Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika affärshändelser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika affärshändelser"— Presentationens avskrift:

1 Olika affärshändelser
Exempel på ett företags affärshändelser: Får faktura för lokalhyra. Betalar fakturan för lokalhyra. Säljer varor kontant. Får en faktura för varuinköp. Betalar löner till anställda. Betalar en faktura för ett datorköp. Ägaren tar ut varor ur företaget.

2 Två delar av ekonomin

3 Rakus resultaträkning och balansräkning

4 Krav på verifikation En verifikation ska innehålla följande:
Datum − när den sammanställdes. Datum − när affärshändelsen inträffade. Kort beskrivning av vad affärshändelsen avser. Hela förloppet med en specificering av momsbeloppet. Motparten − med dem eller vilket företag som affären har gjorts. Eventuell hänvisning till underlag som förvaras separat, t.ex. hyresavtal.

5 Kontoslag och konton Kontoslag Exempel på konton Balanskonton
Tillgångar Eget kapital och skulder Resultatkonton Inkomster Utgifter Bilar, kundfodringar, bank, kassa Aktiekapital, banklån, löneskuld Varuförsäljning, utförda arbeten Varuinköp, lokalhyra, reklam, löner

6 Lekbutikens kontoplan
Tillgångar Kassa Plusgiro Checkräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Banklån Leverantörsskulder Inkomster Varuförsäljning Utgifter Varuinköp Lokalhyra Övriga lokalkostnader Tele och post Företagsförsäkring Diverse kostnader

7 Debet och kredit

8 Bokföringssystemet

9 Bokföring i praktiken (Se sid. 229 i faktaboken)

10 Affärshändelser som påverkar resultatkonton
(Se sid. 230–231 i faktaboken)


Ladda ner ppt "Olika affärshändelser"

Liknande presentationer


Google-annonser