Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processtödjare 16/3 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processtödjare 16/3 2011."— Presentationens avskrift:

1 Processtödjare 16/3 2011

2 Kunskap – Kunskapssyn Kunskap är ett redskap
Kunskap är en mänsklig konstruktion Kunskap i handling Kunskapsformer – fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet

3 Kunskapsutveckling Kunskapande – konstruktivism/konstruktionism
Kunskapande kräver sammanhang Elevers kunskapsutveckling påverkas av hur skolans verksamhet är organiserad (SOU 1992:94, kap. 2) Skolans verksamhet medierar kunskapssyn

4 Vad ska skolan förmedla?
Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. (Lgr 11, s. 9) Externalisering (Jerome Bruner, 1996) Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. (Lgr.11. s 11)

5 Vad ska skolan förmedla?
Lärande som ett samspel mellan individ och miljö Kreativitet, utforskande, självständighet, ansvarstagande, tillit till den egna förmågan Läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och organisera och genomföra arbetet så att…. (Lgr 11, s.11)

6 Samarbete – Samverkan – Samspel – Samråd – Samsyn

7 Samtid Dåtid Nutid Estetik Multi modalitet Kultur

8 Kursplaner och kunskapskrav
Kursplanens syfte: kunskaper och förmågor som eleven ska ges förutsättningar att utveckla Undervisningen: sammanfattningsvis ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga….. (kopplas till kunskapsområdena) Exempel ämnet Bild: Kommunicera med bilder för att uttrycka kunskap Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktion

9 Kunskapsområden Bild: Musik: Samhällskunskap: Matematik:
1) Bildframställning, 2) Redskap för bildframställning 3) Bildanalys Musik: 1) Musicerande och musikskapande, 2) Musikens verktyg 3) Musikens sammanhang och funktioner Samhällskunskap: 1-3 Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i värden, Att undersöka verkligheten. 1) Individer och gemenskaper, 2) Information och kommunikation, 3) Rättigheter och rättsskipning, 4) Samhällsresurser och fördelning, 5) Beslutsfattande och politiska idéer Matematik: 1)Taluppfattning och talsanvändning, 2) Algebra, 3) Geometri, 4) Sannolikhet och statistik, 5) Samband och förändringar 6) Problemlösning.

10 Progression Musik årskurs 1-3 4-6 7-9
Åk 1-3 Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. Åk 4-6 Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. Åk 7-9 Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

11 Progression Samhällskunskap årskurs 1-3 4-6 7-9
Åk Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. ÅK Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. Åk Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

12 Progression Fysik årskurs 1-3 4-6 7-9 Åk 1-3 Ledningsförmåga
Åk 4-6 Elektriska kretsar Åk 7-9 Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar

13 Tankar kring långsiktig pedagogisk planering, Lgr11
Skolverket säger följande om Centralt innehåll i kursplanen: Alla ”punkter” som anges kan inte behandlas som likvärdiga när det gäller omfattning och tid i undervisningen. Planering för alla tre år kan öka möjligheterna att ta till vara det centrala innehållet på ett bra sätt, ämnesintegreringar kan vara naturliga i detta sammanhang

14 Hur kan man mellan ämnen hjälpas åt med punkterna i Centralt innehåll?
Vi antar följande hypotes: Alla kursplaner har stoffträngsel, många punkter i Centralt innehåll. Alla kursplaner har samma ”mängd” stoff. Följande frågeställningar infinner sig utifrån denna hypotes: - Hur kan man underlätta stoffträngseln genom att samarbeta mellan ämnen? Genom att ”byta” stoff mellan ämnen minskar ju inte den totala mängden stoff för varje ämne?

15 Dessa punkter måste noggrant samplaneras mellan ämnena
Crossintegrering En punkt inom ett ämne behandlar samtidigt del av punkt från annat ämne utan extra tid. Dessa punkter måste noggrant samplaneras mellan ämnena Bedömning kring dessa punkter måste appliceras mellan bägge ämnena och kommuniceras mellan lärare

16 Långsiktig pedagogisk planering över tre år
Hur kan en sådan planering se ut om man betänker hur detaljerad den ska vara vilken struktur eller upplägg den kan ha ämnesintegreringar bedömning

17 Implementering av Lrg11 Diskutera om det eventuellt kan finnas organisatoriska förändringar som underlättar att arbeta i enlighet med Lgr11 om man betänker långsiktiga pedagogiska planeringar ämnesintegreringar bedömning

18 Planering över treårs-intervaller? Fördelar – nackdelar
Hur arbetar man med planering över treårs-intervaller i implementeringen på skolorna 2) Hur kan man använda skolverkets material kring implementering av Lgr 11


Ladda ner ppt "Processtödjare 16/3 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser