Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruppers utveckling enligt IMGD (GDQ)-modellen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruppers utveckling enligt IMGD (GDQ)-modellen"— Presentationens avskrift:

1 Gruppers utveckling enligt IMGD (GDQ)-modellen
The Integrated Model of Group Development I II III IV Opposition & Konflikt Tillit & Struktur Arbete & Produktivitet Tillhörighet & Trygghet Fokus på RELATIONER & KÄNSLOR Fokus på ARBETE & UPPGIFTER Källa: Susan A Wheelan

2 Fas I Tillhörighet & Trygghet Söker trygghet, acceptans och medlemskap
Rädsla för att bli avvisad Artig och försiktig kommunikation Stor följsamhet och konformitet Fåtal öppna konflikter Brist på struktur och organisation Inte diskuterat målen Kommunikation genom ledaren Sammanhållning och engagemang baseras på ledaren

3 Fas II Opposition & Konflikt Oense om mål och uppgifter
Tillhörighet & Trygghet Oense om mål och uppgifter Oense om hur saker ska göras Ökad trygghet ger utrymme för ökat ogillande Otillfredsställelse med rollen Avvikelser från normer Oförenliga värderingar Subgrupper formeras Intolerans mot subgrupper Medarbetarna utmanar ledaren

4 Fas III Tillit & Struktur
Opposition & Konflikt Tillhörighet & Trygghet Accepterar olikheter - Tolerans för subgrupper Tillit och sammanhållning ökar Samarbetet mer påtagligt Konflikter hanteras i gruppen Ökad målklarhet och konsensus Roller och uppgifter anpassas efter målen Kommunikationen är mer uppgiftsinriktad och med fler Arbetar för att klargöra strukturen och underlättar måluppfyllelse

5 Fas IV Får, ger och omsätter feedback
II III Arbete & Produktivitet Opposition & Konflikt Tillit & Struktur Tillhörighet & Trygghet Får, ger och omsätter feedback Definierar problemställningar att besluta kring och lösa Delaktighet i definition av metod för beslutsfattandet Genomför och utvärderar det som beslutats Delegerat ledarskap Gruppnormer stödjer kvalitet och produktivitet Medlemmarna förväntar sig framgång Uppgifter kopplas till gruppen snarare än till individen Öppet, transparant kommunikationsmönster Kommunikation i proportion till vad uppgiften kräver

6 Ledarskap Fas 1 Instruktivt: Öka tryggheten Ge positiv feedback
Facilitera diskussioner om mål, spelregler och roller Ombesörj kompetensutveckling Ha strukturerade möten

7 Ledarskap Fas 2 Coachande: Integrera olikheterna Öka tydligheten
Gör det möjligt med större delaktighet i att leda gruppen Ta inte angrepp personligt Facilitera öppna diskussioner Förhandling är en viktig metod för konflikthantering Undersök vad som behövs för att öka engagemanget för helhetsfrågor

8 Ledarskap Fas 3 Stödjande: Involvera medlemmarna att ta ledarskap
Utvärdera och följ upp Uppmuntra förändringar som bidrar till ökad effektivitet och produktivitet

9 Ledarskap Fas 4 Delegerande: Delta som en expert i teamet
Jobba med subgrupper – alla kan inte vara med på allt Agera som bollplank om det behövs Fortsätt att ”övervaka” grupputvecklingen Hantera utvärdering och ”team debrief” regelbundet


Ladda ner ppt "Gruppers utveckling enligt IMGD (GDQ)-modellen"

Liknande presentationer


Google-annonser