson Annika Bertling"

Liknande presentationer


Google-annonser