Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson.  Att skapa en bild av en produkts flödesväg från leverantör till kund (kan även vara t ex enbart genom den egna produktionen)  Att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson.  Att skapa en bild av en produkts flödesväg från leverantör till kund (kan även vara t ex enbart genom den egna produktionen)  Att."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson

2  Att skapa en bild av en produkts flödesväg från leverantör till kund (kan även vara t ex enbart genom den egna produktionen)  Att kartlägga genomloppstider, ledtider, kostnader, kapitalbindning osv  Att hitta de ställen där rationaliseringar bör genomföras Roland Carlsson

3 Fysiska flöden Informationsflöden Översiktlig nivå Detaljnivå Roland Carlsson

4  Fysiskt flöde  Operation ”plats där något händer”  Lager ”plats där inget händer”

5 Roland Carlsson  Informationsflöde  Datorsystem  Beslutspunkt

6 Du ska göra en översiktlig flödeskartläggning av ett företag. Företaget tillverkar produkter både mot kundorder och lager. Största delen av företagets inköp består av råmaterial som förvaras i materialförrådet. Man köper även in halvfabrikat som passerar rakt in i mellanlagret. Råmaterialet bearbetas i företagets mekaniska verkstad till 20 stycken olika detaljer. Detaljerna lagerförs i mellanlagret tills de ska monteras samman med de inköpta halvfabrikaten vilket sker i monteringsavdelningen. Produkterna som tillverkas mot kundorder transporteras direkt till kund medan produktionen mot lager lagerhålls i färdigvarulagret tills produkterna levereras till kund. Du ska göra en översiktlig flödeskartläggning av ett företag. Företaget tillverkar produkter både mot kundorder och lager. Största delen av företagets inköp består av råmaterial som förvaras i materialförrådet. Man köper även in halvfabrikat som passerar rakt in i mellanlagret. Råmaterialet bearbetas i företagets mekaniska verkstad till 20 stycken olika detaljer. Detaljerna lagerförs i mellanlagret tills de ska monteras samman med de inköpta halvfabrikaten vilket sker i monteringsavdelningen. Produkterna som tillverkas mot kundorder transporteras direkt till kund medan produktionen mot lager lagerhålls i färdigvarulagret tills produkterna levereras till kund. Roland Carlsson Uppgift

7 Roland Carlsson Uppgift att göra själv Ett företag tillverkar minigolfklubbor. Tillverkningen sker i jämn takt året runt. Man köper in färdiga skaft och klubbhuvuden. Dessa förvaras i materialförrådet innan de monteras i monteringsavdelningen. När klubborna är klara läggs de in i färdigvarulagret. Efterfrågan på klubborna är jämn över tiden. a) Rita en bild av flödet. b) Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT för förrådet. c) Beräkna medelvärdet för produkter i arbete (PIA). d) Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT för färdigvarulagret.

8 Roland Carlsson AAll verksamhet binder kapital KKapitalbindningen ökar genom materialflödet SSker genom att förädlingsvärdet höjer produktens värde (som vi såg tidigare) HHur stort är kapitalbehovet för ett visst upplägg?

9  Partistorleken är 1 000 st  Inköpspriset för råmaterial är 8 kr/st. Materialet lagras i förråd under 15 dagar  Produkten svarvas, 2 dagar. Lönekostnad 250 kr/h. Driftkostnad 150 kr/dag.  Mellanlagring tar 6 dagar  Produkten fräses, 2 dagar. Lönekostnad 250 kr/h. Driftkostnad 250 kr/dag.  I färdigvarulagret ligger den 20 dagar. Roland Carlsson

10 0 kr 2 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 12 000 kr 14 000 kr 16 000 kr 18 000 kr 02468101214161820222426283032343638404244 Tid Förråd Mellan- lager Färdigvaru- lager Kapitalbindning 1000*8=8000 kr Ökar med 2*8*250+2*150=4300 kr Ökar med 2*8*250+2*150=4300 kr Ökar med 2*8*250+ 2*250=4500 kr Ökar med 2*8*250+ 2*250=4500 kr  Partistorleken är 1 000 st  Inköpspriset för råmaterial är 8 kr/st. Materialet lagras i förråd under 15 dagar  Produkten svarvas, 2 dagar. Lönekostnad 250 kr/h. Driftkostnad 150 kr/dag.  Mellanlagring tar 6 dagar  Produkten fräses, 2 dagar. Lönekostnad 250 kr/h. Driftkostnad 250 kr/dag.  I färdigvarulagret ligger den 20 dagar.  Partistorleken är 1 000 st  Inköpspriset för råmaterial är 8 kr/st. Materialet lagras i förråd under 15 dagar  Produkten svarvas, 2 dagar. Lönekostnad 250 kr/h. Driftkostnad 150 kr/dag.  Mellanlagring tar 6 dagar  Produkten fräses, 2 dagar. Lönekostnad 250 kr/h. Driftkostnad 250 kr/dag.  I färdigvarulagret ligger den 20 dagar. Ingen ökning Ingen ökning Ingen ökning Ingen ökning

11 En produkt C består av två ingående komponenter, en A och en B, som köps från underleverantörer. Dessa läggs efter inköp i förråd i väntan på att produktionen ska starta. Produkten C tillverkas i partier om 100 st varje gång. Komponent A finns tillgänglig i förrådet 1 vecka före produktionsstart. Komponent B finns tillgänglig i förrådet 2 veckor före produktionsstart. Produktionen startar med att komponenterna monteras ihop. Detta tar fyra dagar och sysselsätter en person för ett parti om 100 st. Efter monteringen går produkten vidare till målningsavdelningen. Då måleriet har hög beläggning blir produkten i genomsnitt liggande under 7 dagar innan målningen startar. Målningen tar sedan för en person 1 dag att genomföra. Efter målningen ligger produkten och torkar under 2 dagar för att sedan läggas in i färdigvaruförrådet där den i genomsnitt ligger under 15 dagar. Inköpspriset för A är 50 kr/st och för B 100 kr/st. Lönekostnaderna för detta är i monteringen 250 kr/timma och driftskostnaderna för de maskiner som används är 200 kr/dag. Lönekostnaderna för målningsarbetet är 250 kr/timma och driftskostnader för maskiner är 400 kr/dag. Rita först ett flödesschema och gör sedan ett kapitalbindningsdiagram för ett parti av produkten C. Fundera också på och föreslå åtgärder för att sänka kapitalbehovet för ett parti om 100 st C. Vad händer om företaget lämnar kredit, tex 30 dagar netto? En produkt C består av två ingående komponenter, en A och en B, som köps från underleverantörer. Dessa läggs efter inköp i förråd i väntan på att produktionen ska starta. Produkten C tillverkas i partier om 100 st varje gång. Komponent A finns tillgänglig i förrådet 1 vecka före produktionsstart. Komponent B finns tillgänglig i förrådet 2 veckor före produktionsstart. Produktionen startar med att komponenterna monteras ihop. Detta tar fyra dagar och sysselsätter en person för ett parti om 100 st. Efter monteringen går produkten vidare till målningsavdelningen. Då måleriet har hög beläggning blir produkten i genomsnitt liggande under 7 dagar innan målningen startar. Målningen tar sedan för en person 1 dag att genomföra. Efter målningen ligger produkten och torkar under 2 dagar för att sedan läggas in i färdigvaruförrådet där den i genomsnitt ligger under 15 dagar. Inköpspriset för A är 50 kr/st och för B 100 kr/st. Lönekostnaderna för detta är i monteringen 250 kr/timma och driftskostnaderna för de maskiner som används är 200 kr/dag. Lönekostnaderna för målningsarbetet är 250 kr/timma och driftskostnader för maskiner är 400 kr/dag. Rita först ett flödesschema och gör sedan ett kapitalbindningsdiagram för ett parti av produkten C. Fundera också på och föreslå åtgärder för att sänka kapitalbehovet för ett parti om 100 st C. Vad händer om företaget lämnar kredit, tex 30 dagar netto? Roland Carlsson Egen uppgift


Ladda ner ppt "Roland Carlsson.  Att skapa en bild av en produkts flödesväg från leverantör till kund (kan även vara t ex enbart genom den egna produktionen)  Att."

Liknande presentationer


Google-annonser