Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgifter för utkomststöd 2014 Ari Virtanen. Utgifter för utkomststödet (enligt 2014 priserna), hushåll som fått utkomststöd 1 och årsmedeltalet för antalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgifter för utkomststöd 2014 Ari Virtanen. Utgifter för utkomststödet (enligt 2014 priserna), hushåll som fått utkomststöd 1 och årsmedeltalet för antalet."— Presentationens avskrift:

1 Utgifter för utkomststöd 2014 Ari Virtanen

2 Utgifter för utkomststödet (enligt 2014 priserna), hushåll som fått utkomststöd 1 och årsmedeltalet för antalet arbetslösa 2 i hela landet åren 1990 ‒ 2014 1= Uppskattning: från antalet hushåll har utgående från en jämförelse av årsstatistiken (riksomfattande personregister) och statistiken om utgifterna 2013 (kommunvis summauppgifter) eliminerats 8,6 % överlappande fall. 2= Källa: Arbetskraftsundersökning 2014. Statistikcentralen. 11.10.2015

3 Utgifter för utkomstödet i (2014) realpriser per hushåll regionvis 2013-2014 11.10.2015

4 Utgifter för utkomststödet och hushållen regionvis 2014 11.10.2015

5 Utgifterna för utkomststödet förblev nästan oförändrad år 2014 År 2014 uppgick bruttoutgifterna för utkomststödet i hela landet till sammanlagt 744,8 miljoner euro. Ökningen av utgifterna för utkomststödet var i löpande priser 1,2 procent och i realpriser 0,1 procent. Utgifterna för utkomststödet ökade i löpande priser mest i Österbotten (5,9 %), på Åland (5,8 %), i Birkaland (5,6 %) och i Nyland (4,4 %). Utgifterna minskade i Norra Karelen (–16,8 %), Norra Savolax (–6,5 %), Lappland (–6,3 %) och Mellersta Finland (–4,4 %). I genomsnitt betalades 136 euro i utkomststöd per invånare, mest i Nyland (203 euro/invånare) och minst på Åland (53 euro/invånare), i Mellersta Österbotten (61 euro/invånare) och i Satakunta (78 euro/invånare). Antalet hushåll som fick utkomststöd ökade 2014 med uppskattningsvis 3,1 procent jämfört med 2013. Enligt de summauppgifter som insamlats från varje kommun utbetalades utkomststöd till uppskattningsvis 253 400 hushåll i hela landet 2014. Antalet personer som får utkomststöd korrelerar med antalet arbetslösa. Den statistikförda arbetslösheten ökade under ett år från 8,2 procent till 8,7 procent 2014. År 2014 var i genomsnitt 232 000 personer arbetslösa. 11.10.2015


Ladda ner ppt "Utgifter för utkomststöd 2014 Ari Virtanen. Utgifter för utkomststödet (enligt 2014 priserna), hushåll som fått utkomststöd 1 och årsmedeltalet för antalet."

Liknande presentationer


Google-annonser