Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgängliga lärmiljöer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgängliga lärmiljöer"— Presentationens avskrift:

1 Tillgängliga lärmiljöer
Planera för tillgänglighet och delaktighet i hem- och kunskapsundervisning

2 Goda tillgängliga lärmiljöer
Mötet mellan individ och lärmiljö Hur skapar vi goda lärmiljöer där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapskraven

3 Alla har rätt att nå målen

4 Tillgänglighetsmodellen

5 Indikatorer i tillgänglighetsmodellen
Förutsättningar för lärande Rätten till lärande och trygghet Delaktighet Hälsa och lärande Språk och kommunikation Meningsskapande och motivation Kroppen i lärandet Social miljö Pedagogisk miljö Fysisk miljö Gemenskap Begripligt sammanhang Planerade aktiviteter utanför förskole- och skolområdet Samverkan med hemmet Normkritik och attityder Pedagogiska strategier och stödstrukturer Arbetslag Olika sätt att lära Lärverktyg Digitalt lärande Hjälpmedel Rum för lärande Ljudmiljö Visuell miljö Luftmiljö Utemiljö

6 Pedagogisk miljö Arbetslag. Lärverktyg. Olika sätt att lära
Digitalt lärande Hjälpmedel

7 Fysisk miljö Rum för lärande Ljudmiljö Visuell miljö Luftmiljö

8 Tillgänglig lärmiljö Särskilt stöd Extra anpassningar

9 Planera för lärande och delaktighet
Förutsättning för lärande Hur kan du planera din undervisning för att alla elever ska tillgodogöra sig den och känna delaktighet?

10 Begripligt sammanhang
Instruktioner som underlättar Olika sätt att uttrycka sig Brobryggande stöd.

11 Meningsskapande och motivation
Känsla av sammanhang: Begripligt Hanterbart Meningsfullt

12 Kroppen i lärande Självständighet, jag kan!
Utveckling av motorik och perception. Behov av att röra sig.

13 Strategier och stödstrukturer
Pedagogisk miljö Stödstrukturer – scaffolding Formativ undervisning Ändamålsenliga bedömningssituationer Språkutvecklande, genrepedagogik

14 Tydliggörande pedagogik
Var ska jag vara? Vem ska jag vara med? Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? När? Hur länge? Vadhänder? Vad händer sedan?

15 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

16 Kontakta oss Eva-Lisa Andersson Telefon Texttelefon Facebook SPSMsverige Linked in Specialpedagogiska skolmyndigheten


Ladda ner ppt "Tillgängliga lärmiljöer"

Liknande presentationer


Google-annonser