Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemuppgift ● Läs Anna-Lena Lauréns ledare om eutanasi, samt rutan om eutanasi på sidan 25 i boken – Vad menas med aktiv och passiv eutanasi? – Vad är tillåtet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemuppgift ● Läs Anna-Lena Lauréns ledare om eutanasi, samt rutan om eutanasi på sidan 25 i boken – Vad menas med aktiv och passiv eutanasi? – Vad är tillåtet."— Presentationens avskrift:

1 Hemuppgift ● Läs Anna-Lena Lauréns ledare om eutanasi, samt rutan om eutanasi på sidan 25 i boken – Vad menas med aktiv och passiv eutanasi? – Vad är tillåtet och inte tillåtet i Finland, Sverige respektive Holland? – Vilka är de viktigaste etiska frågeställningarna kring eutanasi? ● Definiera begreppen – Terminalvård – Hjärndöd

2 Främja och förebygga

3 Hälsans byggstenar ● Arvsmassa ● Det sociala arvet ● Levnadsvanor, egna val ● Samhället och hälsovården ● Slumpen

4 Strategier för hälsofrämjande verksamhet Samhällspolitik och beslut som främjar hälsa Skapa en hälsosam miljö Utveckla verksamhet inom olika gemenskaper Hälsoupplysning och hälsofostran för befolkningen Nya inriktningar för hälsovårdstjänstern a WHO:

5 Diskutera ● Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 är ett långsiktigt nationellt hälsopolitiskt program. Målen för Hälsa 2015 hittar ni på sidan 34 i boken. – Dela in er i fem grupper – Grupperna jobbar kring var sitt mål – Hur skulle ni jobba för att uppnå målet? – Hur lätt eller svårt bedömer ni att det kommer att vara att uppnå målet fram till år 2015?

6 Hur förebygger man sjukdomar? ● Hur kan man förebygga – smittsamma sjukdomar? – livsstilsrelaterade sjukdomar? ● Prevention = förebyggande: – Primärprevention – Sekundärprevention – Tertiärprevention

7 Essäuppgift ● Skriv en essä där du redogör för metoder att främja befolkningens hälsa genom att försöka minska på tobaksrökningen. Diskutera även tobakslagens förbud och dess medel att begränsa rökning ur en etisk synvinkel. ● Ta hjälp av materialet från Suomen ASH och Social- och Hälsovårdsministeriet, samt av boken s. 156-161 ● Deadline för essän är måndag 24.10


Ladda ner ppt "Hemuppgift ● Läs Anna-Lena Lauréns ledare om eutanasi, samt rutan om eutanasi på sidan 25 i boken – Vad menas med aktiv och passiv eutanasi? – Vad är tillåtet."

Liknande presentationer


Google-annonser