Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender i tysk produktionsutveckling Uthållig produktion i ett höglöneland FKG-seminarium den 24 april 2013, Ulf Svensén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender i tysk produktionsutveckling Uthållig produktion i ett höglöneland FKG-seminarium den 24 april 2013, Ulf Svensén."— Presentationens avskrift:

1 Trender i tysk produktionsutveckling Uthållig produktion i ett höglöneland FKG-seminarium den 24 april 2013, Ulf Svensén

2 Studiens aktörer VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet •Finansierar studien FKG är branschorganisationen för Skandinaviens leverantörer till fordonsindustrin •Pekar ut ämnesområden Svensk-tyska forskningsföreningen är en del av Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA •Bidrar med ett brett kontaktnät inom tyska företag, universitet och forskningsinstitut Ulf Svensén •Genomför studien

3 De viktigaste källorna •Studieresa i april 2013 •Kontakter med Tekniska Universitetet RWTH i Aachen •Benchmarkingstudien Årets fabrik •Personliga kontakter

4 Snackis nr 1: Miljö, råvarubrist och energiknapphet Budskapet från forskar- världen i Aachen och Chemnitz: •Ökad produktion •Mindre resurser Företagens miljö- satsningar: •Från kostnad till kon- kurrensfördel

5 Produktutvecklingens nya prioriteter •Utnyttja råmaterialet mycket bättre •Alternativa material, substitut •Energiminimering under hela livscykeln •Konstruera för re-cycling, re-building Alltså ännu längre kravspecar! På väg mot en bristekonomi?

6 Produktionens nollvision Nollfelsmålet får sällskap av många ny nollor: •Noll avfall •Noll skrot och rester •Noll energi •Noll processtillsatser (oljor, m.m.)

7 Den emissionsfria fabriken som genererar sin egen energi: Exemplet Volkswagens motorfabrik i Chemnitz

8 Flera iakttagelser, ett urval •Innovationernas guldålder •Arbetsplatser där man också kan åldras •Skydd mot produktkapning och dataintrång

9 Innovationernas guldålder? Drivkrafter (eller är det tvång?): Miljön, råvarubrist, energiknapphet, ändrade värderingar och globalisering •Teknik-materialutveckling: Användning av CFRP och BMW Lifedrive concept car

10 BMW i3, Lifedrive concept Källa. BMW

11

12 Dörr av CFK från Brose

13 BMW, tillverka i kompositmaterial Källa. BMW

14 Flera iakttagelser, ett urval •Innovationernas guldålder •Arbetsplatser där man också kan åldras •Skydd mot produktkapning och dataintrång

15 Arbetsplatser där man också kan åldras •Exempel: BMW i Dingolfing •Orsak: Demografisk utveckling •Det är inte en ”monteringslina för 55+” •Mål: Kunna arbeta på linan många år utan belastningsskador •Bättre ergonomi, många små åtgärder •Resultat: 20% effektivare än tidigare lina

16 Flera iakttagelser, ett urval •Innovationernas guldålder •Hybridbearbetningsmaskiner tar steget från labb till verkstad •Arbetsplatser där man också kan åldras •Skydd mot produktkapning och dataintrång

17 Benchmarkingstudien ”Årets fabrik”

18 VWs motorfabrik i Chemnitz Varför blev dom Årets Fabrik? •Systematiskt arbete, kanske ”gnetande” •Tydliga mål koncentrerade till 2 områden 1.Innovativa tillverkningsteknologier: –Lättare komponenter, bättre monterbarhet –Fabriksenheten påverkar produktkonstruktionen 2.Energiförbrukningen: Produkt – Maskin- Line – Verkstadshall – Hela fabriken –Delat in i Värdeskapande energiförbrukning och Slöseri, (jmf Lean production)

19 Lean i tysk verkstadsindustri •Toyota-huset finns i många varianter •Många Lean-kurser och seminarier •I högre grad hållit sig kvar vid Ursprungs- Lean = eliminera allt onödigt •Förmågan att engagera medarbetarna varierar •Lean för produktutveckling och produktion

20 Fraunhoferinstituten för tillämpad FoU 66 institut med 22.000 anställda, samverkar oftast med tekniska universitet ”tvärs över gatan.” Institutes in the Fraunhofer Group for Production, ett urval: • Berlin, IPK, Production Systems and Design Technology. Fogning, mikroproduktion, • Chemnitz, IWU, Machine tools and Forming Technology. Plåtbearbetning, fabriken som är oberoende av energitillf. • Stuttgart, IPA, Manufacturing Engineering and Automation. Ytbehandling, automatisering, robotisering • Aachen, IPT, Production Technology. Skärande bearb.

21 Tack för intresset! ulf.svensen@telia.com


Ladda ner ppt "Trender i tysk produktionsutveckling Uthållig produktion i ett höglöneland FKG-seminarium den 24 april 2013, Ulf Svensén."

Liknande presentationer


Google-annonser