Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fil.Mag, med lic. doktorand Sahlgrenska Academy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fil.Mag, med lic. doktorand Sahlgrenska Academy"— Presentationens avskrift:

1 Fil.Mag, med lic. doktorand Sahlgrenska Academy
GUTHEBURG UNIVERSITY Nabi Fatahi Fil.Mag, med lic. doktorand Sahlgrenska Academy at Gothenburg University Department of radiology and Department of Primary Health Care GÖTEBORG Telefon e-post. Nabi Fatahi 2008

2 Det korta mötet Nabi Fatahi 2008

3 Kort möte och lång upplevelse
Varmt omhändertagande och vänlig ögonkontakt är en bekräftelse på kommunikationen mellan patient och personal och försäkrar sjuksköterskans tillgänglighet för patienten. En positiv upplevelse som hålls i minnet under lång tid. Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet

4 Nabi Fatahi 2008 Göteborg universitet
Patientens behov Varmt omhändertagande Tidigare studier har visat att varmt omhändertagande av patienten underlättar kommunikationen mellan patient och vårdgivare. Tillfredsställande information Sjukhusmiljön är främmande för patienten och röntgenavdelningen med sina apparater, mörk och kall miljö och ljud från all apparatur gör miljön ändå mer främmande och obehaglig för patienten. Tillfredställande information behövs för att mildra patientens oro och obehagskänslor. Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet

5 Kommunikation med icke-svensktagande patient.
Att kunna kommunicera med omgivningen, förstå och bli förstådd är grunden för människans hälsa. Kommunikation ger kunskap och det är med vår kunskap som vi känner oss trygga och får en känsla av hälsa och välbefinnande. Patienter som inte behärskar svenska språket skall ha samma möjligheter till information i sjukvården som de som har svenska som modersmål. Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet

6 Icke svensktalande patient – kommunikation på röntgenavdelningen
1.Kommunikation genom professionell tolk. 2.Kommunikation genom anhöriga eller kompisar 3.Kommunikation genom tvåspråkig personal 4.Kommunikation utan tolk Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet

7 Kommunikation genom professionell tolk.
Kommunikation genom professionell tolk är den säkraste formen av kommunikation, men på grund av den höga kostnader beställer man inte tolk för alla undersökningar. Enligt våra studieresultat genomfördes bara 25% av kommunikationen med icke-svensktagande patient med hjälp av professionell tolk. Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet

8 Nabi Fatahi 2008 Göteborg universitet
Alternativ tolk Nabi Fatahi Göteborg universitet

9 Kommunikation genom anhöriga eller kompisar
Studiens resultat visar att i 33% av antalet kommunikationer med icke-svensktalande patient har anhöriga eller kompisar agerat som tolk. Om man räknar kostnaderna för inställda undersökningar, återbesök för röntgenkomplettering på grund av dålig kommunikation så kostar det sannolikt mer för samhället än att man beställer och betalar för tolk. Till detta tillkommer patientens lidande, personalens frustration samt eventuell extra bestrålning. Språk-kompetens och neutralitet är avgörande faktorer i kommunikationen, som ofta fattas i kommunikation genom anhörig och kompis. Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet

10 Anhörig och kompisar som tolk
Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet

11 Nabi Fatahi 2008 Göteborg universitet
Barn som tolk Av de kommunikationer som genomfördes med hjälp av anhöriga har i 6% barn agerat som tolk, vilket är oacceptabelt. Barn får ej belastas med sådana uppgifter, eftersom de inte har språkkompetens och inte är neutrala. ”Den värsta som kan hända mig är när jag ser barn som tolk” (en deltagare i studien). Nabi Fatahi Nabi Fatahi Göteborg universitet

12 Nabi Fatahi 2008 Göteborg universitet
Barn som tolk Nabi Fatahi Göteborg universitet

13 Nabi Fatahi 2008 Göteborg universitet
Personal som tolk Idag är tvåspråkig personal en alternativ tolk på röntgenavdelningarna. Enligt studien genomfördes 10% av kontakterna med icke-svensktagande patient av personalen. Även om de har ej tolkutbildning och inte tillgängliga alltid, verkar det fungera bättre än anhöriga och kompisar. Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet

14 Kommunikation utan tolk
Av totala kommunikationen med icke-svensktalande patient genomfördes 25% utan tolk vilket är oroande. Enligt studien finns det undersökningar där närvaro av en tolk är ett måste. Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet

15 Missförstånd vid kommunikationen.
Hur… går ba… barnet!!!? Hon kan inte gå Hon har inte fot!!!. Hur går för barnet? Nabi Fatahi 2008 Nabi Fatahi Göteborg universitet


Ladda ner ppt "Fil.Mag, med lic. doktorand Sahlgrenska Academy"

Liknande presentationer


Google-annonser