Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan som arena för psykisk hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan som arena för psykisk hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Skolan som arena för psykisk hälsa

2 Skolan som arena för psykisk hälsa
Skolan som arena för psykisk hälsa Nio miljoner från Allmänna Arvsfonden 2015 – 2018 Ingen fortsättning Elevhälsoteamen i Enköping och Älvkarleby kommuner Attention Tierp-Älvkarleby BUP Akademiska sjukhuset

3 Syfte och mål Förbättra skolnärvaro – hindra utanförskap – för att skolframgång är den viktigaste friskfaktorn.

4 Systematik Åtgärdande - individuellt Förebyggande – på gruppnivå
Systematik Åtgärdande - individuellt Förebyggande – på gruppnivå Hälsofrämjande – på gruppnivå

5 Resultat - åtgärdande Närvaroarbete prioriteras Hemmasittarprogram
Resultat - åtgärdande Närvaroarbete prioriteras Hemmasittarprogram Socialpedagogisk resurs i båda kommunerna. En extra person på skolan Hjälper elever tillbaka till skolan Systematiserar och förenhetligar närvaroarbetet Fråga alla – förebyggande på gruppnivå

6 Resultat Socioekonomisk besparing

7 Antagen socioekonomisk besparing
Antagen socioekonomisk besparing

8 Systematik Åtgärdande - individuellt Förebyggande – på gruppnivå
Systematik Åtgärdande - individuellt Förebyggande – på gruppnivå Hälsofrämjande – på gruppnivå

9 Steg för steg Åtgärdande individuellt
Steg för steg Åtgärdande individuellt Soc.ped resurs + hemmasittarprogram Förebyggande grupp + individuellt - Fråga alla - Insatser vid fråga alla - NPF-anpassning - Antimobbning? Hälsofrämjande - Rörelse - Elevinflytande

10 Delprojekt Fråga alla Noggrann förberedelse Psykosociala risker
Delprojekt Fråga alla Noggrann förberedelse BHV överläkare Steven Lucas projekt Barnsäkert i Dalarna Psykosociala risker Stress hos föräldrar Psykisk ohälsa i familjen Alkohol och/eller droger Våld

11 Resultat av Fråga alla hittills
Resultat av Fråga alla hittills Sex skolsköterskor 300 elever 14 % av eleverna fått åtgärd 2 av 40 är socialtjänst insats 2 av dessa missbruk En hänvisats till barngrupp Resten odramatiska åtgärder, hänvisning till kurator, klasslärare, mentor

12 Nästa steg Upprepning 2017-2018 1000 elever, 16 skolsköterskor
Nästa steg Upprepning 1000 elever, 16 skolsköterskor Spridning?

13 Mötestider 22 november 14 februari 25 april

14 Frågor? anja.p.kivimaki@gmail.com Mera information:


Ladda ner ppt "Skolan som arena för psykisk hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser