Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Groenendael Laekenois Malinois Tervueren Rasen. OBS den höga andelen hundar som är MH beskrivna i RAS version 1 år 2004 är ”något felaktiga” värden, då.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Groenendael Laekenois Malinois Tervueren Rasen. OBS den höga andelen hundar som är MH beskrivna i RAS version 1 år 2004 är ”något felaktiga” värden, då."— Presentationens avskrift:

1 Groenendael Laekenois Malinois Tervueren Rasen

2 OBS den höga andelen hundar som är MH beskrivna i RAS version 1 år 2004 är ”något felaktiga” värden, då även de hundar finns med som kommer från annat land och MH beskriver i Sverige. Därav %-värden på över 100%. Hädanefter använder vi oss enbart av svenskregistrerade hundar för att undvika ”missvisande siffror” Svenskregistrerade = svenskfödda & importer. Medelvärdet/ MH moment 1a, 1c, 10 Medelvärdet/ MH moment 1a, 1c, 10 per /år & över / 10 år/variant av Rasen BV Rasdiagram Rasdiagram ”spindeln”

3

4

5

6

7 ÅrAntal reg. Hundar Antal MH beskr, genomfö -rda Antal påbör -jade beskr. Ej deltagitGenom- förda Avbryter 20035112762822292756 20044572993071503018 20054582692721862657 200648629730518129213 20074332662691642663 20083822372411412347 20095222842862362815 20102821741751071714 20113762292301462256 20123331851861471833

8

9 Grön ring = Blå stjärna = Variantens Groenendaels medelvärde Rasdiagram Groenendael Brukshunds medelvärde

10 Grön ring = = Brukshundars medelvärde Blå stjärna= Variantens Laekenois medelvärde Rasdiagram Laekenois

11 Grön ring = Brukshundars medelvärde Blå stjärna = Variantens Malinois medelvärde Rasdiagram Malinois

12 Grön ring = Brukshundars medelvärde Blå stjärna = Variantens Tervuerens medelvärde Rasdiagram Tervueren

13

14 ÅrtalRegist- rerade Genom f.MH 1A1C10 2003107563,52,81,9 2004119653,63,21,6 200586493,63,01,8 200698453,42,61,7 200769363,73,21,5 200868373,72,81,9 200975193,53,32,1 201048243,62,72,1 201185333,72,91,9 201253223,62,91,6 Medel värdet bruks- raserna under 10 år 3,83,31,6 Medel värdet Groen.under 10 år 3,52,81,9  Moment 1a (Kontakt, hälsning)  Moment 1 c (Kontakt, hantering)  Moment 10 (skottfasthet)  OBS Medelvärdet är mellan år 2003-2012  Jämfört medelvärdet under 10 år, både med vårt urval inom respektive variant och med alla Bruksrasers medelvärde. Groenendael Medelvärdet på moment 1a, 1c, 10, /år & / 10 år:

15 Laekenois Medelvärdet på moment 1a, 1c, 10, /år & / 10 år:  Moment 1a (Kontakt, hälsning)  Moment 1 c (Kontakt, hantering)  Moment 10 (skottfasthet)  OBS Medelvärdet är mellan År 2003-2012. År 2003-2012.  Jämför medelvärdet under 10 år, både med vårt urval inom respektive variant och alla Bruksrasers medelvärde. ÅrtalRegist- rerade Genomf. MH 1A1C10 20038332,31 200412632,31,3 20051773,422 200615932,51,6 200713103,12,32,2 2008823,51,51 20093673,52,71,1 201070000 2011123321 20121343,721,5 Medel värde Bruks raserna under 10 år 3,83,31,6 Medel värde Laekeunder 10 år 3,12,21,4

16 Malinois Medelvärdet på moment 1a, 1c, 10, /år & / 10 år:  Moment 1a (Kontakt, hälsning)  Moment 1 c (Kontakt, hantering)  Moment 10 (skottfasthet)  OBS Medelvärdet är mellan år 2003-2012.  Jämför medelvärdet under 10 år, både med vårt urval inom respektive variant och alla Bruksrasers medelvärde. ÅrtalRegist- rerade Genomf. MH 1A1C10 20031541063,72,91,3 20041231023,83,31,1 20051621273,73,11,2 20061781263,83,11,2 20071721303,83,21,1 20081651273,83,01,1 20092441773,93,21,1 2010148973,83,21,2 20111771283,83,21,1 20121641153,93,21,1 Medel värde Bruks raserna under 10 år 3,83,31,6 Medel värdet MalinUnder 10 år 3,83,21,2

17 Tervueren Medelvärdet på moment 1a, 1c, 10, /år & / 10 år:  Moment 1a (Kontakt, hälsning)  Moment 1 c (Kontakt, hantering)  Moment 10 (skottfasthet)  OBS Medelvärdet är mellan år 2003-2012.  Jämför medelvärdet under 10 år, både med vårt urval inom respektive variant och alla Bruksrasers medelvärde. ÅrtalRegist- rerade Genomf. MH 1A1C10 20032421113,73,01,7 20042031263,73,11,9 2005193823,62,91,9 20061951123,73,01,9 2007179903,63,01,8 2008141693,73,12,0 2009167783,73,11,8 201079503,83,31,6 2011102623,83,31,9 2012103423,72,91,6 Medel värdet Bruksr aserna under 10 år 3,83,31,6 Medel värdet Tervueunder 10 år 3,73,01,8

18  Moment 10 skottfasthet : - Medelvärdet på moment 10. M ålsättning på högst 1,5 under 10-års period för rasen BV.  Moment 1a kontakt, hälsning : - Medelvärdet på moment 1a. Målsättning på minst 3,5 under en 10-års period för rasen BV.  Moment 1c kontakt, hantering : - Medelvärde under 10 års period, på moment 1c. M ålsättning på minst 3,5 för rasen BV. Målsättning från föregående RAS innehöll 3 moment på MH: Hur ser det ut på dessa 3 moment

19  Moment 1a kontakt, hälsning : - Medelvärdet på moment 1a/10 år för Groenendael, Malinois och Tervueren har bibehållits. Målsättningen uppfylld. - Medelvärdet för Laekenois är ej uppfyllt. Medelvärde 3,1. Svårbedömdt pga. litet urval. Dock har värdesiffran/år förbättrats. Medelvärdet på moment 1a för Laekenois var/år: År 2003 3,0 År 2012 3,7  Moment 1c kontakt, hantering : - Medelvärde/10 år på moment 1c är ej uppfylld., Groenedael 2,8, Laekenois 2,2, Malinois 3,2, Tervueren 3,0. Vår målsättning på minst 3,5 för Rasen BV har därmed ej nåtts. Medelvärdet på moment 1c/år har dock förbättrats för Groenendael & Malinois, medan Laekenois & tervueren sjunkit: År 2003 Groenendael 2,8 Laekenois 2,3 Malinois 2,9 Tervueren 3,0 År 2012 Groenedael 2,9 Laekenois 2,0 Malinois 3,2 Tervueren 2,9 Moment 10 skottfasthet : - Medelvärdet på moment 10 har bibehållits/10 års period för Laekenois Malinois. Målsättning uppfylld. - Medelvärdet för Groenendael & Tervueren är ej uppfyllt, Groenendael 1,9 och Tervuerens 1,8. Dock har värdesiffran förbättrats/år. År 2003 Groenendael 1,9 Tervueren 1,7 År 2012 Groenendael 1,6 Tervueren 1,6

20 1A Avvikelse - 0,3 under medelvärdet på kontakt 1C Avvikelse - 0,5 under medelvärdet på hantering 10 Avvikelse + 0,3 över medelvärdet på skott Medelvärde: Under åren 2003-2012 befinna sig vårt urvals medelvärde, poängmässigt på en sämre nivå än de övriga 795 stycken genomförda MH på Groenendael i dessa 3 moment som utförts i Sverige. MomentBeskriv- ning ResultatMedel -värde Avvikels e 1aKontakt, hälsning 3,53,8- 0,3 1cKontakt, hantering 2,83,3- 0,5 10Skottfast- het 1,91,6+ 0,3 Värdesiffra Groenendael/10 år jämförelsevis med alla MH beskrivna Groenendael i Sverige

21 1A Avvikelse - 0,7 under medelvärdet på kontakt 1C Avvikelse - 1,1 under medelvärdet på hantering 10 Avvikelse – 0,2 under medelvärdet på skott Medelvärde: Under åren 2003-2012 befinner sig vårt urvals medelvärde, poängmässigt på en sämre nivå än hela variantens 82 stycken genomförda MH på 1a & 1c moment. På moment 10 är vårt urval bättre än de MH som utförts på alla Laekenois i Sverige. MomentBeskriv- ning ResultatMedel -värde Avvikelse 1aKontakt, hälsning 3,13,8- 0,7 1cKontakt, hantering 2,23,3- 1,1 10Skottfast- het 1,41,6- 0,2 Värdesiffra Laekenois/10 år jämförelsevis med alla MH beskrivna Laekenois i Sverige

22 1A Avvikelse - 0 lika medelvärde på kontakt 1C Avvikelse - 0,1 under medelvärde på hantering 10 Avvikelse – 0,4 under medelvärde på skott Medelvärde: Under åren 2003-2012 ligger vårt urval på samma medelvärde på 1a, som 1859 st. Malinois som beskrivits i Sverige. På 1c ligger vårt urval under medelvärde, dvs en försämring. På moment 10 ligger vårt urval under medelvärde, vilket innebär att urvalet är mer skottfasta än medelvärdet av alla MH testade Malinois i Sverige. MomentBeskriv- ning ResultatMedel -värde Avvikelse 1aKontakt, hälsning 3,8 0 1cKontakt, hantering 3,23,3- 0,1 10Skottfast- het 1,21,6- 0,4 Värdesiffra Malinois/10 år jämförelsevis med alla MH beskrivna Malinois i Sverige

23 1A Avvikelse - 0,1 under medelvärde på kontakt 1C Avvikelse - 0,3 under medelvärde på hantering 10 Avvikelse + 0,2 över medelvärdet på skott Medelvärde: Under åren 2003-2012 befinner sig vårt urvals medelvärde, poängmässigt på en sämre nivå än de 1596 stycken Tervueren som MH beskrivits på dessa 3 moment i Sverige. MomentBeskriv- ning ResultatMedel -värde Avvikelse 1aKontakt, hälsning 3,73,8- 0,1 1cKontakt, hantering 3,03,3- 0,3 10Skottfast- het 1,81,6+ 0,2 jämförelsevis med alla MH beskrivna Tervueren i Sverige


Ladda ner ppt "Groenendael Laekenois Malinois Tervueren Rasen. OBS den höga andelen hundar som är MH beskrivna i RAS version 1 år 2004 är ”något felaktiga” värden, då."

Liknande presentationer


Google-annonser