Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsstil och Hälsa 9:e nationella konferensen för det Svenska Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus Östersund 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsstil och Hälsa 9:e nationella konferensen för det Svenska Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus Östersund 2003."— Presentationens avskrift:

1 Livsstil och Hälsa 9:e nationella konferensen för det Svenska Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus Östersund 2003

2 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

3 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete… är det samma sak?

4 Hälsa är…..

5 Hälsa är (enligt WHO 1945) Ett tillstånd av fysiskt psykiskt och socialt välbefinnande Inte bara frånvaro av sjukdom

6 Hälsa är (enligt WHO 1945) Ett tillstånd av fullständigt fysiskt psykiskt och socialt välbefinnande Inte bara frånvaro av sjukdom

7 Sjukdomsprevention Att förebygga specifik sjukdom utifrån kunskap om sjukdomars orsaker

8 Sjukdomsprevention-riskfaktorer RökningFrukt och grönsaker Fysisk aktivitet Hjärtinfarkt ++ Lungcanc er++ Tjocktarms- cancer ++ Allergi + Osteoporos ++

9 Sjukdomsprevention Primär prevention Sekundär prevention Tertiär prevention

10 Sjukdomsprevention Primär prevention förhindra insjuknande Sekundär prevention förhindra återinsjuknande Tertiär prevention förhindra komplikationer av sjukdomen

11 Sjukdomsprevention avseende rökning, fysiska aktivitet eller intag av frukt och grönsaker innebär att få människor att ändra sina levnadsvanor och sitt dagliga beteende för att längre fram slippa specifik sjukdom

12 Sjukdomsprevention Kräver kunskap om vilka riskfaktorer som är viktiga att påverka om hur man påverkar dom

13 Hälsofrämjande Paraplybegrepp

14 Hälsofrämjande Paraplybegrepp som innefattar befolkningsinriktade insatser arenaperspektiv empowerment strategier beteendeförändringar

15 Hälsofrämjande Den process som ger individen möjligheter att öka kontrollen över sin egen hälsa och förbättra den Ottawa manifestet

16 Att främja Hälsa...främja individens egenupplevda hälsa, och hälsorelaterade livskvalitet...att främja fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och funktionsförmåga

17 Hälsofrämjande-Salutogenes -det som skapar hälsa

18 innebär att stödja individens förmåga att hantera sitt liv

19 Hälsofrämjande resurser Känsla av sammanhang Tillit Empowerment

20 Hälsofrämjande resurser Känsla av sammanhang Meningsfullhet, Hanterbarhet, Begriplighet Tillit Trygghet-Hopp Empowerment Kraft- Egenmakt

21 Hälsofrämjande insatser är viktiga.. i alla skeden inom hälso- och sjukvården I terminal vården I anslutning till operation På vårdavdelningen Vid mottagningsbesöket samt i det sjukdomsförebyggande arbetet!

22 Sjukdomsförebyggande arbete i ett Hälsofrämjande perspektiv!

23 För att… Skapa förutsättningar för effektiv prevention Förhindra biverkningar av preventiva insatser

24 Vem har ansvar? Sjukdomsförebyggande arbete: Professionen har ansvaret att identifiera specifika riskfaktorer I det hälsofrämjande arbetet finns ett delat ansvar Professionens uppgift är att stödja individen i sitt arbete för en bättre hälsa

25 Konst och vetenskap Kunskapsutvecklingen har varit stark vad gäller kunskap om sjukdomars orsaker och behandling men inte lika stark vad gäller hur man förebygger sjukdom och främjar hälsa.

26 Konst och vetenskap Konsten att driva tobaksförebyggande arbete

27 Konst och vetenskap Konsten att driva tobaksförebyggande arbete Göran Boethius!


Ladda ner ppt "Livsstil och Hälsa 9:e nationella konferensen för det Svenska Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus Östersund 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser