Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

18.6.2014Medling i brott- och tvistemål 2013/Statistikrapport 17/20141 Medling i brott- och tvistemål 2013 Aune Flinck, Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "18.6.2014Medling i brott- och tvistemål 2013/Statistikrapport 17/20141 Medling i brott- och tvistemål 2013 Aune Flinck, Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen."— Presentationens avskrift:

1 18.6.2014Medling i brott- och tvistemål 2013/Statistikrapport 17/20141 Medling i brott- och tvistemål 2013 Aune Flinck, Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen

2 Andelar brott och tvistemål som hänvisades till behandling genom medling åren 2012 och 2013, % 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/20132 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål -statistikrapport *) Tillgrepp omfattar stöldbrott, bedrägeri, förskingring och olovligt brukande. **) De våldsbrott i nära relationer som meddelas för statistiken omfattar endast brott mot liv och hälsa, inte till exempel ärekränkningar i nära relationer. ***) Våldsbrotten omfattar lindrig misshandel, misshandel, grov misshandel och rån. Våldsbrotten i nära relationer presenteras särskilt i diagrammet.

3 Brott- och tvistemål som hänvisades till medling 2007−2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/20133 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål -statistikrapport

4 Brott och tvistemål som hänvisades till medling 2006−2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/20134 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål -statistikrapport *) Den nationella statistikföringen inleddes när lagen om medling trädde i kraft 1.6.2006.

5 Brott- och tvistemål som hänvisades till medling per medlare 2007–2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/20135 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål -statistikrapport

6 Misstänka gärningsmän och målsäganden i brott- och tvistemål som hänvisats till medling per tusen personer i befolkningen i motsvarande ålder år 2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/20136 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål -statistikrapport

7 Brottsmisstänkta och målsäganden som hänvisats till medling enligt kön år 2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/20137 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål -statistikrapport *) VINR = andelen brott i nära relationer

8 Misstänkta gärningsmän enligt åldersgrupp i brott och tvistemål som överlämnats till medling 2007–2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/20138 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål -statistikrapport

9 Gärningsmän som begått ett brott enligt strafflagen och som kommit till polisens kännedom samt misstänkta gärningsmän som hänvisats till medling enligt åldersgrupp 2013, % 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/20139 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål –statistikrapport och Brottslighet som kommit till polisens kännedom. FOS. Statistikcentralen. Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. FOS. Statistikcentralen.

10 Andelen våldsbrott i nära relationer av de brott och tvistemål som överlämnats till medling enligt regionförvaltningsverkens regionindelning, 2012 och 2013, % 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/201310 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål –statistikrapport.

11 Penningvärdet för de överenskomna ersättningarna vid medling i brott- och tvistemål enligt regionförvaltningsverkens regionindelning 2007–2013, € 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/201311 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål –statistikrapport.

12 Jämförelse mellan regionförvaltningsverken år 2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/201312 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål –statistikrapport. *) I befolkningen 31.12.2013 har man enligt område inkluderat alla personer som fyllt 15 år = åldern för straffrättsligt ansvar. **) Omfattar också tvistemål som hänvisats till medling. Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom. FOS. Statistikcentralen

13 Antal brott- och tvistemål och medlare inom områdena för de olika regionförvaltningsverken år 2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/201313 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål –statistikrapport.

14 Initiativ till medling och indelning av dessa i enskilda brott, våldsbrott i nära relationer och tvistemål enligt regionförvaltningsverkens regionindelning 2007−2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/201314 Källa: THL, Medling i brott- och tvistemål –statistikrapport.

15 Medling i brott- och tvistemål 2013 21.3.2015Medling i brott- och tvistemål 2012/Statistikrapport 15/201315 Totalt hänsköts 11 586 brott- och tvistemål till medling. Det sammanlagda antalet brott och tvistemål som hänsköts till medling minskade med 6 procent år 2013. Av de brott- och tvistemål som hänsköts till medling år 2013 var hälften (51 procent) våldsbrott. Våldsbrott i nära relationer utgjorde 16 procent av alla brott som hänsköts till medling. Av de misstänkta gärningsmännen var 41 procent yngre än 21 år. Andelen misstänkta gärningsmän som var yngre än 15 år var 13 procent. Värdet på de penningersättningar som skrivits in i de avtal som uppkommit till följd av medlingarna uppgick till 1,7 miljoner euro år 2013. Penningvärdet på arbetsersättningarna uppgick å sin sida till 102 000 euro. www.thl.fi/statistik/medlingvidbrott Statistikrapport 17/2014www.thl.fi/statistik/medlingvidbrott


Ladda ner ppt "18.6.2014Medling i brott- och tvistemål 2013/Statistikrapport 17/20141 Medling i brott- och tvistemål 2013 Aune Flinck, Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen."

Liknande presentationer


Google-annonser