Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SYMTOMLINDRING Bristande symtomlindring God symtomlindring Ångest

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SYMTOMLINDRING Bristande symtomlindring God symtomlindring Ångest"— Presentationens avskrift:

1 SYMTOMLINDRING Bristande symtomlindring God symtomlindring Ångest
Lidande God symtomlindring Fysiskt välbefinnande Autonomi Reduktion av dödsångest Att våga leva tills man dör Att kunna uppleva Att hinna avsluta

2 ”Först när patienten har någorlunda kontroll över smärtan och andra plågsamma fysiska symtom kan det bli aktuellt med samtal om sociala och existentiella frågor” Gunnar Eckerdal (Palliativ Medicin och vård)

3 Smärta Definition av smärta Enligt IASP (International Association for the Study of Pain) är smärta en obehaglig sensorisk (fysisk) och emotionell (känslomässig) upplevelse till följd av verklig eller hotande vävnadsskada, eller som beskrivs i termer av sådan skada.

4 Smärta ORSAK Smärta kan yttra sig på olika sätt beroende på varför den uppstår Tumör Stroke MS Osteoporos Sår ALS KOL Artros Hjärt-svikt Parkinsons sjukdom

5 Smärta Nociceptiv smärta innebär att patienten har skadad vävnad eller pågående vävnadsdestruktion, men ett friskt nervsystem. Neuropatisk smärta innebär att nerver, nervrötter eller centrala nervsystemet är påverkade eller skadade.

6 Smärta - Intensitet: vila, rörelse, smärtgenombrott - Tidsperspektiv
ÅTGÄRD ANALYSERA - Intensitet: vila, rörelse, smärtgenombrott - Tidsperspektiv - Utlösande faktorer: kända, okända, påverkbara - Lokalisation - Orsak - Smärtstatus - Smärtmekanism: nociceptiv eller neuropatisk - Psykologisk, social eller existentiell påverkan - Påverkan på livskvalitet

7 Smärta Läkemedel, rätt läkemedel.
BEHANDLA Läkemedel, rätt läkemedel. - grundbehandling, behandling vid behov, hjälper respektive hjälper inte Strålning Viloställningar Lägesändringar Avslappning Närvaro Biverkningar av insatt behandling: förstoppning, illamående, trötthet eller annan kognitiv påverkan

8 Smärta Ny analys Skatta smärtan Dokumentera
UTVÄRDERA Ny analys Hade åtgärden någon effekt? Skatta smärtan Dokumentera


Ladda ner ppt "SYMTOMLINDRING Bristande symtomlindring God symtomlindring Ångest"

Liknande presentationer


Google-annonser