Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliation sydöst Palliation sydöst 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliation sydöst Palliation sydöst 2016."— Presentationens avskrift:

1

2 Palliation sydöst 2016

3 RCC har givit ett löfte ”Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort”.

4 Hur ska vi infria detta löfte?
Nationella vårdprogrammet Socialstyrelsen kunskapsstöd Svenska palliativ registret

5 Kvalitetsindikatorer på god palliativ vård
Täckningsgraden i registret Förekomst av trycksår ( grad 2-4) Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid Dokumenterad munhälsobedömning Dokumenterad smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet Dokumenterad regelbunden användning av symtomskattningsinstrument Samtal om vården innehåll och riktning ( brytpunktsamtal)

6 Nationellt

7

8 Måluppfyllelse 2014

9 Måluppfyllelse q2 2016

10 Kalmar län

11 Region Östergötland

12 Region Jönköpings län

13 Smärt och symtomskattning
Smärtskattning Symtomskattning Kalmar län % Östergötland % Jönköping % Har patienten fått sin smärta skattad någon gång sista veckan i livet? Kalmar län % Östergötland % Jönköping % Har patienten fått något övrigt symtom skattat, någon gång sista veckan i livet?

14

15 Positiv trend

16 Negativ trend

17 Palliativ specialist enhet i slutenvård och hemsjukvård

18 Slutenvård

19 Allmän hemsjukvård

20 Särskilt boende, korttidsboende

21 Brytpunktssamtal och munhälsa
Spec palliativ vård % Slutenvård % Allmän hemsjukvård 83% Säbo, korttid % Spec palliativ vård % Slutenvård % Allmän hemsjukvård 52% Säbo, korttid %

22 Nyheter Svenska Palliativ Registret - ny lathund för läkare, Kunskapsstöd om tumörsår, IPOS och SÖS-stickan Palliativtutvecklingscentrum i Lund NVP- Nationell vårdplan för palliativ vård. IPOS – ett skattningsinstrument med frågor som behandlar fysiska, psykologiska, sociala och existentiella områden. Nytt Palliativt vårdprogram, pdf jan -17

23 Framgångsfaktorer Engagerad chef Tittar på sina siffror
Strukturerat arbetssätt Dokumentation Användandet av smärt och symtomskattningsinstrument Kontinuitet i personalgruppen

24 En chans!

25 Tillsammans för patienten


Ladda ner ppt "Palliation sydöst Palliation sydöst 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser