Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson Mats Sjölin Richard Öhrvall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson Mats Sjölin Richard Öhrvall"— Presentationens avskrift:

1 Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson Mats Sjölin Richard Öhrvall
Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson Mats Sjölin Richard Öhrvall

2 Vad är korruption? Korruptionsproblem bör definieras brett Korruption
Maktmissbruk Oetiskt beteende

3 Vår definition: Korruption är maktmissbruk där politiker och tjänstemän utnyttjar sin offentliga ställning för att på ett otillbörligt sätt ägna sig åt favorisering, och därmed bryter mot normen om opartiskhet i den offentliga maktutövningen, för att erhålla personlig vinning för sig själv eller närstående.

4 Några exempel…

5 Korruptionens konsekvenser
Minskar tilltron till demokratin Smörjmedel eller grus i maskineriet? Hämmar den ekonomiska utvecklingen! Hur mycket? Om Sveriges problem är hälften av Islands: 0,25% av BNP årligen (9 Gkr i år)

6 Sverige klarar sig bra i internationella index… Transparency Internationals mått

7 …men medborgarna hyser viss skepsis…
Det är vanligt att kommunpolitiker och kommuntjänstemän missbrukar sin makt- och förtroendeställning, och tillskansar sig eller sina närmaste fördelar på kommunens bekostnad… Procent 2009 2012 Instämmer helt 19 Instämmer till stor del 29 30 Instämmer delvis 41 39 Instämmer inte alls 11 12 Totalt 100 Källa: Survey, Linnéuniversitetet

8 …och Sverige utmärker sig negativt i Norden!

9 Fler exempel… 32 länder ingick…
(och bara Chile och Ryssland ”värre” än Sverige…)

10 Korruption tycks vara ett kommunalt problem i Sverige Påstående: I ditt land är korruption ett problem på lokal nivå… Håller med helt + tenderar att hålla med Tenderar att inte hålla med + håller inte alls med Vet ej Sverige 66% 28% 6% Finland 43% 55% 2% Danmark 22% 74% 4% Källa: Eurobarometern (2011)

11 Var det bättre förr? En teori om utvecklingen över tid
Slutet av 1800-talet: Drastisk reducering av korruption i statlig förvaltning som följd av reformer Men: lokal korruption in på 1950-talet Reducerades med utbyggd, professionaliserad förvaltning 1980-talet och framåt… Ändrad ”frestelsestruktur” – ökad sannolikhet för korrupta beteenden (Kommunala bolag, upphandlingar, utförsäljningar, New Public Management …)

12 Debatt tycks spela roll

13 utvecklingen över tid (forts.)
Farozonerna har blivit fler Medborgare tror att korruptionen ökar Omöjligt att veta med säkerhet!

14 Tänkbara förklaringar
Ändrade relationer privat/offentligt? För stor offentlig sektor? För få kvinnor med makt? För svårt att granska kommunernas verksamhet?

15 Strategier för att motverka svensk korruption?
Debatt Transparens – har fungerat i andra länder Granskning – som bör komma utifrån Men även risker för överdrivna, kostsamma eller förlamande åtgärder

16 Ett förslag: Främja medborgargranskning genom ökad transparens
Begriplig ekonomiredovisning Slumpmässig val av X antal kommuner per mandatperiod som ges statligt stöd för att införa s.k. public expenditure tracking och som granskas av staten

17 Öppna data

18 …även försök i Sverige

19 Sammanfattning Korruptionsproblem bör diskuteras bredare än utifrån mutor och bestickning Svårt att mäta – men flera varningslampor blinkar för kommunsektorn Ökade möjligheter till granskning och transparens kan öka förtroendet och både avhjälpa och förebygga problem


Ladda ner ppt "Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson Mats Sjölin Richard Öhrvall"

Liknande presentationer


Google-annonser