Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RMPG Cosmic i Sydöstra Sjukvårdsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RMPG Cosmic i Sydöstra Sjukvårdsregionen"— Presentationens avskrift:

1 RMPG Cosmic i Sydöstra Sjukvårdsregionen
Pågående arbete

2 GRUPPEN Kalmar Affe Lindén, (sammankallande) Marie-Louise Wohlfart
Cecilia Revelj Jönköping Stig Johansson Mona Lindell Bunis Jessica Johansson Lotta Sjökvist Östergötland Agneta Sandell Linda Bogren Pia Nordanskog

3 Primära arbetsområden
Syfte Aktiv utveckling av Cosmic i syfte att skapa samordning och samsyn inom regionen Primära arbetsområden Beslutsstöd Vårdplan Cosmic R8.0-1 Kvalitet och patientsäkerhet/Kvalitetsbokslut Strukturerad journalföring E-journal stöd i Cosmic Möten 2016 15 mars, Fredensborg 28 april, video 15 september, Ryhov 17 november, video

4 Ett axplock Aktivitetshanteraren - Fortlöpande erfarenhetsutbyte - Likheter och skillnader i regionen - Systemfel -> Nu rättat ->Workaround - Kalmar kommer att ta fram ny handlingsplan - Östergötland, arbetet flyter på, support i flera led - Jönköping, förberedelser inför uppgradering pågår

5 Ett axplock Journalen som e-tjänst
Om driftstart och retroaktivitetsdatum Vikten av rätt datum för kontakt och för KVÅ-kod Kalmars arbete med riskanalys Enkät till berörd vårdpersonal

6 Ett axplock Införande av Cosmic R8.1
Runt införandeorganisation och struktur Riskanalys pågår i Kalmar

7 Ett axplock Jönköpings arbete med kodning Återkommande punkt
Inbjuden som föreläsare

8 Ett axplock Vårdplan - Hur ser vårdplaner ut i regionen? Likheter och skillnader - Utdata, ta fram och gemensamt analysera SIP

9 Ett axplock Strukturerad journalföring - ECT och pågående runt BUSA
- Fortlöpande dataleverans till Q-BUP - Samverkan med SLL, förstudie runt IVR-verktyg - Fortlöpande inrapportering från Kalmar, SLL, Gotland

10 Varför strukturerad journal?
Utdata på nationell nivå Standardiserad vårdprocess Underlag för verksamhetsutveckling Underlag för forskning Kvalitetsregister Strukturerad journalföring Export av data Lokala utdata Maskinell datasammanställning i registrets format Journalsystem Regionalt vårddatalager All rights reserved: Mattias Agestam, SLL

11 Kan vi gå mot en processorienterad dokumentation?

12 Hur vi använda mallar som kliniskt stöd?
ECT-processen Årsuppföljning ADHD


Ladda ner ppt "RMPG Cosmic i Sydöstra Sjukvårdsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser