Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– Mixed Zone för Välfärdsteknologiska TestLabs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– Mixed Zone för Välfärdsteknologiska TestLabs"— Presentationens avskrift:

1 – Mixed Zone för Välfärdsteknologiska TestLabs
VälTeL – Mixed Zone för Välfärdsteknologiska TestLabs Dennis Moström, Projektledare VälTeL, Mikael Johansson, IT-strateg, Inera AB, Tommy Ceder, eHälsostrateg, Östersunds Kommun, Anna Granevärn, Primärvårdschef,

2 Syfte och mål för VälTeL
ska skapa en arena för kunskaps-och erfarenhetsutbyte vars syfte är att hjälpa till att lösa utmaningarna för omsorgs-, hälso- och sjukvårdssektorn i Mittnorden med hjälp av välfärdsteknologi. Teknologiutvecklare, leverantörer och offentliga omsorgs-, hälso- och sjukvårdsgivare ska kopplas samman, utveckla, kvalitetssäkra och testa välfärdsteknologiska lösningar och infrastruktur som utgår från användarnas behov. Genom detta kommer projektet bidra till att regionen har en hållbar och handlingsinriktad plattform som stärker teknikföretag i flera delar av innovationsprocessen och förbättrar omsorgs-, hälso- och sjukvårdsgivares möjlighet att få tillgång till ny teknik.

3 Partners från kust till kust

4 Öka företagens investeringar i FoU - Välfärdsteknologi Hälsa, Vård, omsorg
Uppdrag från våra huvudmän – Lösningar inom tre områden: Hälsorum och mobila hälsolösningar - Fickultraljud (Primärvård) - Akut-rum (Primärvård) Uppkopplade hem - Sensorteknik i hemmen, IoT (Omsorg) Akut stöd - Multifunktionell akutväskan (samhället+) TESTLAB Gemensam arkitektur, nordiska referensarkitekturen och Continua-ramverket

5 Tester för...

6 VälTeL-processen... Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

7 Arkitektur & Standards
EXPERTGRUPP Arkitektur & Standards

8 Expertgrupp Arkitektur & Standards
Mikael Johansson IT-strateg Inera AB

9 Vård- och omsorgs- aktörer
Blodtryck, Puls Vård- och omsorgs- aktörer Blodsocker Möjliggöra smarta arbetssätt! Trygghetslarm Nattkamera Vikt

10 Towards a Common Nordic Language for Telehealth Architecture
?

11 TestLab 1,2,3 Exempel

12 Region Jämtland Härjedalen
Anna Granevärn Primärvårdschef Region Jämtland Härjedalen

13 Virtuella Akutrum Hög tillgänglighet till öppna mottagningar året runt och till sjuksköterska dygnet runt på alla tre orterna Patienten tas omhand av ett triageteam – sjuksköterska och undersköterska En läkare kan jobba mot tre hälsocentraler samtidigt Öron- och halsmikroskop, zoomkamera, stetoskop, ultraljud Samma omhändertagande dagtid och jourtid

14 Östersunds kommun Tommy Ceder eHälsostrateg Östersunds kommun

15 Internet of things i hemtjänsten
Ericsson IoT plattform Power BI App, Websida, Mail

16 Testprojektidéer

17 Patientflöden Egna hem Brunflo HC Östersunds Sjukhus Hemgården Fåker

18 Testprojektidéer Fickultraljud Mobilröntgen Tidig detektion sepsis
Nattillsyn, tidig detektion Instrumentert Sykehjem Digitalt spisebord Læring i akutten SOS app akutt, SOS drone, SOS app helse

19 På väg mot ett Virtuellt responscenter...
Östersund Teknik & Service Jämtland Härjedalen Virtuellt Responscenter På väg mot ett Virtuellt responscenter... Fåker

20 Mervärde med samarbete över landsgränsen - Varför är INTERREG ett bra verktyg
Kunskapsöverföring Energi thinking ouside the box – skillnaderna mellan Norge o Sverige

21 Gränslös vård och omsorg
Vad har du för idéer för ett test? Kom och prata med oss Gränslös vård och omsorg  – Norsk/Svenskt EU-projekt som bygger på gemensamma standards. Dennis Moström, Projektledare VälTeL,


Ladda ner ppt "– Mixed Zone för Välfärdsteknologiska TestLabs"

Liknande presentationer


Google-annonser