Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

under ledning av Oskar Henkow, Lunds universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "under ledning av Oskar Henkow, Lunds universitet"— Presentationens avskrift:

1 under ledning av Oskar Henkow, Lunds universitet
Paneldiskussion – Nya regler för bestämmande av omsättningsland för tjänster under ledning av Oskar Henkow, Lunds universitet

2 Panelen Ulrika Hansson och Tomas Eurenius, Finansdepartementet
Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv Jens Gullfeldt, GE Kerstin Alvesson, Skatteverket

3 Planering av dagens diskussion
Översikt över de nya reglerna Paneldiskussion: Implementering i svensk rätt där det i princip saknas handlingsutrymme Implementering där det finns handlingsutrymme Hur bör man implementera direktiv där svensk rätt är annorlunda utformad jämfört med EG-rätten

4 Översikt över de nya reglerna
Bygger på EG-direktiv – implementeras nu i Sverige Omsättningsland för tjänster Tvådelad huvudregel Försäljning till “beskattningsbara personer” Försäljning till “icke beskattningsbara personer” Specifika regler för försäljning till beskattningsbara personer Fastighetstjänster Persontransporter Kultur och mässor Restaurang och catering Korttidshyra av transportmedel (bilar m.m.)

5 Översikt, fortsättning
Specifika regler för försäljning till icke beskattningsbara personer Förmedlingsverksamhet Varutransporter Kultur m.m. Kringtjänster till transporter, arbete på lös egendom etc. Restaurang- och cateringtjänster Hyra av transportmedel “Intellektuella” tjänster Elektroniska tjänster

6 Översikt, forts. II Faktisk användning och faktiska utnyttjandet
Återbetalning av ingående moms till utländska företagare Elektronisk portal Ej (alltid) krav skicka in originalfakturor Administrativa regler “Kvartalsredovisning”, KVR, införs för tjänster

7 Implementering där det saknas valmöjlighet
Ska bestämmelsen implementeras ordagrant? Ska otydliga formuleringar/begrepp klargöras/förtydligas i lagtext eller proposition? Ska man lägga till lämpliga rekvisit? Ska man hänvisa till direktiv i lagtext?

8 Implementering där det saknas valmöjlighet, forts.
Huvudregeln för B2B “Utan medverkan” Vilket “etableringsställe” – bevisning (fakturamottagare etc.) “i denna egenskap” Kultur m.m. “Äger rum” v. “faktiskt utövas” “pedagogiska aktiviteter” Tjänster med anknytning till tillträdet till mässor etc. Catering- och restaurangtjänster Ej ordagrann implementering “under en persontransport inom EG” v. “under den del av en persontransport som genomförs inom EG” (dir)

9 Implementering där det saknas valmöjlighet, forts.
Intellektuella tjänster Tillägg: “Skrivtjänster” (saknas i Dir.) Hänvisning till Direktivet i lagtext “förvärvaren… är skattskyldig för förvärvet… i enlighet med tillämpningen av artikel 196…”

10 Implementering där det finns valmöjlighet
Har Sverige utnyttjat de möjligheter som behövs/är lämpliga?

11 Implementering där det finns valmöjlighet, forts.
Faktisk användning och faktiska utnyttjandet Transporttjänster Lastning och lossning Återbetalning av moms identifikationsuppgifter (19:2 ML) Kvartalsredovisning Månadsvis eller kvartalsvis Omvänd beskattning även för kulturella tjänster?

12 Implementering där svensk rätt avviker i sin utformning från EG-rätten
Hur bör situationen hanteras att svensk rätt till sin utformning avviker markant från Direktivet och bestämmelser som aktualiseras men endast indirekt berörs? Ska alla nödvändiga ändringar göras? (Ska man förlita sig på att konform tolkning görs?)

13 Implementering där svensk rätt avviker i sin utformning från EG-rätten
“Beskattningsbar person” är som begrepp inte implementerat i svensk rätt Redovisningstidpunkt för tjänster som ska med i KVR Då skatten blir utkrävbar eller redovisas Transporttjänster Brevbefordran till utlandet

14 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "under ledning av Oskar Henkow, Lunds universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser