Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn som växer upp i familjer med våld

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn som växer upp i familjer med våld"— Presentationens avskrift:

1

2 Barn som växer upp i familjer med våld
Varför heter det mäns våld mot kvinnor? Vilka konsekvenser får våld för barns hälsa? Vad gör barn för att förhindra våld? Vad behöver barnen hjälp med? Var finns det hjälp för barnen?

3 Mäns våld Mäns våld mot kvinnor Mäns våld i nära relationer 85%
- mot män 90 % Gängvåld Läktarvåld Grooming Hatbrott Organiserad brottslighet Mäns våld mot kvinnor Krogvåld Extremism Våldtäkt - män förövare i 99 % av polisanmälda fall Mäns våld i nära relationer 85% Människohandel för sexuella ändamål Fysiskt våld 14 % barn lever i familjer med våld Våld i HBTQ-relationer Sexuellt våld Sex mot ersättning - prostitution Psykiskt våld Särskilt ut-satta grupper Hedersrelaterat våld och förtryck Nätpedofili Könsstympning Tvångsgifte Grooming Näthat/sociala medier Sexuella trakasserier

4 Våld i familjen är inte konflikter och bråk
är det som skrämmer och är återkommande över tid, grova kränkningar, hot, kontroll, förtryck mm är sexuella övergrepp och allt fysiskt våld utförs oftast av biologisk pappa eller styvpappa, men även annan person som den utsatta och barnet har en relation till

5 Socialtjänstlagen Kapitel 5 Särskilda bestämmelser för olika grupper
Brottsoffer, 5 kap 11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver

6 Hemmet skall vara en trygg plats ….. ….inte en brottsplats
Barn som upplever våld i familjen är utsatta för brott Barn som upplever våld har rätt till skadestånd från brottsofferfonden Barn som upplever våld i familjen använder sin energi till att hantera oro och rädsla Barnens utveckling och koncentrationsförmåga hämmas Barn som upplever våld kan utveckla samma symtom som barn med ADHD

7

8

9 Konsekvenser Känsliga för stämningar Ansvar och skuld
Ständig beredskap Emotionella och/eller beteendeproblem Familjehemligheter Svårigheter i skolan https://www.youtube.com/watch?v=1SsXQ8M4Ee8

10 NCK – Befolkningsundersökning
Bevittnat våld i familjen som barn kvinnor 15 % män 13 % 60 % var själva utsatta för våld som barn (O) hälsa i vuxen ålder – symtom utsatt /ej utsatt utsatt /ej utsatt PTSD % / 8 % 26 % / 7 % Depression % / 9 % 19 % / 8 % Självskadebeteende % / 12 % 32 % / 12 % Riskbruk av alkohol % / 7 % 24 % / 6 % Fysisk ohälsa % / 15 % 25 % / 14 % Psykosomatiska % / 8 % 19 % / 7 %

11 Barn och ungas strategier
Behov av kontroll Kamratkontakter Ta på sig skuld och ansvar Gå emellan verbalt eller fysiskt Skydda sig och syskon Distansera sig Säkerhetsplan Tillkalla hjälp

12 Vad behöver barn hjälp med?
All forskning visar att det viktigaste är att barn måste få sina upplevelser giltigjorda och bekräftade barn måste få känna sig delaktiga och lyssnade på barn måste få påverka processer och få hjälp med bra strategier

13 Hjälp och stöd från socialförvaltningen
Barn- och ungdomssupport Trappan – krissamtal för barn från 4 år Föräldrautbildningar Familjebehandling KIBB (Kognitiv, integrerad, behandling vid barnmisshandel) Familjefridsteamet Stöd och skydd till utsatta för våld Hjälp att hantera ilska till utövare av våld


Ladda ner ppt "Barn som växer upp i familjer med våld"

Liknande presentationer


Google-annonser