Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård på distans - ett verktyg för effektivare vård Karin Wikgren Webbstrateg, Västerbottens läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård på distans - ett verktyg för effektivare vård Karin Wikgren Webbstrateg, Västerbottens läns landsting."— Presentationens avskrift:

1

2 Vård på distans - ett verktyg för effektivare vård Karin Wikgren Webbstrateg, Västerbottens läns landsting

3

4 Vård på distans, drivkrafter i Västerbotten Förutsättningar  Västerbotten ~ 260.000 invånare  Långa avstånd Mål  Skapa närhet till vård oberoende av bostadsort

5 Norra sjukvårdsregionen  Norra sjukvårdsregionen ~ 877 000 invånare  Stockholms stad ~ 850 000 invånare  Stockholm tätort ~ 1,4 milj invånare  Norrlands universitetssjukhus ansvarar för högspecialiserad vård i hela norra regionen

6 Vård på distans, drivkrafter ur ett glesbygdsperspektiv  Stora avstånd  Begränsade resurser  Framkomlighet  Få invånare/patienter

7 Vård på distans, drivkrafter ur ett tätortsperspektiv  Kortare avstånd  Trafikbelastning  Större patientunderlag

8  Hur tar vi nästa steg?  Ett 40 tal arbetssätt identifierade  29 av dessa kartlagda genom strukturerade intervjuer www.vll.se/ehalsa Vad har 20 års erfarenhet lärt oss i Västerbotten

9  Multidisciplinära konferenser och ronder med distansmedverkan  Behandling i och nära hemmet  Distansmottagningar  Konsultationer och jourstöd  Provtagning och egenmätning  Nätverk, samarbeten och övriga distansstöd 40 tillämpningar grupperade i sex kategorier

10 Handrehabilitering på distans (2013) Miljö288 tillfällen på distans – ersatt 164 resor (72%) Undvikit 8987 mil (c:a 50 mil i snitt) EkonomiUndvikit kostnaden för 71 nätter på patienthotell Minskade kostnader för patientresor Patientnytta Större delaktighet I beslut Rehabiliteringen passar in i patientens övriga liv 8,4% av patienterna har erhållit rehabilitering på distans

11 KBT på video

12 Utmaningar och hinder  Många lyckade projekt inom ”vård på distans” Svårigheter att övergå från projekt till klinisk vardag  Fortfarande relativt stort teknikfokus  Brist på rutiner och modeller för vård på distans Hur förändras vårdprocesser? Hur ska organisationen anpassas?  Strategisk inriktning saknas ofta – vilka vårdtillämpningar ska erbjudas?  Stort behov av samverkan för lärande och erfarenhetsutbyte  Vården måste bli bättre kravställare mot leverantörer


Ladda ner ppt "Vård på distans - ett verktyg för effektivare vård Karin Wikgren Webbstrateg, Västerbottens läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser