Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Esa Arajärvi, Nina Knape 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Esa Arajärvi, Nina Knape 1."— Presentationens avskrift:

1 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Esa Arajärvi, Nina Knape 1

2 Sociala utgifter under åren 1980–2009 enligt prisnivån 2009, md € 23.2.20112 Källa: THL Sociala utgifter och deras finansiering.

3 Finansiering av sociala utgifter 1980– 2009, % 23.2.20113

4 De sociala utgifternas andel av bruttonationalprodukten i Finland och EU-länderna 1980─2008, % 23.2.20114 Källä 1980-2009 THL: Sociala utgifter och deras finansiering. År 2010 prognos av social- och hälsovårdsministeriet.

5 Sociala utgifter 2009 Finlands sociala utgifter var 52,4 miljarder euro. Detta var realt 7,9 procent mer än året innan. Räknat per invånare var utgifterna 9 820 euro. År 2009 var de sociala utgifterna 30,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Detta var 4,3 procentenheter mer än året innan. Den avsevärda ökningen i förhållande till bruttonationalprodukten berodde dels på att bruttonationalprodukten minskade mycket och dels på att de sociala utgifterna (i synnerhet pensionerna och arbetslöshetsutgifterna) ökade kraftigt. 23.2.20115

6 Sociala utgifter 2009 Procentuellt ökade de arbetslöshetsrelaterade utgifterna mest (24 procent). Utgifterna i anknytning till ålderdom ökade också mycket (10 procent). Av enskilda utgiftsposter ökade arbetslöshets- skyddsförmånerna (35 procent) och utgifterna för ålderspensionen (11 procent) avsevärt år 2009. Bland tjänsterna inträffade den största ökningen inom utgifterna för öppenvårdstjänster, hemvårdstjänster och boendestöd för åldringar och handikappade. Arbetsgivarna finansierade 37, staten 27, kommunerna 18 och de försäkrade 11 procent av de sociala utgifterna. 23.2.20116


Ladda ner ppt "Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Esa Arajärvi, Nina Knape 1."

Liknande presentationer


Google-annonser