Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur tänker vi på Ludde när det gäller barn som behöver extra stöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur tänker vi på Ludde när det gäller barn som behöver extra stöd."— Presentationens avskrift:

1 Hur tänker vi på Ludde när det gäller barn som behöver extra stöd

2

3 Alla i arbetslaget har ett gemensamt ansvar för att de elever, som har störst behov av stimulans och stöd, ska få den hjälp de behöver.

4

5 Det gäller de elever som har en komplicerad inlärningssituation: •Uttalade inlärningssvårigheter •Koncentrationssvårigheter •Relationssvårigheter •Läs- och skrivsvårigheter •Specifika matematiksvårigheter •Allvarliga språkliga störningar

6

7 Specialpedagogiska insatser ska bygga på en helhetssyn på eleven. I samverkan med skola, hem och fritid.

8

9 Specialpedagogiska insatser binds inte till speciella ämnen. Den enskilde elevens behov och orsakerna till svårigheterna ska avgöra vilka insatser som ska göras, var de ska ske och i vilka ämnen.

10

11 Arbetslagen ska tillsammans med speciallärare/specialpedagog bestämma hur insatserna ska genomföras.

12

13 Ett åtgärdsprogram, med utgångspunkt i elevens behov utgör grunden för insatserna. Programmet ska utformas tillsammans med hem och skola.

14

15 Elevvårdsteamet vid Ludvigsborg 2000 uppdaterat 2007

16 Foto LGMoschiri


Ladda ner ppt "Hur tänker vi på Ludde när det gäller barn som behöver extra stöd."

Liknande presentationer


Google-annonser