Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

APL info åk 1 Arbetsförlagt arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "APL info åk 1 Arbetsförlagt arbete."— Presentationens avskrift:

1 APL info åk 1 Arbetsförlagt arbete

2 15 veckor APL 15 veckor (minst) av din skoltid på gymnasiet ska vara arbetsförlagd arbete utanför skolan. Alla som läser yrkesprogram APL ingår i kurser APL ligger utspritt under 3 år beroende vilken utgång du har valt

3 APL för NB15 alla elever 2016 Vecka 22 och 23 30 maj – 10 juni
Ni gör APL ca 40 timmar per vecka Ni följer arbetsplatsens schema Ni får inte jobba skift eller natt om ni är under 18 år. Röda dagar är ni lediga om inte annan överenskommelse görs med handledaren Närvaro gäller precis som vanligt, är man sjuk anmäler man det både till handledare och skolan. Ogiltig frånvaro behandlas precis som på skolförlagd undervisning, dvs kan leda till indraget csn Ledighet ska beviljas innan APL av handledare och din APL lärare

4 Hur går det till Kursen som ni gör APL i är Naturbruk
Alla yrkesområden inom grön näring ingår i Naturbruk Skolan är ansvarig för att ni får en APL plats Ni får dock gärna komma egna förslag till er APL lärare senast 4 veckor innan Mål med APL Att ni ska vara väl förberedda för att klara gymnasiearbetet i åk 3 vilket krävs för att ni ska få ut er yrkesexamen Att få chansen till ett arbete Att få lära sig en yrkesidentitet

5 Krav på APL plats Det ska finnas en handledare på platsen som ska handleda er under hela apl perioden Inte nära släkting, tex pappas företag inte ok APL ska leda till att ni ska få en yrkesidentitet och lära er yrkeskultur Ni ska följa arbetsplatsen krav på säkerhet Första dagen ska ni få en visning och genomgång på risker som kan förekomma på apl platsen Ni är skyldiga att bära skyddskläder då det är aktuellt tex hjälm, stålhätteskor, huggarkläder, detta tar ni med er från skolan till aplplatsen Används inte skyddsutrustning gäller inga försäkringar

6 Skolan godkänner er APL plats
Skolan bedömer om APL platsen är lämplig Vi tittar på arbetsmiljö, säkerhet, lämplig handledare och ert lärande på apl platsen Du kommer att få besök av din lärare

7 APL platsen, en möjlighet till lärande
Vad kan du som elev lära dig? Vad kan man koppla till kursen naturbruk? Hur kommer du att bli bedömd på din APL? Vem kommer att betygssätta dig? Checklistor på arbetsområden Det är alltid kunskapskraven i kursen som gäller för bedömning Det är alltid din lärare som betygssätter dig

8 APL, vad händer på din praktik?
Loggbok under någon form som du skickar till din lärare, epost, pim, varje vecka Loggboken beskriver mycket kortfattat vad du gör på din APL Dag 1 fyller du i ICE mall som du ger till din handledare Dag 1 går ni också igenom arbetsmiljö, risker tillsammans Som stöd får du en checklista av din APL lärare på arbetsuppgifter

9 Resor till och från APL Elever som bor på skolan
Bussbiljetter – praktikkort, gäller i 7 dagar i hela Västra Götaland. Eleven får ett kort per vecka. Kostnad 186 kr/ vecka Elever som inte kan åka buss – ersättning 186 kr per vecka Eleven betalar fortfarande sitt internatboende exklusive mat under hela APL-perioden Elever som inte bor på skolan men har inackorderingsbidrag Bussbiljetter – praktikkort, gäller i 7 dagar i hela Västra Götaland. Eleven får ett kort per vecka. Kostnad 186 kr/ vecka Elever som inte kan åka buss – ersättning 186 kr per vecka

10 Resor o boende Elever som bor hemma
Har redan busskort som passar– ingen åtgärd Har inte busskort som passar – se ovan Elever som gör APL utanför regionen Boendet sägs inte upp - skolan står för resor och boende enligt rektors beslut. Har eleven själv en önskan om att göra APL på annan ort – eleven står för resor och boende. Boendet sägs upp och eleven kan söka ny inackordering/resa i hemkommun

11 Resor o boende Skolan betalar inte för annan ersättning under er apl såsom boende tex. Ni får lunchersättning 48 kr per dag, för varje dag ni gör APL Om det inte går att lösa med busskort så måste alla andra resor beviljas med rektor innan ni går ut på APL

12 Efter din APL Vecka 24 är vanlig skolvecka Utvärdering av din APL
Betygssamtal Lektioner som vanligt Skolavslutning fredag 17/6

13 APL, världens möjlighet!!
Tänk på att det är du som kommer att göra reklam för dig själv när du är ute på APL Hur du genomför din APL kan vara direkt avgörande för ett sommarjobb eller framtida anställning Ta chansen, du har allt att vinna!!


Ladda ner ppt "APL info åk 1 Arbetsförlagt arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser