Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrentanalys mellan Helsingfors och Oslos turism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrentanalys mellan Helsingfors och Oslos turism"— Presentationens avskrift:

1 Konkurrentanalys mellan Helsingfors och Oslos turism
Daniela Rostedt Tur 05

2 Problemområde, syfte och avgränsning
Problem: På vilka grunder turisten väljer att resa till antingen Helsingfors eller Oslo är ett Syfte: Att redogöra för konkurrens inom turism, alltså vilka faktorer som påverkar respektive städers attraktion. Avgränsning: Målgruppen är endast utländska turister i den kvantitativa undersökningen Även en skrivbordsundersökning Uppdragsgivare Helsingfors stads turism- och kongressbyrå Turismen växer och utvecklas i nästan alla länder på jorden. Varje år ökar turismen i medeltal med 5 %, vilket betyder att turismen blivit världens största näring och industri. Många länder är beroende av turismen för att kunna överleva

3 Presentation av teorin
Hur man konkurrerar inom turism, resemotiv samt behov och attraktioner på turistorter. Teorier av bland andra Crouch& Brent, Michael Porter, McIntosh et al., Smith et al., Horner& Swarbrooke samt modeller av t.ex. Abraham Maslow.

4 Kvantitativa undersökningen
I Helsingfors och Oslo under oktober 2008, båda ställena i fyra dagars tid Enkätutdelning till endast utländska turister I H:fors bl.a. vid Sveaborgs färjan, Domkyrkan och Arcada I Oslo bl.a. vid Akerbrygge, Rådhuset och Handelshøyskolen BI 64 enkätsvar/ stad En vann en reseguidebok till Rom

5 Ålder Av respondenterna var majoriteten år

6 Könsfördelning Könsfördelningen var tämligen jämn

7 Från vilken världsdel Majoriteten av respondenterna var från Europa

8 Vistelsens längd Majoriteten av respondenterna stannade mer än 5 nätter eller 2- 3 nätter

9 Konkurrens på destinationen
Största konkurrenterna var Stockholm (i Helsingfors) och Köpenhamn och Stockholm (i Oslo), vilket tyder på att Helsingfors och Oslos konkurrenskraft är svagare än Köpenhamns och Stockholms. Reykjavik fick dock inget understöd.

10 Helsingfors konkurrens
Vad respondenterna ansåg vara Helsingfors största konkurrent, utgående från vilken världsdel de själva var hemma från

11 Oslos konkurrens Vad respondenterna ansåg vara Oslos största konkurrent, utgående från vilken världsdel de själva var hemma från

12 Styrkor Helsingfors och Oslos styrkor enl. respondenterna

13 Svagheter Helsingfors och Oslos svagheter enl. respondenterna

14 Efterfrågan Respondenternas åsikter ifall de tror efterfrågan för resor till Helsingfors/ Oslo är hög i deras hemland

15 Säkerhet Svar på ifall respondenterna känner sig säkra i Helsingfors/ Oslo

16 Infrastruktur och teknologi
Svar på ifall respondenterna anser infrastrukturen och teknologin vara på bra nivå i Helsingfors/ Oslo

17 Ekologisk och naturvänlig
Svar på ifall respondenterna anser Helsingfors/ Oslo vara naturvänliga städer

18 Besökta städer De städer som respondenten besökt under de senaste tolv månaderna (ej sin egen hemstad)

19 Teori om huvudsakliga resemotiv enl. Smith
Huvudsakliga motiv för resande och turism 1. Affärs-/ arbetsrelater-ade motiv 2. Fysiska och fysiologiska motiv 3. Kulturella, psykologiska och personliga utbildnings- motiv 4. Sociala och etniska motiv 5. Motiv baserade på underhållning och nöje 6. Religiösa motiv

20 Respondenternas huvudmotiv varför de rest till antingen Helsingfors eller Oslo

21 Brådskande behov Svar på ifall respondenterna hade ett brådskande behov att resa till destinationen

22 Teori om attraktioner (Horner & Swarbrooke)
Turistorters attraktioner 1. Naturliga drag i landskapet, t.ex. stränder och sjöar. 2. Människo-gjorda fenomen som ”av misstag” blev turist- attraktioner. 3. Människo-gjorda fenomen som ”avsiktligt” blev turist- attraktioner. 4. Evenemang och festivaler som attraherar turister till en särskild plats.

23 Attraktioner i Helsingfors
Sveaborg var enligt respon-denterna den viktigaste attraktionen i Helsingfors, följd av Domkyrkan och Uspenskij- katedralen.  Människo-gjorda fenomen som ”av misstag” blev turist- attraktioner.

24 Attraktioner i Oslo Vigelandd Park var enligt respondenterna den viktigaste attraktionen i Oslo, följd av Kulturhistoriska muséet och Holmenkollen. Människo-gjorda fenomen som ”avsiktligt” blev turist- attraktioner.

25 Skrivbordsundersökning
Turismens andel i landets BNP och arbetskraft inom turismen i landet: Finland: 2,4 % av BNP:n och 1,8 % av befolkningen jobbar inom turismbranschen Norge: 4 % av BNP:n och 7 % av befolkningen jobbar inom turismbranschen Antalet övernattningar gjorda av utländska turister : Finland: 4,5 miljoner övernattningar (2007), majoriteten ryssar Norge: 8,3 miljoner övernattningar (2007), majoriteten tyskar Genomsnittligt pris för ett hotellrum: Finland: 85 euro/ natt Norge: 102 euro/ natt

26 Skrivbordsundersökning
Turisters pengakonsumtion: I Finland: 10,2 miljarder euros inkomster av både inhemska och utländska turister i Finland Varav 2,8 miljarder euro av de utländska turisterna I Norge: Elva miljarder euros inkomster av både inhemska och utländska turister i Norge Varav 3,3 miljarder euro av de utländska turisterna Inga stora skillnader trots att Norge har mer turism

27 Förbättringsförslag för H:fors
”Paketpriser” för veckoslut, kan innehålla t.ex. transport, hotell, sightseeing och en middag Enligt Porter borde städer hålla på med en ständig förbättring för att öka efterfrågan bland potentiella konsumenter  marknadsföring långt över gränserna, kanske USA? Naturvänligheten bör förbättras; mer skräpkorgar, hotell sträva efter Svan- märket och använda nyckelkort och restauranger erbjuda ekologiska menyer

28 Förbättringsförslag för H:fors
Konferensutrymmen i Helsingfors och i närheten av flygfältet bör utnyttjas mer H:fors mer passligt för en affärsresenär p.g.a. den mångsidiga historian och Oslo mer passligt för en ”vanlig turist” p.g.a. shopping- och kulturutbudet i Oslo Sträva efter att få Helsingfors som ”något man måste se under sin livstid”

29 TACK!


Ladda ner ppt "Konkurrentanalys mellan Helsingfors och Oslos turism"

Liknande presentationer


Google-annonser