Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

26.8.20131 Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården 2012 Martta Forsell Tuula Nurmi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "26.8.20131 Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården 2012 Martta Forsell Tuula Nurmi."— Presentationens avskrift:

1 Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården 2012 Martta Forsell Tuula Nurmi

2 Missbruksmedel som lett till att man sökt vård* åren 2005–2012, % av klienterna * Klienten kan uppge 1–5 missbruksmedel som orsakar mest problem. I detta diagram beaktas de 1–3 mest problematiska missbruksmedlen.

3 Det primära missbruksmedlet bland de narkotikaberoende klienterna inom missbrukarvården 2000–2012 (%)

4 Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården indelat i andelar enligt primärt missbruksmedel och parallella missbruksmedel* Opioider Cannabis Stimulantia Sedativa Alkohol * En figur motsvarar cirka 15 personer, dvs. 0,56 % av hela materialet (n = 2 688).

5 Hepatit C-testning och testresultaten efter den kalkylmässiga varaktigheten av det intravenösa bruket 2012 (%)

6 Material om narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården 2012 (n = 2 688) indelat efter huvudsaklig vårdservice

7 Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården 2012 År 2012 var de narkotikaberoende klienterna inom missbrukarvården i huvudsak män (68 %), och majoriteten var i åldern 20–34 år (62 %). Klienternas utbildningsnivå var låg och arbetslöshet förekom allmänt (59 %). Var tionde var bostadslös. Största delen av de narkotikaberoende klienterna hade fått behandling inom missbrukarvården tidigare (87 %) och även använt droger intravenöst (74 %). Tre fjärdedelar av de narkotikaberoende klienterna inom missbrukarvården använde opioider. Av opioidanvändarna hade hälften använt också sedativa (benzodiazepiner) och en fjärdedel hade använt alkohol. Denna typ av blandmissbruk orsakar flest narkotikarelaterade dödsfall i Finland (Vuori m.fl. 2012). Blandmissbruk förekom allmänt. Sammanlagt 58 procent av klienterna hade använt minst tre missbruksmedel. Största delen av vården är öppenvård (64 %). En fjärdedel av klienterna (27 %) fick substitutionsvård för opioidberoende. Statistikrapporten om narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården grundar sig på en separat datainsamling om narkomanvården. År 2012 deltog 79 narkomanvårdsenheter i datainsamlingen, och information insändes om totalt klienter. Datainsamlingen omfattar uppskattningsvis en tredjedel av narkomanvården. Statistikrapport 21/2013; http://www.thl.fi/sv_SE/web/sv/statistik/amne/alkohol_droger/narkotikaberoende_klienter


Ladda ner ppt "26.8.20131 Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården 2012 Martta Forsell Tuula Nurmi."

Liknande presentationer


Google-annonser