Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson.  Att skapa en bild av en produkts flödesväg från leverantör till kund (kan även vara t ex enbart genom den egna produktionen)  Att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson.  Att skapa en bild av en produkts flödesväg från leverantör till kund (kan även vara t ex enbart genom den egna produktionen)  Att."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson

2  Att skapa en bild av en produkts flödesväg från leverantör till kund (kan även vara t ex enbart genom den egna produktionen)  Att kartlägga genomloppstider, ledtider, kostnader, kapitalbindning osv  Att hitta de ställen där rationaliseringar bör genomföras Roland Carlsson

3 Fysiska flöden Informationsflöden Översiktlig nivå Detaljnivå Roland Carlsson

4  Fysiskt flöde  Operation ”plats där något händer”  Lager ”plats där inget händer” Roland Carlsson

5  Informationsflöde  Datorsystem  Beslutspunkt Roland Carlsson

6 Du ska göra en översiktlig flödeskartläggning av ett företag. Företaget tillverkar produkter både mot kundorder och lager. Största delen av företagets inköp består av råmaterial som förvaras i materialförrådet. Man köper även in halvfabrikat som passerar rakt in i mellanlagret. Råmaterialet bearbetas i företagets mekaniska verkstad till 20 stycken olika detaljer. Detaljerna lagerförs i mellanlagret tills de ska monteras samman med de inköpta halvfabrikaten vilket sker i monteringsavdelningen. Produkterna som tillverkas mot kundorder transporteras direkt till kund medan produktionen mot lager lagerhålls i färdigvarulagret tills produkterna levereras till kund. Roland Carlsson Uppgift

7 Uppgift att göra själv Ett företag tillverkar minigolfklubbor. Tillverkningen sker i jämn takt året runt. Man köper in färdiga skaft och klubbhuvuden. Dessa förvaras i materialförrådet innan de monteras i monteringsavdelningen. När klubborna är klara läggs de in i färdigvarulagret. Efterfrågan på klubborna är jämn över tiden. a) Rita en bild av flödet. b) Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT för förrådet. c) Beräkna medelvärdet för produkter i arbete (PIA). d) Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT för färdigvarulagret. Roland Carlsson

8


Ladda ner ppt "Roland Carlsson.  Att skapa en bild av en produkts flödesväg från leverantör till kund (kan även vara t ex enbart genom den egna produktionen)  Att."

Liknande presentationer


Google-annonser