Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2012 Riikka Väyrynen Raija Kuronen 24.10.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2012 Riikka Väyrynen Raija Kuronen 24.10.2013."— Presentationens avskrift:

1 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2012 Riikka Väyrynen Raija Kuronen 24.10.2013

2 Det totala antalet klienter inom socialvårdens institutionsvård och boendeservice för äldre i slutet av åren 2000–2012 Källa: Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 24.10.2013

3 Andelen klienter som fyllt 75 år inom institutionsvården och boendeservicen för äldre av befolkningen i samma åldersgrupp i slutet av varje år 2000–2012 Källa: Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 24.10.2013

4 Klienter inom institutionsvård och boendeservice för personer med utvecklingsstörning i slutet av varje år 2000−2012 Källa: Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 24.10.2013

5 Klienter inom psykiatrisk boendeservice i slutet av varje år 2006 ‒ 2012 Källa: Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 24.10.2013

6 Klienter inom annan boendeservice för personer under 65 år i slutet av varje år 2006 ‒ 2012 Källa: Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 24.10.2013

7 Klienter och vårddygn inom institutionsvård och akutvård för missbrukare sammanlagt 2000 ‒ 2012 Källa: Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 24.10.2013

8 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2012 31.12.2012 fanns det 13 587 klienter på ålderdomshem och 32 257 klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg. Jämfört med året innan minskade antalet klienter på ålderdomshem med 12,5 procent, medan antalet klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg ökade med 4,7 procent. Strukturen inom servicesystemet för äldre har förändrats. Anlitandet av serviceboende med heldygnsomsorg har ökat stadigt och boendet på ålderdomshem har minskat. I slutet av år 2012 hade institutionerna för personer med utvecklingsstörning totalt 1 612 klienter, vilket är nästan sju procent (6,7 %) mindre än året innan. Däremot ökade antalet klienter som fick assisterad boendeservice för utvecklingsstörda med 5,4 procent och omfattade i slutet av år 2012 sammanlagt 6 595 personer. Också inom psykiatrisk boendeservice har antalet klienter ökat. Inom boendeservice för personer under 65 år har antalet klienter minskat. http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos, Statistikrapport 26/2013 24.10.2013


Ladda ner ppt "Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2012 Riikka Väyrynen Raija Kuronen 24.10.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser