Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgrupp Jens Sandahl (AF) Sara Andersson (AF)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgrupp Jens Sandahl (AF) Sara Andersson (AF)"— Presentationens avskrift:

1 Efterfrågan på arbetskraft och arbetspendling över riksgränsen - konkurrens eller möjlighet
Arbetsgrupp Jens Sandahl (AF) Sara Andersson (AF) Hans Ole Johnsen (NAV) Madeleine Johansson (Business Region) Anna-Malin Lundhamn (Orust kommun) Jenny Christensen (Dalslands kommuner) Tack till vår veileder Geir Tufte i Höyskolen i Östfold og Euresrådgiver Yvonne Marzinke i NAV Östfold for gode innspill! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Vad skall vi prata om idag?
Syfte/Mål Befolkningsutvecklingen i gränsregionen Näringsstruktur Arbetslöshet Gränspendling och kompetensutbyte i gränsregionen Yrkesbarometer för Fyrbodal och Østfold Kort om EURES och Grensetjänsten Slutsatser

3 Huvudfrågeställningar
Syfte/mål Huvudfrågeställningar Hur ser arbetsmarknaden i gränsregionen ut? Är det fördelaktigt eller negativt för kommunerna i gränsregionen med arbetspendling mellan länderna? Konkurrerar kommunerna i gränsregionen om samma arbetskraft?

4 Vi har valt att definiera gränsregionen som
Hela Østfold fylke Fyrbodal bestående av kommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg samt Åmål Analysen innehåller en utblick mot Oslo och Göteborg

5 Forventet befolkningsutvikling 2012 - 2020

6 Befolkningsförändring, Västra Götalands läns kommuner Kommunerna i Fyrbodal särskilt markerade

7 Näringsstruktur Fyrbodal/Østfold

8 Arbetslöshet som andel av befolkningen (16-64 år) per kommun augusti 2012

9 Arbetslösheten som andel av befolkningen (16-64 år) i sydöstra Norge och Västra Götalands län 2011 (årsgenomsnitt) Generellt lägre arbetslöshet i de norska kommunerna Men hur är arbetslöshetsdefinitionerna? Jämför vi samma saker? Svensk data: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd). Norsk data: NAV:s statistik över helt arbeidsledige och deltakare i ordinære tiltak

10 Arbetskraftsutbyte - gränspendling

11 Arbetskraftsutbyte - gränspendling
11

12 Antal norrmän bosatta och förvärvsarbetande i Sverige och Fyrbodal, 2010 enligt, RAMS, SCB

13 Arbetskraftsutbyte - gränspendling
13

14 Arbetskraftsutbyte - gränspendling
14

15 Yrkesbarometer Bristyrken i Fyrbodal Mangelyrker i Østfold Läkare
Barnmorskor Specialistsjuksköterskor Psykolog Förskolelärare Socialsekreterare Kurator Civilingenjör, bygg och anläggning Murare, plattsättare, golvläggare, plåtslag Verktygsmakare Styr- och reglertekniker Lastbilsmekaniker Gymnasielärare i yrkesemnen Specialpedagoger Bagare/konditorer Revisorer Mangelyrker i Østfold Sykepleiere Helsefagarbeidere Legespesialister Spesialsykepleiere Vernepleiere Butikkmedarbeidere Andre salgsmedarbeidere Gatekjøkken- og kafèmedarbeidere mv. Kokker og servitører Sivilingeniører,bygningsingeniører, maskiningeniører m.fl. Tømrere og snekkere Rørleggere og VVS-montører Andre håndverkere Lastebil- og trailersjåfører Renholdere i bedrifter Grunnskolelærere Fengselsbetjenter 15

16 Yrkesbarometer «Overskuddsyrker» i Østfold Överskottsyrken i Fyrbodal
(mange arbeidssøkere med bakgrunn fra yrket august 2012) Ingen yrkesbakgrunn Butikkarbeid Barnehage- og skolefritidsassistenter Omsorgs- og pleiearbeidere Rengjøring Lager- og transportmedarbeidere Andre bygningsarbeidere Prosess- og maskinoperatører Hovmestere, servitører og hjelpepersonell Økonomi- og kontormedarbeidere Annet salgsarbeid Førere av transportmidler Næringsmiddelarbeid Snekkere og tømrere Støpere, sveisere, platearbeidere Hjelpearbeid innen industrien Yrker innen kunst, sport og kultur Ikt-yrker Vakthold og vaktmestere Överskottsyrken i Fyrbodal Vårdbidträden Personliga assistenter Undersköterskor Elevassistenter Fritidsledare Barnskötare Lärling: installasjonselektriker, träarbeten/snickare Grovarbetare inom bygg och anlägning Montörer och fordonsmontörer Process- och maskinoperatörer (vissa inriktningar) Friskvårdskonsulenter Massörer Behandlingsassistenter Montörer Bartender Ekonomiassistenter 16

17 EURES och Grensetjänsten
European Employment Service – EURES Nätverk med 31 länder för att öka arbetskraftens rörlighet inom EU, EES samt Schweiz 700 EURES-rådgivare som skall verka för minskad obalans på arbetsmarknaden stödja arbetskraftens fria rörlighet och medverka till arbetskraftsförsörjningen inom EU/EES Service ges till arbetssökande och företag Grensetjänsten har i 10 år hjälpt människor med frågor gällande arbete i Norge/Sverige. De kallar sig själva för gränslotsar och hjälper både företag och arbetssökande.

18 Slutsatser Minskande befolkning i många av Fyrbodalskommuner, medan befolkningen ökar i de flesta av kommunerna i Østfold Näringsstrukturen likartad på båda sidor gränsen – underlättar utbytet av kompetens Betydligt högre arbetslöshet i Fyrbodal än i Østfold Resultaten av projektet tyder på att det både finns för- och nackdelar med gränspendlingen. Inom vissa områden ökar konkurrensen på arbetskraft medan det ger möjligheter för andra grupper att få arbete.

19 Slutsatser Fortsatta studier behövs Förbättrat statistikunderlag
Yrkesstatistik för personer som arbetar i Sverige, men inte är folkbokförda där ”Østfold/Fyrbodalbalans” gemensam analys och beräkning av brist och överskottsyrken för gränsregionen.

20 Tack för att ni lyssnade!
Efterfrågan på arbetskraft och pendling över riksgränsen - konkurrens eller möjlighet Tack för att ni lyssnade! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden


Ladda ner ppt "Arbetsgrupp Jens Sandahl (AF) Sara Andersson (AF)"

Liknande presentationer


Google-annonser