Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Lars-Olof Mikaelsson Per Magnusson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Lars-Olof Mikaelsson Per Magnusson."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Lars-Olof Mikaelsson Per Magnusson

2 Utbildningsdepartementet Budgetpropositionen för 2011 Kvalitetsbaserad resurstilldelning –påbörjas 2013 (95 mnkr) –fullt utbyggt 2015 (295 mnkr) Höjda ersättningsbelopp till hum/sam –2012, 200 mnkr –2013, 400 mnkr

3 Utbildningsdepartementet Studieavgifter Minskade anslagsmedel 2011 med 111 mnkr Ingen indragning 2012 För 2013 beräknas anslagen minska med 539 mnkr (inkl. SLU) Minskningen baseras på antalet tredjelandsstudenter 2008 Max 10 procent av takbelopp Utrymme 2013-2014 ska användas till insatser för ökad kvalitet i utbildning på grund- och avancerad nivå

4 Utbildningsdepartementet 201320142015 Indragna medel-540-540-540 Hum/sam200200200 Stipendier/info454545 Kvalitetsbaserad resursfördelning95195295 Rest2001000

5 Utbildningsdepartementet Högskoleplatser De tillfälliga satsningarna på 10 000 platser samt de 500 platserna till Västra Götalands län upphör 2012. Inget indrag av anslagsmedel pga studieavgifter 2012 skapar utrymme för ca 4 500 platser. Omfördelning till vissa lärosäten 2012.

6 Utbildningsdepartementet Insatser för läraryrket Forskarskola för lärare och förskollärare 51 mnkr Vidareutbildning av obehöriga lärare 50 mnkr En ny lärarutbildning – medel kan komma att omfördelas

7 Utbildningsdepartementet Ändring av regleringsbrev för 2010 Mer långsiktig styrning Högskolelagen utgör instruktion Begränsning av antalet mål och återrapporteringskrav i regleringsbrev Förändrad struktur –Riktlinjer för redovisning –Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer –Undantag från vissa bestämmelser

8 Utbildningsdepartementet Autonomi BP11 –Kapitaltillskott till holdingbolag –Möjlighet för lärosäten att ta emot vinstmedel från holdingbolag Anläggningstillgångar Avgifter


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Lars-Olof Mikaelsson Per Magnusson."

Liknande presentationer


Google-annonser