Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Shoppingturism i Sverige 2015. Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöks- näringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Shoppingturism i Sverige 2015. Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöks- näringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till."— Presentationens avskrift:

1 Shoppingturism i Sverige 2015

2 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöks- näringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent av BNP och 11 procent av offentliga sektorns totala skatteintäkter. Till detta kan också läggas att 11 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i Sverige 2014 kommer från våra besökare och shoppingturism. Shoppingturismen i Sverige har vuxit kraftigt i betydelse under de senaste 20 åren. Fler väljer idag resmål utifrån shoppingmöjligheterna. För Svensk Handels medlemmar ligger mycket av tillväxten hos den växande kundgruppen besökare. Svensk Handel samarbetar med övriga aktörer i besöksnäringen för att Sverige ska kunna attrahera fler utländska besökare. Men vi ska inte glömma bort att även vi svenskar är beredda att öppna plånboken och kosta på oss det lilla extra när vi reser i vårt eget land.

3 Grunden för levande och attraktiva destinationer läggs av alla aktörer i besöksnäringen. En attraktiv destination attraherar köpkraft och gör att intäkterna i bl a handeln ökar. Därutöver är det i denna näring som de nya jobben både i städer och i glesbygd skapas, inte minst för ungdomar och nyanlända svenskar. Med denna rapport, som Svensk Handel tagit fram för femte året i rad, vill vi ge våra medlemsföretag, politiker, tjänstemän, fastighetsägare och kollegor inom övriga delar av besöksnäringen ett bra faktaunderlag så att vi gemensamt kan bygga framtidens destinationer. Stockholm 2015-10-08 Mats Hedenström Näringspolitisk chef Svensk Handel tillika styrelseledamot Svensk Turism

4 Bakgrund

5 Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Vedertagen definition enligt FN Vad är turism? Källa: UNWTO

6 En unik näring Källa: Tillväxtverket Besöksnäringen är inte en bransch utan består av delar från många branscher. Detta gör näringen unik och behovet av samarbete större.

7 Källa: UNWTO/Svensk Turism

8

9 Besöksnäringen i Sverige Källa: Fakta om svensk turism 2014, SCB/Tillväxtverket & HUI Research 73,7 miljarder handel 159 200 sysselsatta 159 200 sysselsatta 2,8% BNP 2,8% BNP 13,7 miljoner utländska övernattningar 13,7 miljoner utländska övernattningar 96,5 miljarder i exportvärde

10 Shoppingturism i siffror

11 Vad är vad? Shoppingturism Renodlad shoppingturism Turismshopping Shopping är det primära syftet med resan Man passar på att shoppa när man ändå reser Källa: HUI Research

12 Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige har vuxit i betydelse under de senaste 20 åren. Shopping som det primära syftet med resan har blivit vanligare och shopping är idag en av de främsta aktiviteterna. Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2014 46% av reskassan 30 000 sysselsatta 30 000 sysselsatta 23% av reskassan 23% av reskassan 11% av detaljhandeln 73,7 miljarder shoppingturism

13 Turismens ekonomi Källa: Fakta om svensk turism 2014, Tillväxtverket Turism 268,5 miljarder kronor Svenska affärsresenärer 47,0 Svenska fritidsresenärer 125,0 Utländska besökare 96,5 Detaljhandeln genererar 27% av turismens omsättning

14 Vad lägger turister pengar på? Här finns potentialen! Utländska besökare spenderar mer och tillför nytt kapital i detaljhandeln. Källa: Fakta om svensk turism 2014, Tillväxtverket

15 Vad lägger turister pengar på? Detaljhandeln kan i sin tur delas upp i dagligvaror och sällanköpsvaror. Även här framgår att de utländska besökarna är viktiga då de står för majoriteten av omsättningen i båda kategorierna. Källa: Tillväxtverket, 2014

16 Shopping den vanligaste aktiviteten Källa: IBIS 2014, Tillväxtverket & HUI Research Sydsverige Reseanledning: 3 /11 Aktivitet: 2 /28 Sydsverige Reseanledning: 3 /11 Aktivitet: 2 /28 Småland med Öarna Reseanledning: 11 /11 Aktivitet: 2 /28 Småland med Öarna Reseanledning: 11 /11 Aktivitet: 2 /28 Övre Norrland Reseanledning: 1 /11 Aktivitet: 1 /28 Övre Norrland Reseanledning: 1 /11 Aktivitet: 1 /28 Mellersta Norrland Reseanledning: 2 /11 Aktivitet: 1 /28 Mellersta Norrland Reseanledning: 2 /11 Aktivitet: 1 /28 Norra mellansverige Reseanledning: 1 /11 Aktivitet: 2 /28 Norra mellansverige Reseanledning: 1 /11 Aktivitet: 2 /28 Östra Mellansverige Reseanledning: 9 /11 Aktivitet: 2 /28 Östra Mellansverige Reseanledning: 9 /11 Aktivitet: 2 /28 Västsverige Reseanledning: 1 /11 Aktivitet: 1 /28 Västsverige Reseanledning: 1 /11 Aktivitet: 1 /28 Stockholms län Reseanledning: 7 /11 Aktivitet: 2 /28 Stockholms län Reseanledning: 7 /11 Aktivitet: 2 /28 Shopping är den vanligaste aktiviteten hos de utländska besökarna. På fler håll i Sverige är det även den främsta anledningen till resan.

17 Vilka är våra besökare

18 15 största utländska marknaderna Källa: IBIS 2014, Tillväxtverket Norge 28% Finland 20% Danmark 18% Tyskland 8% Storbritannien 4% Ryssland 3% Polen 3% USA 2% Frankrike 2% Nederländerna 2% Estland 1% Italien 1% Schweiz 1% Spanien 1% Lettland 1%

19 Utlandet står för tillväxten Antalet utländska kommersiella gästnätter har växt betydligt mer än de svenska 2008-2014. Källa: Kommersiella Gästnätter, HSVCSoL, SCB/Tillväxtverket, 2014

20 Svenskar som turistar i Sverige står för 77 procent av alla kommersiella gästnätter. Hemma är starkast Källa: Kommersiella Gästnätter, HSVCSoL, SCB/Tillväxtverket, 2014

21 Shoppingturismens tillväxt

22 Shoppingturismen växer +117% +79% +72% Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2014 Tillväxten i shoppingturismen har varit betydlig starkare än den totala turismkonsumtionen och detaljhandeln under motsvarande period.

23 Shoppingturismens andel av den totala omsättningen i detaljhandeln har ökat från 9 till 11 procent från år 2000. Andelen ökar 9%11% Denna tillväxt motsvarar 40 miljarder kronor vilket i sin tur är 11 stycken Nordstan i Göteborg eller 22 stycken Gallerian i Stockholm. Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2014

24 Om utvecklingen fortsätter 2020: 53 mdr Källa: SCB/Tillväxtverket, SCR & HUI Research, 2014, HSVC Prognos Idag: 44 mdr 1,5 gånger högre än detaljhandelns omsättning i Göteborg 2014. Om antalet utländska gästnätter fortsätter att växa i samma takt som under de senaste 20 åren och om de utländska besökarna lägger lika stor andel av sina utlägg i detaljhandeln.

25 Tankeställare! Utländska besökares konsumtion i Sverige är mångdubbelt högre än vad svenska konsumenter spenderar på till exempel e-handel utomlands. Källa: HUI Research/PostNord &Tillväxtverket, 2014 7 mdr Svenskars e-handel utomlands 44 mdr Utländska turisters handel i Sverige (shoppingturism)

26 Vad motsvarar detta? Källa: HUI Research &Tillväxtverket, 2014 44 mdr Utländska turisters handel i Sverige (shoppingturism) eller

27 Vad motsvarar detta? Källa: HUI Research &Tillväxtverket, 2014 Den sammanlagda detaljhandelsomsättningen i 132 av landets 290 kommuner 44 mdr Utländska turisters handel i Sverige (shoppingturism)

28 Regionala skillnader

29 Gästnätter 1.Stockholm 2.Göteborg 3.Malmö 4.Borgholm 5.Gotland 6.Varberg 7.Sigtuna 8.Malung 9.Falkenberg 10.Strömstad Detaljhandelsomsättning 1.Stockholm 2.Göteborg 3.Malmö 4.Uppsala 5.Västerås 6.Huddinge 7.Örebro 8.Linköping 9.Helsingborg 10.Jönköping Kommunfördelning

30 Regionala skillnader ■ Det finns stora lokala skillnader i handels roll i besöksnäringen. Skillnaderna beror dels på utbudet på den enskilda orten, men också vilken typ av besökare orten attraherar. ■ De traditionella handelskommunerna har ofta få gästnätter, men ett stort utbud av handel. De kännetecknas av att de nästan alltid har ett IKEA- varuhus, ett stort köpcentrum eller någon annan stark handelsaktör (ex. Bo Ohlsson i Tomelilla). De kan också drivas av en stark gränshandel som Eda eller Haparanda. ■ De traditionella turistkommunerna har stora inflöden av besökare som övernattar men en handel som ofta är underdimensionerad. Exempel på dessa är Karlsborg och Dorotea som har många besökare, men en relativt svag handel. Källa: HUI Research, 2014

31 Koppling detaljhandel och gästnätter Källa: SCB/Tillväxtverket & HUI Research, 2014 Haparanda Årjäng Falkenberg Uddevalla Strömstad Eda Storuman Härjedalen Sotenäs Tanum Göteborg Stockholm Malmö Malung Borgholm Åre GNI DHI

32 Närbild Kommuner med många kommersiella gästnätter men en svag eller mycket svag detaljhandel.  Karlsborg  Sigtuna  Älvdalen  Gnosjö  Båstad  Dorotea  m fl Källa: SCB/Tillväxtverket & HUI Research, 2014

33 Fokus Kina

34 Källa: UNWTO/Svensk Turism

35

36 Källa: Kommersiella Gästnätter, SCB/Tillväxtverket, Stockholm Visitors Board & Göteborg & Co, 2014. Kinesiska gästnätter

37 Hur spenderar kinesiska besökare? Källa: COTRI (China Outbound Tourism Research Institute)

38 Tax Free försäljning i Sverige Källa: Global Blue, 2014

39 Var sker Tax Free försäljningen? Källa: Global Blue, 2014 LänAndel Stockholm82% Västra Götaland8% Skåne5% Norrbotten2% Uppsala1% Halland0,4% Östergötland0,3% Västmanland0,3% Värmland0,3% Jönköping0,2%

40 Se till helheten Källa: Kommersiella gästnätter, HSVCSoL, SCB/Tillväxtverket, 2014

41


Ladda ner ppt "Shoppingturism i Sverige 2015. Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöks- näringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till."

Liknande presentationer


Google-annonser