Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkgruppen S:t Olofsskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkgruppen S:t Olofsskolan."— Presentationens avskrift:

1 Språkgruppen S:t Olofsskolan

2 Bakgrund Vi pedagoger i språkgruppen på S:t Olofsskolan valde att inrikta vårt forskningsprojekt mot förförståelse och läsförståelse, på grund av att vi har en hög andel av elever med annat modersmål än svenska på vår skola. Vi ville också skapa en röd tråd i arbetet med språket. Genom läsa, skriva, räkna projektet fick vi möjlighet att åka till Knutbyskolan februari 2011.

3 Knutbyprojektet 2004-2009 Syfte:
Att införa en undervisningsmodell inspirerad av den australiska genrepedagogiken Mål: Att höja elevernas resultat i samtliga ämnen

4 Vår forskningsfrågas utveckling
Vad uppfattar skolans pedagoger är viktigt för god språkutveckling? Hur kan elevers läsförståelse förbättras genom arbetet med förförståelse? Hur påverkas elevernas ordförråd av medvetet språkarbete? Vad behövs för att arbeta språkutvecklande?

5 Lärdomar Elevernas språk och kunskapsutvecklande arbete måste få ta tid. Att vårt arbete som språk och kunskapsutvecklare är en långsiktig process. Ett medvetet språk och kunskapsutvecklande arbete redan från förskoleklass gynnar elevernas framtida progression.

6 Genrepedagogik vad är det?
Genrepedagogiken innebär att man med hjälp av språket kan skapa betydelse i olika sammanhang och utifrån olika syften. Därigenom utvecklar eleverna både ämnesspråk och strategier så att de lättare kan förstå och skriva texter i olika genrer. (Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken. Johansson Britt, Sandell-Ring Annica, 2010)

7 Arbete med instruerande text
Några exempel: Recept Tvätta händerna Spelinstruktioner

8 Arbete med återgivande text
Rubrik Orientering/inledning Händelser i kronologisk ordning som inleds med tidsord Värderande slutkommentar

9 Elevernas utveckling Ordförrådet förbättras och utvecklas.
Bättre grammatik i tal och skrift. Strukturen underlättar för eleverna att lyckas i sitt skrivande och de ser sin egen utveckling. Texterna blir mer innehållsrika.

10 Skrivutveckling år 1 En tydlig progression i elevens skrivutveckling genom arbete med en genrestruktur. (sexfältare)

11 Här befinner vi oss nu Vi har gjort en enkät där följande frågor ställdes: Hur arbetar du språkutvecklande i skolan? Vad behöver du för att utveckla ditt språkarbete i skolan? Vi har lämnat ut enkäten till alla språkbärare på vår skola. Vi har börjat sammanställa svaren och sökt mönster.

12 Länkar www.knutbyskolan.se www.ur.se www.sanktolofsskolan.sundsvall.se


Ladda ner ppt "Språkgruppen S:t Olofsskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser