Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRYGGA RELATIONER I KLASSEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRYGGA RELATIONER I KLASSEN"— Presentationens avskrift:

1 TRYGGA RELATIONER I KLASSEN
Då det finns en bra gemenskap i klassen känner eleverna sig trygga och som en del av gruppen. Diskussion: Vad kan vi föräldrar göra för att hjälpa till med att skapa en god gemenskap i klassen? Vad kan läraren göra? Vilka positiva effekter kan det ha att vi föräldrar lär känna varandra? Inled med att berätta vad som är syftet med klassföräldrar i en klass och varför just du som klasslärare eller klassföreståndare önskar att det väljs klassföräldrar i klassen. Förminska inte uppdraget utan tala om det som ett viktigt och meningsfullt värv.

2 KLASSFÖRÄLDRAR- SKA VI HA DET?
Idén med klassföräldrar är att klassens föräldrar och lärare tillsammans jobbar för en god stämning och gemenskap bland eleverna och föräldrarna i klassen. Det handlar om att investera i det sociala kapitalet som ger utdelning i högre trivsel, mindre utanförskap, mindre mobbning och bättre förutsättningar för inlärning. Med det sociala kapitalet menar vi alla de människor som på något sätt genom sin närvaro och sitt engagemang bidrar till att eleverna i klassen och skolan har det bra. Föräldrar är en viktig del av det sociala kapitalet i en skola. Genom att ta tillvara föräldrarnas intresse för sina barn och göra dem delaktiga är förutsättningarna för att eleverna ska må bra i skolan goda. Då föräldrarna involveras och får ta ansvar för välmående i skolan underlättas också ditt arbetes som lärare. Om det under läsåret uppstår problem är de lättare att lösa då man skapat ett förtroendefullt förhållande lärare och föräldrar emellan.

3 Visa videon som vi gjort om vad som är idén med Klassföräldrar där både elever, en lärare och en klasspappa resonerar kring varför det är viktigt att föräldrarna i klassen engagerar sig i barnets skolgång.

4 VILL VI HA KLASSFÖRÄLDRAR I VÅR KLASS?
JA Val av klassföräldrar Idéer om verksamhet under året? Hur ska vi hålla kontakt? NEJ Hur kan vi då istället stöda gemenskapen i klassen? Diskutera För att man ska vilja sköta ett uppdrag väl, måste man känna sig motiverad och inspirerad. Det är lättare att ställa upp ifall man känner att det handlar om ett val och inte ett tvång. Ifall det inte finns ett intresse bland föräldrarna kan man t.o.m. fundera på att inte välja klassföräldrar alls. Som lärare är det viktigt att du tar en aktiv roll och skapar en god kontakt till klassföräldrarna. Kom ihåg att alltid tacka klassföräldrarna för deras insats. Din uppskattning smittar också av sig på de andra föräldrarna.


Ladda ner ppt "TRYGGA RELATIONER I KLASSEN"

Liknande presentationer


Google-annonser