Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gröna Tråden Riktlinjer och policy för Ronneby HK Reviderad 2010-12-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gröna Tråden Riktlinjer och policy för Ronneby HK Reviderad 2010-12-07."— Presentationens avskrift:

1 Gröna Tråden Riktlinjer och policy för Ronneby HK Reviderad 2010-12-07

2 Ronneby HK:s vision är att, genom en rolig och väl fungerande ungdomshandboll, bli till 100% självförsörjande i representationslagen.

3 Ronneby HK:s vision – Hur når vi dit? Att Ronneby HK har en vision betyder att man har en framtidssyn, som skall genomsyra allt långsiktigt arbete som utförs i klubben. Visionen får inte förväxlas med ett kortsiktigt mål och får inte heller vara en tillfällig broms för utvecklingen. Meningen med Ronneby HK:s vision är att ungdomshandbollen ska ha en sådan kvalitet på sikt att föreningen skall vara självförsörjande på spelare i representationslagen. Ungdomar skall utbildas på ett sätt, så att när man närmar sig senioråldern är man förberedd fysiskt, tekniskt och mentalt för denna utmaning. Detta kräver också kunniga och väl utbildade ledare, vilket är en av de viktigaste uppgifterna i föreningens verksamhet. Med denna vision vill föreningen sätta fokus på en kvalitativt säkerställd ungdomshandboll som också utgör en garanti för Ronneby HK:s handboll, i en framtid där pengar annars kommer att få en alltför dominerande roll.

4 Ronneby HK -Handbollsfilosofi Vår handboll skall präglas av TEKNIK, SNABBHET, STYRKA och GLÄDJE. Vi prioriterar alltid LAGET. Hos oss är FAIR PLAY en självklarhet. Vi skall alltid ha ROLIGT när vi spelar.

5 Ronneby HK - Definitioner av termer i handbollsfilosofi. Teknik: Är när man utför ett moment i match eller övning med full kontroll på både kropp och boll. Styrka: Är när man utnyttjar sin psykiska och fysiska kraft för att uppnå ett maximalt resultat. Snabbhet: Är när man är snabbare än sin motståndare i både tanke och rörelse. Fair play: Är när man alltid är ärlig och korrekt i sitt uppförande mot ALLA. Glädje: Är när alla känner sig delaktiga i LAGET.

6 Goda råd att tänka på i Ungdomsidrott. 1. Träning är viktigare än match. Träning med boll, teknik, balans, skott och styrka för att uppnå skicklighet i högt tempo är individuella färdigheter som ska nötas in i stigande svårighetsgrad och är förutsättningen för att bli en bra handbollsspelare. 2. Träna på små ytor och i små grupper i unga år. Att öva på små ytor ger skicklighet och ungdomarna slipper dessutom stå i kö och vänta på sin tur. 3. Låt gärna ungdomarna träna själva. Egna spontana övningar är viktiga. Uppmuntra till träning med boll i alla former. 4. Handboll ska vara kul. Skippa taktiken, låt spelarna jaga bollen. Alla vill väl ha bollen – ingen går till träningen och matchen för att försvara sig. ( gäller framförallt upp till 12 år) 5. Föräldrar stöttar och ger förutsättningar. Föräldrar ska aldrig lägga sig i och pressa på. Kom ihåg att 1 av 5 ungdomsidrottare i landet upplever föräldrars engagemang i deras idrottande som negativt. Skjutsa, fixa utrustning, trösta, finnas till hands – ja visst !

7 6. Matcher ska inte vara gravallvarliga. Matcher ska vara kul. En omväxling i träningsvardagen. Inte något gravallvarligt! Ös på framåt – ungdomar är kreativa och gillar att prova på. Låt dem leka sig till framgång. 7. Inga toppningar och taktiska system. Ungdomar upp till 12-13 år bör spela utan taktik och spelsystem. Låt ungdomarna använda sin egen fantasi och utvecklas på sina egna villkor. Låt dem vara där bollen är – det är för bollens skull de kommit. 8. Visa respekt. Handboll innebär fair play ! Visa respekt för regler, domare, motspelare och ledare. Spela juste! 9. Prova på alla positioner. Låt alla prova på alla positioner i laget. Lås inte ungdomarna som kant, mitt eller försvarare redan från början. Rulla runt i laget – en elitspelare kan spela var som helst.

8 Ronneby HK Målsättningar för Ronneby HK:s ungdomsarbete. Ronneby HK skall präglas av gemenskap, sammanhållning och glädje. Fostra o utveckla spelare med speciell tyngdpunkt på laganda. Ledare och spelare skall uppträda med ödmjukhet och respekt. Lära spelarna att ringa återbud vid förhinder till träning och match. Ledare och spelare skall ha stor respekt för uppgjorda regler och policyfrågor. Verka i en drogfri miljö. Verka för ett bra samarbete med föräldrar. Fortbilda ledare internt och externt för att kunna ge spelarna så bra utbildning som möjligt. Att på sikt skapa A-lagsspelare från de egna leden. Bygga upp ett bra samarbete inom föreningen genom kontinuerliga ledarträffar. Upprätthålla god kontakt med kommun, skola, näringsliv, media o andra förbund. Verka för att skapa en positiv bild av Ronneby HK. Som ledare genom stöd och uppmuntran utveckla/uppmärksamma den individuella spelarens behov.

9 Ronneby HK Normer Formella regler Informella regler▼ Bygg upp regler inom laget,Bygg upp en bra laganda vad som är tillåtet, och vadLåt spelarna själva som är förbjudet, låt spelarnavara med och påverka. själva vara med och påverka.Ex: ●Kom i tid●Stödja ●Skräpa inte ned●Öppenhet ●Snus●Ärlighet ●Rökning●Feedback ●Alkohol/droger●Humor ●Ömsesidig respekt ●En för alla, alla för en Vid motgång ställs lagandan på prov

10 Drogpolicy för Ronneby HK. Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och verkar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss vuxna är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och även i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningarnas gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen i Ronneby HK följande policy och riktlinjer när det gäller alkohol, narkotika, tobak och doping. Syftet med policyn är att höja debutåldern för alkohol och förebygga bruket av tobak och missbruk av narkotika och dopningspreparat. Vår Målsättning Att ha en drogfri ungdomsverksamhet Klubben ska med stort engagemang arbeta mot droganvändning i alla former.

11 Tränarna/ledarnas roll för att nå målet Att som ledare vara ett positivt exempel både i o utanför träningslokalen. Att aldrig prata positivt om droger. Att inte uppmuntra till att fira segrar eller dränka förluster med droger. Att agera direkt om problem uppstår. Att var lyhörd. Att informera varandra och samarbeta med föräldrarna. Att vara beredd att vidta åtgärder för att nå klubbens mål med drogpolicyn. Handlingsplan Försöka att kontinuerligt informera spelare om drogers negativa inverkan. Lägga extra kraft vid riskhelger, ex skolavslutning. Ordna temakvällar med externa föreläsare om droger. Informera om klubbens policy på hemsidan. Stärka ungdomars klubbkänsla och ge dem ansvar så att de förstår att de har en betydande roll i föreningen. Hela tiden arbeta för att höja debutåldern för droger.

12 Förekommer misstanke om någon form av drogproblem hos spelare eller ledare vidtar vi följande åtgärder: Enskilt samtal med medlemmen/ledaren, föräldrakontakt om det gäller spelare/ledare under 18 år. Erbjuder hjälp och stöd. Vid upprepade tillfällen av berusning eller droganvändning avstängning från föreningen. Gäller det tyngre droger (narkotika) tas kontakt med social myndigheter och polis. Vid doping kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp. Ansvaret för att denna policy följs vilar i första hand på styrelsen, men även ledare/ tränare har ett stort ansvar för att problem upptäcks i tid. Att tala om/uppmärksamma att någon har problem med droger är inte att skvallra! Att hålla tyst är inte bara ett brott mot klubbens policy utan framförallt att inte ta ansvar för att en kamrat får hjälp med sina problem. Styrelsen Ronneby HK

13 Ronneby HK - Ledarpolicy Ledare verksamma i Ronneby HK bör alltid jobba enligt följande punkter: Se till att Ronneby HK:s och det egna lagets policy följs. Informera och engagera föräldrarna i olika funktioner, ex sekretariat, lottförsäljning, körning till bortamatcher, kioskbemanning o dyl. Vara väl förberedd till träning och match. Hälsa domare och motståndare välkomna vid match. Respektera domslut, det är viktigt att alltid ha ett gott uppförande mot domarna och vara ett bra föredöme för spelarna. Begränsa antalet ledare vid avbytarbänken under match. Uppträda lugnt och sportsligt vid planen under match. Behandla alla spelare med respekt. Lyssna på spelarnas synpunkter. (Barn har ofta en helt annan syn på saker än vuxna). Förklara och motivera sina beslut för spelarna (ex laguttagningar). Ledare förväntas vara drogfria och verka för en drogfri miljö när de representerar Ronneby HK. Ledare i Ronneby HK förväntas förebygga mobbing och rasmotsättningar.

14 Ronneby HK - Spelarpolicy Match och träning:Kom alltid väl förberedd till match och träning för att kunna göra ditt bästa. Förväntningar Ställ inte för höga krav på dig själv och din omgivning. Beröm:Stötta dina medspelare i med och motgång. Domaren:Respektera domslut, rätt som fel. Föredöme:Följ föreningens och lagets policy. Omklädningsrum:Lämna alltid ett städat omklädningsrum efter dig. Alkohol och andra droger:Spelare i Ronneby HK förväntas vara drogfria, alkohol och andra droger är inte tillåtet när man representerar Ronneby HK.

15 Mamma&Pappa policy ”Så här stöttar ni era barn” Match och träning:När laget tränar eller spelar match skall laget skötas av tränare och ledare som Ronneby HK utsett. Föräldrar och andra anhöriga skall inte uppehålla sig i omklädningsrum eller vid spelarbänk om inte ledarna ber om hjälp. Detta skall ske i samförstånd mellan ledare och förälder/anhörig. Förväntningar:Tänk på att barn idrottar på sina villkor, inte på dina. Beröm:Beröm är den bästa motivationen i med och motgång. Domaren:Respektera domslut, rätt som fel. Tänk på att det ofta är ungdomar som går under utbildning som dömer. Skäller ledare eller föräldrar på domaren ger ni signaler till spelarna att detta är tillåtet. Föredöme:Du påverkar ditt barn och din omgivning i positiv riktning om du följer Ronneby HK:s policy.

16 Utvecklingsstege/målsättning Handbollsskolan D-ungdom 7-8 år Handboll skall vara roligt/lek Spela-lek-lär alltid med boll Lära sig baskunskaper – passa – ta emot Tilltala alltid spelare med namn minst 1-2 gånger per träning, alltid i positiva ordalag Grunderna till att fungera i grupp Tydligt och enkelt – ge beröm Små planer Träning 1 ggr vecka Matchspel sker i sammandragsform Domare kan vara förälder, ledare eller ungdomsspelare Det är viktigt att alla barn: får spela lika mycket i matcherna får turas om att starta matcherna får spela på olika platser i laget får turas om att vara lagkapten

17 Utvecklingsstege/målsättning Handbollsskolan D-ungdom 9-10 år Handboll skall vara roligt/lek Spela-lek-lär alltid med boll Stegrad teknikträning, lära sig finta – passa - skjuta Lära sig uppförande mot medspelare, motspelare, ledare o funktionärer Tydligt och enkelt – ge beröm Alla som tränar ska beredas möjlighet att spela match Träning 1-2 ggr vecka Matchspel sker i sammandragsform och cuper Alla som är uppsatta på laguppställningen ska spela Målvakter står lika mycket Domare kan vara förälder, ledare eller ungdomsspelare Det är viktigt att alla barn: får spela lika mycket i matcherna får turas om att starta matcherna får spela på olika platser i laget får turas om att vara lagkapten

18 Utvecklingsstege/Målsättning: C-ungdom 11-12 år Handboll skall vara roligt/lek. Spela – lär, alltid boll Seriespel börjar Laget kan börja utforma egna regler. Lära sig passa tider/ringa återbud vid förhinder till träning eller match. Grundläggande taktik. Tydlig/enkelt/ge beröm. Stegrad teknikträning – träning av löpvägar – kontringar. Matcher skall ses som spelarutbildning, lära sig spela för laget. Lära spelarna att vinna och förlora. Målvakter står lika mycket. Alla som tränar skall beredas möjlighet att vara med vid match. Alla som är uppsatta på laguppställningen vid match skall spela. Träning 1-2 ggr vecka. Duktiga spelare kan flyttas upp i högre åldersklasser för att utvecklas på ett bättre sätt/talangutveckling. Det är fortfarande viktigt att alla barn: får spela ungefär lika mycket i matcherna. får turas om att starta i matcherna. får spela på olika platser i laget. får turas om att vara lagkapten.

19 Utvecklingsstege/Målsättning: B-ungdom 13-14 år Handboll skall vara roligt. Laget har möjlighet att deltaga i rikstävlingar. Spela – lär, alltid boll – utveckla taktik – träna in varianter/fasta situationer. Laget kan börja utforma egna regler, ha individuella samtal med ledaren. Lära sig passa tider/ringa återbud vid förhinder till träning eller match. Träning ger företräde till match. Coachning/toppning av laget är tillåtet vid t ex avgörande matcher eller matchavgörande tillfällen. Tydlig/enkelt/ge beröm. Stegrad teknik – taktikträning – fysträning – tempoövningar. Matcher skall ses som spelarutbildning, lära sig spela för laget. Lära spelarna att vinna och förlora. Alla som tränar skall beredas möjlighet att vara med vid match. Alla som är uppsatta på laguppställningen vid match ska ges tillfälle att spela. Träning 1-3 ggr vecka. Duktiga spelare kan flyttas upp i högre åldersklasser för att utvecklas på ett bättre sätt/talangutveckling. Spel i DM o SM innebär: Målsättning är att vinna och gå så långt som möjligt i cuperna. Informera spelare o föräldrar i förväg vad som gäller vid dessa tillfällen. Bästa laget spelar enligt ledarens bedömning. Yngre spelare som har kapacitet och kan tillföra något får deltaga.

20 Utvecklingsstege/Målsättning: A-ungdom 15-16 år Handboll skall vara roligt. Laget har möjlighet att deltaga i rikstävlingar - SM. Spela – lär 90 % boll – utveckla taktik – träna in varianter/fasta situationer. Ha individuella samtal med ledaren. Ringa återbud vid förhinder till träning eller match. Träning ger företräde till match. Coachning/toppning av laget är tillåtet vid t ex avgörande matcher eller matchavgörande tillfällen. Utveckla taktik/medinflytande/A-lagets spelsystem. Stegrad teknik – taktikträning – fysträning – tempoövningar. Matcher skall ses som spelarutbildning, lära sig spela för laget. Lära spelarna att vinna och förlora. Utbildning till funktionär/domare. Träning 1-3 ggr vecka. Duktiga spelare kan flyttas upp i högre åldersklasser för att utvecklas på ett bättre sätt/talangutveckling. Spel i DM o SM innebär: Målsättning är att vinna och gå så långt som möjligt i cuperna. Informera spelare o föräldrar i förväg vad som gäller vid dessa tillfällen. Bästa laget spelar enligt ledarens bedömning. Yngre spelare som har kapacitet och kan tillföra något får deltaga.

21 Utvecklingsstege/Målsättning: Junior 17-18år Handboll skall vara roligt. Laget har möjlighet att deltaga i rikstävlingar - SM. Spela – lär, 90 % boll – utveckla taktik – träna in varianter/fasta situationer. Ha individuella samtal med ledaren. Ringa återbud vid förhinder till träning eller match. Träning ger företräde till match. Coachning/toppning av laget är tillåtet vid t ex avgörande matcher eller matchavgörande tillfällen. Utveckla taktik/medinflytande/A-lagets spelsystem. Stegrad teknik – taktikträning – fysträning – tempoövningar Utbildning till funktionär/domare. Träning 1-3 ggr vecka. Många spelare ges möjlighet att träna/spela med A-laget Duktiga spelare kan flyttas upp i högre åldersklasser för att utvecklas på ett bättre sätt/talangutveckling. Spel i DM o SM innebär: Målsättning är att vinna och gå så långt som möjligt i cuperna. Informera spelare o föräldrar i förväg vad som gäller vid dessa tillfällen. Bästa laget spelar enligt ledarens bedömning. Yngre spelare som har kapacitet och kan tillföra något får deltaga.


Ladda ner ppt "Gröna Tråden Riktlinjer och policy för Ronneby HK Reviderad 2010-12-07."

Liknande presentationer


Google-annonser