Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning Personlyftar & Lyftselar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning Personlyftar & Lyftselar"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning Personlyftar & Lyftselar
Intro: Presentation av oss och deltagarna. Praktiska saker så som vart toaletter finns.

2 Upplägg Teoridel Praktiska stationer med personlyft (smågrupper)
Skriftligt kunskapstest Lyft upp från golv med personlyft (helgrupp) Genomgång av kunskapstest Avslutning, utvärdering och närvarolistor Valfri bild Genomgång av upplägget.

3 Arbetsterapeutens och fysioterapeutens ansvar
Bedöma behov av personlyft Prova ut och välja specifik produkt, namnmärka på särskilt boende Informera, instruera och utbilda Fylla i Lyftordination Dokumentera Följa upp och utvärdera Se ”Riktlinje för förskrivning och användande av personlyft och lyftsele”.

4 Chefens ansvar Se till att personal har utbildning för att använda personlyft Att bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter finns väl synliga Att tvättråd följs Att lyftselar märks med namn (särskilt boende) Att personal vet när och hur de kontaktar arbetsterapeut eller fysioterapeut Att beställa årlig besiktning från Hjälpmedelscentralen för personlyftar som enheten äger Se ”Riktlinje för förskrivning och användande av personlyft och lyftsele”.

5 Ditt ansvar Du ska ha gått utbildning för att få arbeta med personlyft
Du ska känna till risker med personlyft och lyftsele Du ska inte använda en individuellt förskriven lyftsele till annan person Före varje lyft ska du kontrollera lyftsele och personlyft Du ska följa Lyftordination från arbetsterapeut eller fysioterapeut Du ska ta bort lyftselen efter avslutat lyft om inget annat anges i Lyftordinationen Vid negativ händelse (tillbud) ska du kontakta din chef samt skriva en HSL avvikelse >> Fortsättning Se ”Riktlinje för förskrivning och användande av personlyft och lyftsele”. Om det inte finns möjlighet att få utbildning innan arbetsstart ska säkerheten garanteras genom att ej utbildad personal utför lyft tillsammans med personal som genomgått utbildning. Lyftselen ska tas bort på grund av risk för trycksår, risk för att glida ur rullstolen samt av etiskt perspektiv. Både grön och grå lyftsele tas bort om inget annat anges i lyftordinationen.

6 Ditt ansvar När ska du kontakta arbetsterapeut och fysioterapeut?
Vid oklarheter eller om du känner dig osäker att använda personlyft eller lyftsele Om personens allmäntillstånd eller vikt förändras Om du upptäcker skada på personlyft eller lyftsele Se ”Riktlinje för förskrivning och användande av personlyft och lyftsele”. Skada på lyftselen kan vara att den är sliten, sömmarna fransar sig.

7 Hur ska arbetsterapeut och fysioterapeut kontaktas?
Särskilt Boende: ni diskuterar i gruppen och meddelar sedan sjuksköterska som skickar meddelande till oss i Procapita Korttidsboende: ärendemöten varje vecka Personliga assistenter: ni ringer direkt till ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut Ordinärt boende: ni ringer eller mailar i Procapita direkt till ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut Valfri bild Diskutera kring hur vi kontaktas beroende på var personerna arbetar. På utbildning med personliga assistenter viktigt att diskutera hur de gör och avsaknad av rutiner.

8 Lyftordination Gå igenom lyftordinationen. Att den innehåller information om selen som är utprovad och hur den ska placeras och kopplas på lyften. Förtydliga att den ska finnas hos alla som har en lyftsele men att det är en ny riktlinje och att inte alla har hunnit få den upprättad ännu. Visa upp/skicka runt en papperskopia OBS Se till att det är den nyaste versionen. Informera även om att det finns lyftordination för uppresningslyft. Informera om att det även finns en baksida med generella instruktioner, tvättråd samt när personal ska ta kontakt. Informera om att lyftordinationen ska finnas lättillgänglig hos personen. Poängtera att det står antal personer som behövs för lyftet.

9 Lyftselar Kontrollera: Produktetikett Tyg Kantband Bandöglor Sömmar
Styrhandtag Spänne Visa på en sele som är hel och även på en som är trasig/utsliten/torktumlad. Selen ska kontrolleras inför varje lyft. Gå igenom vad som är viktigt att kontrollera, se nedan Visa även upp olika selar tex nätsele och hygiensele. Förklara skillnader. Hur krokas selen på lyften? Alltid huvuddelens öglor först, därefter bendelens öglor. Informera om att de ej får försöka att laga selen själva. Kontakta AT och/eller FT om det är trasigt. Produktetikett Produktnamn och tvättråd ska Kunna utläsas från etiketten. Tvättas i grader. Torktumlas på lågtemperatur. Blir förstörda om de torktumlas för varmt. Tyg Att tyget inte har hål, är tunt eller slitet. Tips! Håll upp selen mot ljuset för att se ev. skador/revor i tyget. Om skada: Kontakta AT/FT Kantband Att kantbandet inte är slitet. Bandöglor Att banden inte är slitna, det visar sig oftast i form av synliga trasiga trådar. Sömmar, förstärkningssömmar = tränsar Trådar och sömmar är intakta Styrhandtag Sömmarna på styrhandtagen är intakta, dra gärna i dem och kolla så att det inte börjar bli hål kring sömmarna! Spänne Om selen har ett spänne - lås spännet, drag i skärpet och se till att spännet inte öppnar sig.

10 Personlyft Dosa Nödsänkning Nödstopp Lyftbåge Lyftbygel
Urkrokningsskydd Laddning Broms Breddning av underrede Besiktning Bruksanvisning Valfri bild dock viktigt att gå igenom personlyftens funktioner praktiskt. Visa funktionerna på en golvlyft. Visa både elektrisk och manuell nödsänkning. Poängtera att de inte ska försöka haka av banden från lyften. Urkrokningsskydd – lyften får ej användas utan dessa. Förklara vikten av att selens bandöglor är rätt påhakade. Informera om att de övre bandöglorna alltid kopplas på lyften först, därefter de nedre samt förklara varför. Broms – vid lyft från golv och vid transport i bil samt att ena hjulet kan bromsas för att underlätta svängning. Informera om varför inte lyften ska låsas vid alla övriga lyft; att lyften ska kunna ställa in sig så att personen inte kommer i gungning. Om lyften inte funkar – informera att personalen själva kan göra en enkel felsökning; kolla nödstopp och kolla så att den inte står på laddning. Bredda lyftens underrede innan lyft för att stabilisera. Besiktning; inköpta lyftar – chefen beställer besiktning, hyrda lyftar – hmc fixar. Ladda lyften när den inte används eller varje natt. Får ej laddas i våtutrymme. Bruksanvisningen ska förvaras på eller i närheten av lyften.

11 Att tänka på Hur många personal behövs ?
Informera om vad som ska hända Delaktighet Planera - kortast möjliga förflyttning Utnyttja sängens funktioner Arbeta kroppsnära Arbeta lugnt och metodiskt Närhet och trygghet Gör alltid ett provlyft Inget lagligt stöd – men vi rekommenderar att man är två personal när man arbetar med lyft. En som sköter lyften och en som sköter personen. Vi gör bedömning vid utprovningen och skriver sedan hur många personal det bör vara i den individuella Lyftordinationen. (Personliga assistenter brukar ofta vara själva vid förflyttningarna). Alltid 2 personal om inget annat anges i lyftordinationen. Viktigt att informera om vad som ska hända, ge personen möjlighet att vara delaktig. Vissa kanske kan sköta manöverdosan själv. Bra om det är en som instruerar så att det blir tydligt för personen, ej prata i mun på varandra. Bra om det är överenskommet innan vem som gör vad. Planera förflyttningen innan – alltid kortast möjliga förflyttning. Man får ej skjutsa personen i lyften. Hämta rullstolen innan förflyttningen påbörjas. Utnyttja sängens funktioner för att göra lyftet behagligare för personen. T ex Vid lyft till/från säng – höj upp sängens huvudända och sänk ner sängen innan lyftet. Lyft inte högre än nödvändigt. Skapa trygghet under förflyttningen, viktigt med närhet. Arbeta kroppsnära för att minska belastning på din egen kropp, arbeta lugnt och metodiskt. Informera om vad provlyft är och varför det är så viktigt. Provlyft = lyft upp personen en kort bit (ca 10-20cm) och kontrollera så att lyftselen sitter rätt, innan förflyttningen fortsätter. Om selen inte sitter rätt, sänk ner och justera lyftselen. Informera att det på kort tid skett två allvarliga negativa händelser när provlyft troligtvis inte gjorts och person glidit ur lyftsele.

12 AKUT! Akutsele – ska finnas på Särskilt Boende och Korttidsboende. Kan även finnas på hemtjänstens gruppstation. Personliga assistansgrupper – Hur gör ni? Valfri bild All personal ska känna till vart akutsele förvaras. (förslagsvis en lyftsele med hög rygg) Ska vara väl uppmärkt. Används vid akut försämring, vid lyft från golv eller tillfälliga behov ( i dialog med at/ft.) Viktigt att at/ft kontaktas snarast vid användning av akutsele. På en del boenden finns en mobillyft uppmärkt som akutlyft, t.ex. på boenden där det bara finns taklyftar. Vid fall – kontakta alltid ssk/dsk samt skriv fallrapport. Diskutera hur de gör om någon ramlar. Diskutera kring hur personliga assistansgrupper gör! Finns egna rutiner? Finns inga tydliga rutiner i kommunen kring detta…. En del har larm till hemtjänst, en del kontakt med dsk…

13 Lyft upp från golv Det är oftast inte bråttom – se till att personen ligger så skönt som möjligt Kalla på hjälp samt hämta akutsele och personlyft Placera lyftsele- samma princip som vid placering liggande i säng Placera personlyften från personens huvudända Lås personlyften! Planera lyftet innan så att rullstol eller säng finns nära Valfri bild Testa praktiskt i helgrupp, 20 min Under tiden rättar några instruktörer provet. Skriv upp på lista vilka som är godkända (blankett: godkänd lyftutbildning) respektive icke godkända; skriv då upp namn och utförare. För statistik över vilka frågor som deltagarna ev. har svarat fel på. Fyll i Kursintyg för de som är godkända och dela ut tillsammans med provet.


Ladda ner ppt "Utbildning Personlyftar & Lyftselar"

Liknande presentationer


Google-annonser