Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sandra Aldescu & Fanny Almström. 4/5 2016 RSJE19 Termin 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sandra Aldescu & Fanny Almström. 4/5 2016 RSJE19 Termin 4."— Presentationens avskrift:

1 Sandra Aldescu & Fanny Almström. 4/5 2016 RSJE19 Termin 4.

2 Många kvinnor känner oro inför sin mammografiundersökning. Syftet med denna studien är att undersöka varför kvinnor inte går på mammografiundersökningar.

3 3o kvinnor mellan 45-65 år valdes slumpmässigt ut på vårdcentral för frågor om mammografi. Frivilligt deltagande under sekretess. Intervjuerna innefattade deras uppfattning kring en mammografiundersökning.

4 Vilken inställning kvinnorna i Kreta hade till användning av mammografiscreening och vad de visste om det. Vilka faktorer som påverkade kvinnorna att delta i mammografiscreening. Vad de har fått för information från läkare om deltagande i mammografiscreening.

5 Kvalitativ intervju teknik och tematisk analys Kvalitativ studie med en ostrukturerad intervjuteknik, med öppna frågor som inbjuder personerna till reflektion. Allt datamaterial som hade samlats in organiserades och strukturerades i gemensamma teman som sammanställs i en resultatrapport. Datainsamling – intervju.

6 Kvinnor mellan 45-65 år, bosatta på landsbygden Kreta, som går på regelbundet på möten på vårdcentral.

7 Röntgensjuksköterskans roll är att respektera och skydda individens integritet och värdighet samt lindra obehag och smärta vid undersökningar och behandlingar. Läkarens roll är att respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlings alternativ.

8 Vårdförbundet. (2008) Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Stockholm. Vårdförbundet, hämtad 2016-04-04 Läkarförbundet. (2015). Läkarförbundets etiska regler. https://www.slf.se/Lon--arbetsliv//Etikochansvar/Etik/Lakarforbundet-etiska- regler. hämtad. 2016 -04-04 Trigoni M1, Griffiths F, Tsiftsis D, Koumantakis E, Green E, Lionis C. (2008) Mammography screening: views from women and primary care physicians in Crete. BMC Womens Health. 2008 Nov 7;8:20. doi: 10.1186/1472-6874-8-20


Ladda ner ppt "Sandra Aldescu & Fanny Almström. 4/5 2016 RSJE19 Termin 4."

Liknande presentationer


Google-annonser