Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cirkelmodellen eller vad den också kallas: cykeln för undervisning och lärande Anna Kaya ger ett exempel på hur hon har arbetat med i en förberedelseklass.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cirkelmodellen eller vad den också kallas: cykeln för undervisning och lärande Anna Kaya ger ett exempel på hur hon har arbetat med i en förberedelseklass."— Presentationens avskrift:

1 cirkelmodellen eller vad den också kallas: cykeln för undervisning och lärande Anna Kaya ger ett exempel på hur hon har arbetat med i en förberedelseklass åk 1-3

2 Cirkelmodellen 2. Studera texter inom genren för att få förebilder LGR 11 GENRE BEDÖMNING 3. Skriva en gemensam text 4. Skriva en individuell text 1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet (Fritt efter t ex Rothery 1996, Gibbons 2009, Kuyumcu 2004, Sellgren 2005)

3 Tema: Svenska djur http://www.flickr.com/photos/elderstig/5640117730http://www.flickr.com/photos/elderstig/5640117730 (CC BY-NC-SA 2.0) http://www.flickr.com/photos/82814923 @N08/7604016062http://www.flickr.com/photos/82814923 @N08/7604016062 (CC BY-NC-SA 2.0)

4 Tema: Svenska djur http://www.flickr.com/photos/elderstig/5640117730http://www.flickr.com/photos/elderstig/5640117730 (CC BY-NC-SA 2.0) http://www.flickr.com/photos/82814923 @N08/7604016062http://www.flickr.com/photos/82814923 @N08/7604016062 (CC BY-NC-SA 2.0) Beskrivande text genre Förmågor, Lgr 11, sva Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Förmågor, Lgr 11, biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva naturen. Välja och använda språkliga strategier

5 Du ska lära dig namnet på några av de vilda djur som lever i Sverige. Du ska lära dig fakta om dessa djur, var de lever, var de bor, vilken föda de äter, hur de ser ut, hur många ungar de föder etc. Du ska lära dig att använda rätt begrepp när du muntligt och/eller skriftligt beskriver djuren. Du ska lära dig att skriva en beskrivande rapport och du ska lära dig vad som är skillnad mellan en beskrivande rapport och en berättande text. Du ska lära dig olika strategier för att skriva en beskrivande rapport. Konkretiserade mål

6 Fas 1: Utforska ämnesområdet ”Svenska djur - rådjur” Läsa Bambi Titta på bilder och film om rådjur Gå ut i skogen Leta efter texter på biblioteket Skriva upp det vi redan vet i en tankekarta Fylla på med de frågor vi har Läsa olika böcker och texter Skapa en ordbank av expertord Fylla i faktablad

7 Vilken storts djur är det? (Klassificering) Hur ser djuret ut? (Utseende) I vilken miljö lever djuret? (Hemvist) Vad äter djuret? (Föda)Hur beter sig djuret? (Beteende) Hur ser djurets livscykel ut? (Livscykel) Beskrivande text faktablad Centralt innehåll Lgr11, sva, åk 1-3: Beskrivande och förklarande texter, t ex faktatexter för barn och hur deras innehåll kan organiseras. Centralt innehåll Lgr 11, biologi åk 1-3: Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

8 Mer om sexfältare: http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby/Beskrivande-text/1.-Sexfaltaren Genrepedagogik i Rinkeby - UR

9 Beskrivande text Fas 2: studera en modelltext Genrens syfte? Genrens struktur? Genrens språkliga drag? Aktivera förförståelsen!

10 Johansson, Sandell Ring, Låt språket bära, DVD

11 Rubrik Klassificering Beskrivning utseende miljö föda bo ungar Johansson, Sandell Ring, Låt språket bära, DVD

12 Rådjur Rådjur är hjortdjur. Rådjur har orange, brun och vit päls. Hanen har horn. På hösten faller hornen av och på våren växer det ut nya horn. Rådjuren har en vit bakdel och en kort vit svans. Närläsning/vägledd läsning/detaljerad läsning

13 Expertord med elevförklaringar hjortdjurt ex rådjur eller älgar pälshår på hela kroppen hanen”djur-pappa” faller avramlar av växer utkommer nya bakdelrumpan svanslängst bak på kroppen

14

15 http://www.teachit.co.uk/custom_content/newFridgemags/fridge.html

16 Rådjur Rådjur är ett hjortdjur. Rådjur har kort, orange, brun och lite vit päls. Rådjur har en vit bakdel och en liten svans. Rådjurshanen kallas bock. Hanen har horn. Hornen faller av på hösten men på våren växer det ut nya horn. Rådjuren lever i skogen men de kommer nära människorna för att leta efter mat. Rådjur äter blommor, gräs, äpplen, svamp, grenar, blad, bär, nötter och bark. Honan föder 1 – 3 ungar på våren. Ungarna kallas kid. De lever i cirka 10 år.

17 Lucktext

18 Fas 3: Skriva en gemensam text Eleverna står för innehållet Läraren står för formen Är det något vi behöver ändra på? Vad ska vi börja med? Finns det något annat sätt att säga det på?

19 Rådjur Rådjur är ett hjortdjur. Rådjur har kort, orange, brun och lite vit päls. Rådjur har en vit bakdel och en liten svans. Rådjurshanen kallas bock. Hanen har horn. Hornen faller av på hösten men på våren växer det ut nya horn. Rådjuren lever i skogen men de kommer nära människorna för att leta efter mat. Rådjur äter blommor, gräs, äpplen, svamp, grenar, blad, bär, nötter och bark. Honan föder 1 – 3 ungar på våren. Ungarna kallas kid. De lever i cirka 10 år. Syfte : Att klassificera och beskriva fenomen i vår värld Rubrik i obestämd form Klassificering som placerar fenomenet i någon form av grupptillhörighet Utseende Föda Ungar Hemvist Livscykel Allmänna deltagare Vanligt med ”är” och ”har” Beskrivning Oftast presens Ämnesspecifika deltagare på temaplats

20 Har jag en passande rubrik? Har jag fått med alla steg i en rapport? Har jag stycken med likartad information? Har jag använt rubrik, stycken och skiljetecken så att betydelsen underlättas?? Har jag använt ett passande ämnesspecifikt ordförråd? Johansson, Sandell Ring, Låt språket bära, DVD

21 Strategier i kursplanerna, ämnet sva Centralt innehåll åk 1-3 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till. Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ner något man talat om (föra anteckningar).

22 Fas 4: Skriva en individuell text Interaktion mellan elever Förmågor i Lgr 11: att anpassa språket att formulera sig och kommunicera i tal och skrift välja och använda språkliga strategier En och en eller i par Gensvar Talspråket som bro över till skriftspråket Feedback Formativ bedömning

23 Älg Älgen är ett hjortdjur. Älgen är grå och brun. Det finns några vita älgar. Älgkon har inga horn men älgtjuren har horn. Älgen lever i skogen. Den lever i hela Sverige men inte på Gotland. Älgen äter bark, blad, grenar och blåbärsris. Elevtext efter 4 månader i svensk skola, åk 2.

24 http://www.flickr.com/photos/akermark/3901023710http://www.flickr.com/photos/akermark/3901023710 (CC BY 2.0) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ___________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ http://www.flickr.com/photos/akermark/3901023690http://www.flickr.com/photos/akermark/3901023690 (CC BY 2.0) http://www.flickr.com/photos/orwar/6116294411http://www.flickr.com/photos/orwar/6116294411 (CC BY-NC-SA 2.0) http://www.flickr.com/photos/hannahwillen/7534747838http://www.flickr.com/photos/hannahwillen/7534747838(CC BY-NC-SA 2.0) Älgen bor i skogen. Älgen finns i hela Sverige. Älgens ungar heter kalvar. De föds på våren. Älgen äter blad och grenar. Älgen är brun och grå. Älgtjuren har horn. Lgr 11, kunskapskrav sva åk 1-3: Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

25 Cirkelmodellen 2. Studera texter inom genren för att få förebilder LGR 11 GENRE BEDÖMNING 3. Skriva en gemensam text 4. Skriva en individuell text 1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet (Fritt efter t ex Rothery 1996, Gibbons 2009, Kuyumcu 2004, Sellgren 2005)


Ladda ner ppt "Cirkelmodellen eller vad den också kallas: cykeln för undervisning och lärande Anna Kaya ger ett exempel på hur hon har arbetat med i en förberedelseklass."

Liknande presentationer


Google-annonser