Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva en resonerande text

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva en resonerande text"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva en resonerande text

2 Vad är en resonerande text?
Syftet med en resonerande text är att presentera din åsikt i en fråga och visa läsaren hur du tänker kring denna fråga Du diskuterar med dig själv och visar upp fördelar och nackdelar med frågan Du ställer frågor till dig själv som du sedan besvarar Du styrker din åsikt genom goda exempel, antingen egna, från texter eller källor

3 Struktur En resonerande text består av tre delar
En inledning där du presenterar frågan du ska diskutera, bakgrund till din fråga och kanske också ev information som vi läsaren behöver veta för att förstå din fråga En huvuddel där du diskuterar frågan genom att visa fördelar och nackdelar med ämnet. Här har du också med många exempel och visar på olika perspektiv En avslutning där du sammanfattar ämnet och vad du kommit fram till

4 Språk Gestaltande beskrivningar och bildspråk
Referatmarkörer till olika källor – Enligt… Fördelar/nackdelar är organiserade så att läsaren enkelt kan följa med i texten. Ett förslag är att presentera din fördelar och nackdelar i ordning [kanske ett stycke i taget] För att läsaren ska förstå orsaker och konsekvenser finns ofta sambandsord t.ex. därför att, eftersom, För att läsaren ska förstå strukturen i texten så använder ofta markörer: Inledningsvis En fördel/En annan fördel/En nackdel… Avslutningsvis/sammanfattningsvis

5 Mottagare Förklara saker för mottagare som du tror den inte känner till t.ex. sammanfattningar av böcker/tidningar/källor som du kommer använda dig av Vänd dig till mottagaren med retoriska frågor och tilltal – dra in läsaren in i dina funderingar! Se till att resonemanget går att följa med i Ha med källhänvisningar om det behövs i texten så att läsaren kan undersöka frågan vidare

6 Din uppgift Uppgiften Presentera först Ankomsten och Jag är en pojke med tur (sammanfatta dem kort) och beskriv inledningsvis hur deras liv skiljer sig från ditt eller liknar ditt. Tänk på att detta även kan vara reaktioner på saker – inte bara händelser i ens liv. Ta med exempel från båda böckerna så att det blir tydligt för oss. Beskriv gärna även vad huvudpersonerna i båda böckerna har gemensamt. Resonera sedan om det går att dra några lärdomar i ens eget liv när man läser en bok om personer som lever väldigt långt ifrån ens egen värld. Beskriv ett budskap från vardera bok. Tips! Här kan du välja att problematisera att Ankomsten är en bilderbok och att det kan göra det svårare att förstå hur andra har det. Ta gärna också upp fördelar och nackdelar när du resonerar.

7 Inledning Här behöver du göra ett par saker: Beskriva bakgrunden: Du har läst Ankomsten och Jag har en pojke med tur. Här måste du kort sammanfatta båda böckerna eftersom dina läsare inte läst böckerna. Frågan du ska diskutera; Går det att dra några lärdomar i ens eget liv när man läser en bok om personer som lever väldigt långt ifrån ens egen värld?

8 Huvuddel – den tyngsta delen av texten
Du behöver här berätta om hur ditt liv skiljer sig från karaktärerna i boken. Ge tydliga exempel. Du behöver sedan berätta om vad lärdomarna (budskapen) är med boken. Därefter kan du börja diskutera din fråga – kan man lära sig någor från karaktärer och budskap när bakgrunden/miljön skiljer sig från våra liv? Glöm inte använda exempel när du beskriver dina fördelar/nackdelar Visa först fördelar med detta Visa sedan nackdelar med detta Våga också problematisera dig själv. Allt är inte svart eller vitt! Visa många olika perspektiv

9 Avslutning Här ska du avsluta din text och sammanfatta frågan och huruvida du har kommit fram till ett svar.


Ladda ner ppt "Att skriva en resonerande text"

Liknande presentationer


Google-annonser