Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen i BP 09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen i BP 09."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen i BP 09

2 Utbildningsdepartementet BP09: Resultat- analys och slutsatser Nationell styrning, infrastruktur och validering Uppföljning av resultat inom hela vux Genusperspektivet Nya anordnare Studieavbrotten Arbetsplatsförlagd utbildning Valideringen har ökat

3 Utbildningsdepartementet BP09: Resultat- analys och slutsatser Behörighetsgivande utbildningar Kommunernas ambitioner Flexibla utbildningsformer Folkbildningens betydelse och kvalitet Behovsanalyser och entreprenad

4 Utbildningsdepartementet BP09: Resultat- analys och slutsatser Eftergymnasial yrkesutbildning KY:s måluppfyllelse PU varierar mellan kommunerna Behovet finns Folkhögskolornas roll

5 Utbildningsdepartementet BP09: Resultat- analys och slutsatser Integration Högt tryck på utbildningssystemet Stora krav på sfi och gruv Den nationella statistiken Folkbildningen En viktig insats för många vuxna bl a personer med funktionshinder samt nya målgrupper

6 Utbildningsdepartementet BP09: Politikens inriktning/vux Yrkeshögskolan Tillskott under en treårsperiod; 50, 100 resp. 100 mnkr inkl studiestöd Valideringsfrågan

7 Utbildningsdepartementet BP09: Politikens inriktning/vux Yrkesvux Satsning på yrkeskurser i gymn vux (200, 400 resp. 600 mnkr) Målgrupp de som saknar gymn.utbildning eller behöver komplettera eller växling från studieförberedande Flexibilitet, lärlingsliknande former, samråd med arbetslivet Nya svenskar Validering

8 Utbildningsdepartementet BP09: Politikens inriktning/vux Rätt till gymnasial vux Arbetsgrupp- förslaget kommer att remitteras Utökad betygsrätt Förslag på remiss (15 jan 09) Ökad delegering vid entreprenad Sfi i folkhögskola Personalutbildning Betygsdatabas

9 Utbildningsdepartementet BP09: Politikens inriktning/vux Ökad rörlighet för yrkesutbildade- EQF Statlig utvärdering av folkbildningen Sfi-lyftet - Statskontorets utvärdering - Ny kursplan bereds - Sfi-bonus (remissbehandlats) - Lärarlyftet

10 Utbildningsdepartementet Offentliga skolväsendet inkl vux En ny skollag (Intern beredning, Ds under året) En ny lärarutbildning (lämnas 15 nov 08) Tilläggsdirektiv: Yrkeslärarutbildningen (Dir. 2008:43) Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) (lämnad i maj 08) Befattningsutbildning för rektorer (hösten 08) Obligatorisk prop. våren 09

11 Utbildningsdepartementet Offentliga skolväsendet inkl vux En ny betygsskala (Ds 2008:13, prop. nov 08 ) En reformerad gymnasieskola inkl gymnasial vuxenutbildning (prop. våren 09)

12 Utbildningsdepartementet Studiestödet Studiesocial utredning (lämnas 31 mars 09)


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen i BP 09."

Liknande presentationer


Google-annonser