Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En mer personcentrerad sjukskrivning för kvinnor mellan år

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En mer personcentrerad sjukskrivning för kvinnor mellan år"— Presentationens avskrift:

1 En mer personcentrerad sjukskrivning för kvinnor mellan 18-65 år
Samtliga medarbetare på Nyhälsans Vårdcentral Bräcke diakoni år 2016. En mer personcentrerad sjukskrivning för kvinnor mellan år Antalet sjukskrivning och rehab planer har ökat från 0% i januari 2016 till 73% i november 2016 Vi har en rehab samordnare på plats som arbetar 20 % med detta. Syfte/Mål En Mer personcentrerad sjukskrivning för kvinnor mellan år, sjukskrivna >28 dagar med psykisk ohälsa på vårdcentralen Nyhälsan Nässjö. Delmål: - Omstrukturera arbetsätt för att få en tidigare samtalskontakt på vårdcentralen - Ha en aktiv rehab samordnare på plats som ger en mer aktiv och personcentrerad sjukskrivning för denna grupp - Initiera FAR-tänket hos denna grupp - Göra läkarna mer involverade och upplysta om sina sjukskrivna - Att samtliga i denna grupp ska ha en dokumenterad sjukskrivning och rehab plan - Implementera ett nytt arbetsätt för läkarna så att det finns en tydlig dokumenterad sjukskrivning- och rehab plan på denna målgrupp. - Detta ska i förlängningen utmynna i ett riktigt PR-team (primärvårdens rehabiliteringsutredning i team) som del av huvudmålet. Resultat Antalet sjukskrivning och rehab planer har ökat från 0% i januari 2016 till 73% i november 2016 Vi har en rehab samordnare på plats som arbetar 20 % med detta. Vi ser ännu ingen minskning av antalet sjukskrivna i denna grupp. Vi ser dock att det är många långtidssjukskrivna som har en lång bakgrund och som också ligger kvar i statistiken. Vi tror på en förändring på lång sikt om vi börjar arbeta på detta sätt för de som blir sjukskrivna i närtid. Detta har vi lärt/Slutsatser: En komplex process Tar tid att vända invanda arbetssätt men också att hitta nya rutiner Sjukskrivningsprocessen tar tid från olika professioner Det är viktigt att ha en aktiv och kunnig rehab-samordnare Rehabsamordnare bör ha en central funktion och stenkoll på de sjukskrivna. Metod - Rehab samordnare på plats - Nytt arbetssätt i det psykosociala teamet. - FAR-ansvarig - Tätare samarbete med Försäkringskassan. Sammanfattning Detta är ett stort område som man skulle kunna fördjupa sig i hur mycket som helst, men alla små förändringar vi gjort har lett till en mer personcentrerad sjukskrivning där vi försöker se hela människan och få in tidiga insatser utöver sjukskrivningen. Nästa steg Väntelistan till psykolog. Under 2017 mäta kön till psykosociala teamet för att se om arbetssättet med bedömningssamtal och arbetet med de externa aktörerna har någon effekt. Kontakt: Emma Steen & Linn Högberg


Ladda ner ppt "En mer personcentrerad sjukskrivning för kvinnor mellan år"

Liknande presentationer


Google-annonser