Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skakiga underlag Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra men bara om de används rätt Norstat 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skakiga underlag Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra men bara om de används rätt Norstat 2015."— Presentationens avskrift:

1 Skakiga underlag Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra men bara om de används rätt Norstat 2015

2 Vem är jag och vad är Norstat? Inledning Att mäta eller inte mäta med enkäter Motivation och engagemang Checklista Sammanfattning Agenda

3 3 PROVIDER OF VALUABLE ANSWERS FOR IMPORTANT DECISIONS WHAT WE DO We suggest, advise, support and guide you, to get the best out of your research projects. Together we find the best method or combination of methods to get the insights you are looking for. We collect the data needed for your project. In time and in the quality you can expect from an industry leader. Norstat will report the outcome of your study in a way which best suits your needs and provides best insight visualization. DATA SELECTION CONSULTING DATA COLLECTION REPORTING & VISUALIZATION

4 Andreas Nilsson andreas.nilsson@norstat.se 070 789 6014

5

6 Inledning

7 Behovsanalys Val av metod och urvalskälla Frågeformulering Inferens Implementering Inledning Är respondenter kunniga, motiverade, engagerade för att svara på det jag vill veta och hur påverkar det resultatet? Finns det alternativa sätt att mäta?

8 Att mäta eller inte mäta med enkäter

9 Behöver man mäta med enkäter?

10 Källa: Sweden’s Largest Facebook Study, 2011

11 Finns det alternativa sätt?

12 Motivation & engagemang

13 Är människor mindre engagerade i varandra idag?

14 87 online communities i världen med fler än 1 miljon användare delar man tankar, åsikter och idéer med varandra. Exempelvis: Bebo CafeMom DeviantArt Edmondo DXY.cn

15 Är människor mindre benägna att dela med sig av sina tankar och åsikter?

16 Hur för jag fram min åsikt eller idé till förbättring?

17 Motivationsmodell Self-determined Motivation Self-determined motivation Amotivation Controlled extrinsic motivation Autonomous extrinsic motivation Intrinsic extrinsic motivation Ser inget värde eller har inte kompetens att utföra uppgiften Deltar för att få en extern belöning eller för att undvika skam eller skuldkänslor. Deltar för att studien kan få ett värde för samhället eller för dem själva. Deltar för att det är spännande, kul eller intressant.

18 Hur hänger enkätlängd och motivation ihop? Ekonomi, Många repetitioner TV/underhållning Olika grad av variation men liknande ämnesmässigt innehåll Enformig och brister i fråge- formuleringar Korrekt men levande text. Förklarade syften. Varierade frågetyper.

19 Vad kan man ha en uppfattning om?

20 Tar ansvar för miljön Bidrar positivt till samhällsutvecklingen De som har särskilda behov får kvalificerad hjälp av x Ansvarsfull Attraktiv arbetsgivare Behandlar alla lika Ekonomiskt stabil Förändringsbenägen Handlingskraftig Hög etik och moral Internationell Jämställd mellan män och kvinnor Kompetent Modern Mänsklig Nationell Osjälvisk Tillgänglig Trovärdig

21 Checklista

22 Klarar respondenterna att besvara frågorna med de kunskaper de rimligen har? Ska man ha en belöning? I så fall är den lagom stor så att den inte demotiverar den som skulle svarat i alla fall? Checklista Är studiens syfte förklarat på ett lättförståeligt sätt? Är studiens syfte förklarat på ett sätt som innebär att man rimligen borde hålla med om att den har ett värde för antingen respondenterna själva eller samhället i stort? Om ämnet i sig är intressant för många, framgår detta tydligt? Följer man sociala regler kring begränsning av upprepning och inte är onödigt långdragen. Uttrycker man sig i enkäten så att respondenten förstår utan att man dumförklarar honom eller henne? Ha med sådan text som är relevant Hålla sig till sanning Uttrycka sig så klart och tydligt som möjligt Sociala regler Mening & relevans Kompetens att besvara Monetär belöning

23 Sammanfattning

24 Är det just svar i enkäter som ger lösningen på vårt problem? Vilken data finns på annat håll? Hur kan dessa data samanalyseras för bästa resultat?

25 Sammanfattning Människor är motiverade och engagerade för att dela med sig om vad man tycker, tänker och känner.

26 Sammanfattning Som upphovsman till enkätstudier behöver man fånga människors existerande engagemang och motivation. Man kan luta sig mot relevans och meningsfullhet.

27 Sammanfattning Man behöver förstå att respondenten inte alltid har en uppfattning eller en relevant uppfattning.

28 Sammanfattning Ofta kommer man långt genom att bara ställa sig själv ett antal kontrollfrågor där en är om man följer sedvanliga sociala regler som gäller för vanlig kommunikation mellan människor.


Ladda ner ppt "Skakiga underlag Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra men bara om de används rätt Norstat 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser