Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgifter för utkomststödet 2013 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgifter för utkomststödet 2013 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen1."— Presentationens avskrift:

1 Utgifter för utkomststödet 2013 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen1

2 Utgifter för utkomststödet (enligt priserna 2013), hushåll som fått utkomststöd 1 och årsmedeltalet för antalet arbetslösa 2 i hela landet åren 1990 ‒ 2013 21.3.2015 Utgifter för utkomststödet 2013 / Ari Virtanen 2 1= Uppskattning: från antalet hushåll har utgående från en jämförelse av årsstatistiken (riksomfattande personregister) och statistiken om utgifterna 2012 (kommunvis summauppgifter) eliminerats 8,8 % överlappande fall. 2= Källa: Arbetskraftsundersökning 2013. Statistikcentralen.

3 Utgifter för utkomstödet i realpriser per hushåll regionvis 2012-2013 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen 3

4 Utgifter för utkomststödet och hushållen regionvis 2013 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen4 Utgifter för utkomststöd, totaltHushåll som fått utkomststöd, totalt Urbana kommunerTätortskommunerLandsbygdskommunerTotaltUrbana kommunerTätortskommunerLandsbygdskommunerTotalt 2013Södra Finlands RFV367 92720 3787 930396 235109 5317 7263 909121 166 Sydvästra Finlands RFV46 04812 7855 40264 23519 8325 6642 72928 225 Östra Finlands RFV49 65911 74513 38974 79319 4214 7216 70730 849 Västra och Inre Finlands RFV93 57224 03616 626134 23437 82610 7088 41156 945 Norra Finlands RFV27 3389 1026 57843 01812 9194 5953 66421 178 Lapplands RFV15 6751 5325 09022 2976 5617592 5419 861 Statens ämbetsverk på Åland780 6541 434306 281587 Totalt600 99979 57855 669736 246206 39634 17328 242268 811 Antalet hushåll som fås ur utgiftsstatistiken över utkomststödet är inofficiellt och de officiella uppgifterna fås i slutet av november ur årsstatistiken för det personbaserade utkomststödsregistret. I praktiken är antalet hushåll i utgiftsstatistiken knappt 10 procent fler än de officiella uppgifterna i den personbaserade statistiken. Detta har också beaktats i textdelen i statistikpublikationen.

5 Utgifterna för utkomststödet fortsatte att öka 2013 År 2013 uppgick bruttoutgifterna för utkomststödet i hela landet till sammanlagt 736,3 miljoner euro. Ökningen av utgifterna för utkomststödet var i löpande priser 4,7 procent, i realpriser 3,2 procent. Utgifterna för utkomststödet ökade i löpande priser mest på Åland (13,7 %), i Nyland (9 %), Österbotten (7,3 %) och Päijänne-Tavastland (6,5 %). Utgifterna minskade i Norra Savolax (-6,4 %) och i Kajanaland (-4,1 %). Mest betalades utkomststöd per invånare i Nyland (197 euro/invånare) och i Norra Karelen (162 euro/invånare). Minst utkomststöd per invånare betalades på Åland (50 euro/invånare), i Mellersta Österbotten (60 euro/invånare), i Satakunta (77 euro/invånare) och i Österbotten (79 euro/invånare). Antalet hushåll som fick utkomststöd ökade 2013 med uppskattningsvis 2,9 procent jämfört med 2012. Enligt de summauppgifter som insamlats från varje kommun utbetalades utkomststöd till uppskattningsvis 245 000 hushåll i hela landet 2013. Antalet personer som får utkomststöd korrelerar med antalet arbetslösa. Den statistikförda arbetslösheten ökade under ett år från 7,7 procent till 8,2 procent 2013. År 2013 var 219 000 personer arbetslösa. 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen5


Ladda ner ppt "Utgifter för utkomststödet 2013 21.3.2015 Utgifter för utkomstsödet 2013 / Ari Virtanen1."

Liknande presentationer


Google-annonser