Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige
Anissa Mohammed Hassan, Länsstyrelsen Östergötland Vanja Berggren, Lunds Universitet

2 Översikt 2016 -12-06 Bakgrund Definition, förekomst och spridning
Förklaringsmodeller Hälsokonsekvenser Regeringsuppdragen ( ) resulterade i vägledningar för yrkesverksamma i Sverige Läget i Sverige nu Behov framåt

3 Den som vi ser på bilden har vi tidigare kallat: ”en mildare form”
Typ 1: Klitoridektomi Delvis eller totalt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud. Typ 2: Excision Delvis/ totalt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna med/eller utan excision av de yttre blygdläpparna. Trauma pga. Övergrepp.

4 Typ 3: Infibulation/ Pharaonic circumcision
Infibulation= Förminskning av den vaginala öppningen genom att man skär och sammanfogar de yttre genitala (inre och/eller yttre blygdläpparna) +/- Klitoridektomi Immobilisering efter ”ingreppet”

5 Typ IV Prickning, snittning, införande, brännande, skrapning eller andra skadliga procedurer på klitoris eller blygdläppar

6

7 Varför? Förklaringsmodeller
Heders/kultur, -kontroll av sexualiteten, säkerställa ‘marriagability’ Tradition/kultur, religion och komplex besluts- process Setting up a national FGM Prevention Programme, working in partnership with NHS England with a budget of £1.4m this financial year. The Chief Social Worker is developing standards which all newly qualified child and family social workers will have to meet. We launched improved multi-agency practice guidelines on how to tackle cases of FGM, a new FGM elearning package for safeguarding practitioners and a resource pack for commissioners. We have recently consulted on how to best to issue these guidelines on a statutory footing. The Department for Education commissioned the PSHE association to produce briefing for schools on FGM and EFM. We are created a new function on GOV.UK which will signpost local FGM support services. We have set up a specialist FGM unit to drive a step change in nationwide outreach on FGM with criminal justice partners, children’s services, healthcare professionals and affected communities. Initieringsriter, s k ‘Rites of passage’; ‘att bli kvinna’ Olika myter – om ex. renhet, könsskapande, fertilitet mm

8 Konflikter med familjen Konflikt med skolan
Ingen dialog under och efter könsstympningen Chock PTSD Rädsla Stress Oro Sorg Ångest, depression Konflikter med familjen Konflikt med skolan Vissa upplever mardrömmar och svårigheter att sova, skuldkänslor eller psykosomatiska symtom (exempelvis magsmärtor eller ryggsmärtor).

9 Länkar till verktyg: Vägledning för yrkesverksamma inom skola, elevhälsa, polis-rättsväsende och socialtjänst Vägledning för hälso- och sjukvårds personal Nyinrättad nationell stödlinje :

10 Nationell enkät professionella
Brist på kunskap om vem som riskerar att utsättas eller har utsatts. Man uttryckte att endast att ”nyanlända” är i behov av information. Framkom rädsla för rasism och främlingsfientlighet och för stigmatisering , dvs. att hänsyn till kultur, tradition och religion före barns rättigheter. Förekom underlåtenhet att anmäla.

11 Hur frågar man? ”Har du gjort något ingrepp i underlivet?”
”Är du omskuren?” ”Har du blivit utsatt för traditionen?” ”Har du blivit prickad, skuren, klippt i ditt underliv” (visa bilder). Vissa kvinnor pratar om att de ”har blivit rena.” Prata utifrån en traumatisk upplevelse . Var tydlig med att det inte är den utsatta som har begått ett brott.

12 FEMALE GENITAL MUTILATION Logga 2015-XX-XX
Handläggare, titel, telefon Female genital mutilation (FGM). Female genital mutilation (FGM) is illegal in Sweden. It is also illegal to support or in any way assist in performing female genital mutilation. The maximum sentence for carrying out FGM or helping it to take place is 10 years in prison according to Law (1982:316). The scale for imprisonment starts at 2 years in prison. FGM is any procedure that is designed to alter or injure a girl´s (or woman`s) genital organs for non-medical reasons. FGM procedures can cause: Severe bleeding Infections Problems urinating Problems with menstruating and menstrual congestion Cysts Complications in childbirth and increased risk of newborn deaths Infertility Death If you know someone at risk you are obligated to contact the Police or the Social Services.  __________________________________________________________________ Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

13 Vad kan man söka för på VC?
Återkommande UVI Klåda i underlivet Smärta i underlivet Menstruationsproblem Överdriven ärrbildning (keloid) Cystor i vulva Nervknutor vid klitoris Fistlar (?) Varbildningar (abscesser) Infertilitet Sexuella problem (Samlagssmärtor!)

14 Risk att utsättas för könsstympning:
Flickor 4-10 år med ursprung/koppling till något samhälle med förekomst av kvinnlig könsstympning Varje dotter till kvinna som utsatts för könsstympning Varje flicka som har en syster som har könsstympats Föräldrarnas utbildningsnivå samt familjens integration Flicka som hålls tillbaka från sociala aktiviteter Alla flickor som har frånvaro från skolutbildning om sexuell hälsa och rättigheter I det förebyggande arbetet är det viktigt att känna igen särskilda faktorer som kan öka risken - grupper som är mindre integrerade i samhället är mer benägna att utföra könsstympning.

15 Indikationer om snart kan komma att ske:
Besök i föräldrarnas ursprungsland eller utomlands Besök i Sverige från äldre kvinnlig släkting Om professionella råkar höra barns prat med varandra och ‘nämner’ kvinnlig könsstympning/”speciell procedur” eller ”bli kvinna” eller ”bli ren” Om en flicka ber om hjälp hos lärare eller annan vuxen eftersom hon är medveten eller misstänker att hon är under risk. tex en flicka berättar eller ett syskon berättar för andra barn vad som ska hända med henne eller med systern och nämner namn för kvinnlig könsstympning.

16 Könsstympning sker på svenska flickor
19% flickor könsstympas efter immigration till Skandinavien Svensk specifik lag sedan 1982 Nationell handlingplan saknas. Amälnings plikt vid misstanke om att barn far illa. Underlåtelse att anmäla. Ämnes kunskap heder & köns- stympning av flickor Elgaali, M., Strevens, H., Mårdh, P.A. (2005). Female genital mutilation – an exported medical hazard. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 10(2): Endast 46 anmälningar på 10 år (NKC, 2011) Två fällande domar (2006) Lokala rutiner och handlings- planer brister eller saknas. Samverkan mellan myndigheter brister i Sverige. Professionell kunskap och bemötande behöver förbättras. Nytt: Nationell enkät: Skillnader i kunskap & kompetens. Väglednings material kom 2015

17 VAD KAN VI GÖRA? Hälsosamtal Information till vuxna och barn
Misstanke om könsstympning om pat < 18 år ska orosanmälas Riskbedömning – syskon Medicinskt stöd Psykologiskt stöd – trauma? Intyg Förbered tolken Tänk på syskon Anmälningsplikt VÅGA FRÅGA OCH ORKA LYSSNA – GE HOPP!

18 Om jag vill hjälpa någon att nå ett visst mål,
måste jag först finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan detta lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag förstå mer än hon gör, men först av allt måste jag förstå vad hon förstår. Om jag inte kan det spelar det ingen roll att jag kan eller vet mera. Sören Kierkegaard (dansk filosof, 1800-talet)

19 Tack!


Ladda ner ppt "Könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser