Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgifter för utkomststödet 2013 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgifter för utkomststödet 2013 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen1."— Presentationens avskrift:

1 Utgifter för utkomststödet Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen1

2 Utgifter för utkomststödet (enligt priserna 2013), hushåll som fått utkomststöd 1 och årsmedeltalet för antalet arbetslösa 2 i hela landet åren 1990 ‒ Utgifter för utkomststödet 2013 / Ari Virtanen 2 1= Uppskattning: från antalet hushåll har utgående från en jämförelse av årsstatistiken (riksomfattande personregister) och statistiken om utgifterna 2012 (kommunvis summauppgifter) eliminerats 8,8 % överlappande fall. 2= Källa: Arbetskraftsundersökning Statistikcentralen.

3 Utgifter för utkomstödet i realpriser per hushåll regionvis Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen 3

4 Utgifter för utkomststödet och hushållen regionvis Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen4 Utgifter för utkomststöd, totaltHushåll som fått utkomststöd, totalt Urbana kommunerTätortskommunerLandsbygdskommunerTotaltUrbana kommunerTätortskommunerLandsbygdskommunerTotalt 2013Södra Finlands RFV Sydvästra Finlands RFV Östra Finlands RFV Västra och Inre Finlands RFV Norra Finlands RFV Lapplands RFV Statens ämbetsverk på Åland Totalt Antalet hushåll som fås ur utgiftsstatistiken över utkomststödet är inofficiellt och de officiella uppgifterna fås i slutet av november ur årsstatistiken för det personbaserade utkomststödsregistret. I praktiken är antalet hushåll i utgiftsstatistiken knappt 10 procent fler än de officiella uppgifterna i den personbaserade statistiken. Detta har också beaktats i textdelen i statistikpublikationen.

5 Utgifterna för utkomststödet fortsatte att öka 2013 År 2013 uppgick bruttoutgifterna för utkomststödet i hela landet till sammanlagt 736,3 miljoner euro. Ökningen av utgifterna för utkomststödet var i löpande priser 4,7 procent, i realpriser 3,2 procent. Utgifterna för utkomststödet ökade i löpande priser mest på Åland (13,7 %), i Nyland (9 %), Österbotten (7,3 %) och Päijänne-Tavastland (6,5 %). Utgifterna minskade i Norra Savolax (-6,4 %) och i Kajanaland (-4,1 %). Mest betalades utkomststöd per invånare i Nyland (197 euro/invånare) och i Norra Karelen (162 euro/invånare). Minst utkomststöd per invånare betalades på Åland (50 euro/invånare), i Mellersta Österbotten (60 euro/invånare), i Satakunta (77 euro/invånare) och i Österbotten (79 euro/invånare). Antalet hushåll som fick utkomststöd ökade 2013 med uppskattningsvis 2,9 procent jämfört med Enligt de summauppgifter som insamlats från varje kommun utbetalades utkomststöd till uppskattningsvis hushåll i hela landet Antalet personer som får utkomststöd korrelerar med antalet arbetslösa. Den statistikförda arbetslösheten ökade under ett år från 7,7 procent till 8,2 procent År 2013 var personer arbetslösa Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen5


Ladda ner ppt "Utgifter för utkomststödet 2013 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen1."

Liknande presentationer


Google-annonser