Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distriktssköterska Annelie Bobeck-Axling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distriktssköterska Annelie Bobeck-Axling"— Presentationens avskrift:

1 Teamarbete med hjälp av Senior alert och läkemedelsgenomgång Norrby Sofia hemvård Örebro kommun
Distriktssköterska Annelie Bobeck-Axling Undersköterska Kristin Franklin Arbetsterapeut Kristina Hildingsdotter

2 Tallbackens hemsjukvård Planering
Ofta är det omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) som initierar senior alert och läkemedelsgenomgång i samråd med teamet. Utgår ifrån vilka som är mest angelägna utifrån hälsotillstånd. Vi väljer ut 5 patienter åt gången.

3 Tallbackens hemsjukvård Tidsbokning
Arbetsterapeut (AT) och OAS går till driftledaren och planerar in besök. Bokar cirka 1.5 timme – 2 timmar. Då ingår både hembesöket och även att vi efteråt har tid tillsammans och dokumenterar och pratar ihop oss med kontaktperson. Fyller i bakomliggande orsaker vid risk. Kontaktpersonen får meddelande per mail om dag och tid för att kunna informera patienten. En patient per vecka bokas in.

4 Tallbackens hemsjukvård Förberedelser
Innan hembesöket skall kontaktpersonen informera patienten och lämna broschyrer. AT går igenom vilka fallavvikelser som finns och orsaken till dessa. Läser i journalen. Kan ibland göra ett förberedande hembesök för att göra ADL bedömning. OAS går igenom med doktorn på ronden om diagnoser, aktuellt medicinskt status, läkemedel och bokar in ev. ett läkarbesök.

5 Tallbackens hemsjukvård Hembesöket
Hembesök – frågor utifrån läkemedelsgenomgången och man fördjupar vissa frågor för att samtidigt få svar på senior alert. OAS och undersköterskan frågar enligt läkemedelsgenomgången och senior alert fylls i parallellt. AT kan ställa frågor under intervjun och utreder utifrån ett rehabiliteringsperspektiv, ADL, fallrisker och även om det framkommer minnessvårigheter. Kontaktpersonen kan få uppslag eller utvärdera sina insatser i genomförandeplan. OAS utgår ifrån medicinsk diagnos, läkemedel, ålder och förutsättning att må optimalt. Att få teamet delaktiga och hitta omvårdnadsåtgärder och aktivering istället för att ge lugnande-, smärtstillande- eller sömntabletter.

6 Tallbackens hemsjukvård Sammanfattning av hembesöket
Vid slutet av hembesöket summerar man riskerna och presenterar för patienten om det finns risk för trycksår, näringsbrist eller fall. Vi frågar sedan om patienten vill medverka och förebygga riskerna som upptäckts. Ibland kan vi erbjuda åtgärder direkt och ibland återkommer vi senare med detta. Information ges att läkemedelsgenomgången ska skickas till läkemedelskomittèn och senare till doktorn för vidare bedömning.

7 Tallbackens hemsjukvård Dokumentation
Vi försöker dokumentera samma dag om möjligt samt även att prata med kontaktpersonen om den har speciell information. AT och OAS började att fylla i senior alert tillsammans för att vi ska lära oss systemet. Vi går nu igenom hur det ska dokumenteras och försöker stegvis förbättra dokumentationen både i journal och senior alert enligt skriven rutin: ”Genomförande och dokumentation vid riskbedömning enligt senior alert”. Nu skriver OAS oftast i senior alert och AT tar mer ansvar för journaldokumentationen utifrån sökord och att öppna och skriva vårdplanerna i journalen, som sedan OAS skriver i.

8 Tallbackens hemsjukvård Uppföljning
AT bokar tid med OAS inom en månad, och vi jobbar under tiden med de åtgärder som planerats. Ibland görs hembesök vid uppföljning. Kvar att utveckla: prata om det på teamträffar, att där presentera riskanalysen, att följa upp åtgärder tillsammans med kontaktpersonen.

9 Tallbackens hemsjukvård Uppföljning efter en månad
OAS och AT träffas för att se vad som har åtgärdats och vad man kan dokumentera i journal och i senior alert. Tid för nästa senior alertgenomgång bokas om 11 månader. Ibland uppföljande hembesök tillsammans hemma hos patienten.

10 Tallbackens hemsjukvård Positiva erfarenheter
Patienten är oftast glad att vi sätter oss in i hans/hennes situation, de upplever trygghet att vi kommer hela teamet. Det är roligt och trevligt att i lugn och ro sitta ner tillsammans. Teamet upptäcker behov som annars inte upptäckts, man får en fördjupad upplevelse av patientens hälsotillstånd, aktivitetsförmåga, kan förbättra rehabiliteringen, omsorgen, sjukvården och innehållet i genomförandeplanen. AT får en naturlig och tidig kontakt med nya patienter utan tidigare konkreta frågeställningar, som får hjälp med medicin, som Alzheimer eller odiagnoticerad glömska. Kan då se behov av insatser. AT kan kombinera senior alert genomgången med att följa upp tidigare arbetsterapeutiska åtgärder. Positiva erfarenheter av utsättande av läkemedel. Vid demens får man arbeta på annat sätt, förberedande hembesök, samtal med anhöriga och hemvårdsgruppen, ibland inte gå hela teamet eller hålla låg profil så man inte distraherar. Anhörigas närvaro kan vara ett positivt stöd.


Ladda ner ppt "Distriktssköterska Annelie Bobeck-Axling"

Liknande presentationer


Google-annonser