Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KLIMAT- OCH VEGETATIONSZONER Med hjälp av ekvatorn, vändkretsarna och polcirklarna kan man dela jorden i olika klimatområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KLIMAT- OCH VEGETATIONSZONER Med hjälp av ekvatorn, vändkretsarna och polcirklarna kan man dela jorden i olika klimatområden."— Presentationens avskrift:

1 KLIMAT- OCH VEGETATIONSZONER Med hjälp av ekvatorn, vändkretsarna och polcirklarna kan man dela jorden i olika klimatområden.

2 VAD BESTÄMMER KLIMATET?  Avståndet till ekvatorn.  Vinkeln på solen strålar och uppvärmningen varierar beroende på avståndet till ekvatorn.  Ju längre bort från ekvatorn, desto mindre värme. Lågtryck vid ekvatorn.  Det regnar mycket och klimatet är fuktigt.  Högtryck vid vändkretsarna. Torr klimat.

3 VAD BESTÄMMER KLIMATET?  Höjden över havet.  På hög höjd är klimatet kallare då tunna luften inte värms lika effektivt.  Högre upp är värmeutstrålning från marken större. Närhet till berg. Nära bergskedjor kan bildas regnskugga och då blir klimatet torrt.

4 VAD BESTÄMMER KLIMATET?  Avståndet till havet.  Havet jämnar ut temperaturen.  Havet värms upp långsammare än marken, men behåller också värmen längre.  Havsströmmar.  Havsströmmar jämnar ut klimatskillnader.  T.ex. Golfströmmen är är en varm havsström som gör klimatet i Norden varmare. Golfströmmen för med sig enorma mängder vatten, ungefär 50 gånger mera vatten än alla jordens floder tillsammans!

5 VAD BESTÄMMER KLIMATET?  Vindar.  Vindar bildas för att jämna ut skillnader i varma eller kalla luftmassor.

6 VÄRLDENS KLIMATZONER POLARZONENTEMPERERADE ZONEN SUBTROPISKA ZONEN TROPISKA ZONEN GlacialklimatKalltempereratMedelhavsklimatSavannklimat TundraklimatVarmtempereratStäppklimatRegnskogsklimat Ökenklimat

7 POLARZONEN Ungefär norr och söder om polcirklarna

8 GLACIALKLIMAT  Mörka, långa och kalla vintrar.  Ljusa, korta och svala somrar.  Alla månaders medeltemperatur ligger under 0ºC.  Arktis och Antarktis.

9 TUNDRAKLIMAT  Alla månaders medeltemperatur ligger under 10ºC.  Vegetationszonen heter också tundra.  Permafrost med låg och ömtålig vegetation.

10 TEMPERERADE ZONEN Ungefär mellan polcirklarna och vändkretsarna

11 KALLTEMPERERAT KLIMAT  Kalltempererat klimat har fyra årstider.  Medeltemperaturen den kallaste månaden är under -3ºC.  Medeltemperaturen för årets varmaste månad ligger över +10ºC.  Inom kalltempererat klimat finns det två varianter.  Kustklimat: Fuktigt, milda vintrar och svala somrar.  Inlandsklimat: Torrt, kalla vintrar och varma somrar.  Klimatet finns mestadels på den norra delen av jordklotet.

12  I kalltempererade klimat växer barrskog.  Barrskogsbältet kallas för tajgan.

13 VARMTEMPERERAT KLIMAT  Varmtempererat klimat har antingen fyra eller två årstider.  Medeltemperaturen för årets kallaste månad ligger över -3ºC.  Medeltemperaturen för årets varmaste månad är över +10ºC.  Torrtid på sommaren eller vintern.

14  I varmtempererade klimat växer det lövskog.  Träden fäller sina löv på hösten för att klara vintern bättre.  Lövskogsområdena är bördiga jordbruksmarker.

15 SUBTROPISKA ZONEN I områdena runt vändkretsarna

16 MEDELHAVSKLIMAT  Egentligen både subtropiskt och tempererat.  Het och torr sommar.  Mild och fuktig vinter.  Medeltemperaturen måste ligga över +10°C under minst fyra månader.  Medelhavsklimat finns runt Medelhavet, i Kalifornien, Australien och Sydafrika.

17  Växtligheten i medelhavsklimat kallas för macchia.  Växtarterna på macchian tål de heta torra somrarna.  Klimatet passar bra för att odla oliver, vindruvor och citrusfrukter.  Vegetationen i Kalifornien är liknande men kallas för chaparal.

18 STÄPPKLIMAT  Mycket varmt och torrt.  Regnet fördelas ojämnt över året.  Medeltemperaturen ligger över +10°C de flesta månaderna.  Stäppklimat finns bland annat i vissa delar av Afrika, Asien och Australien.  Pampas och prärie.

19  I stäppklimat växer bara växter som klarar torka, alltså inga träd eller stora buskar.  Det finns grässtäpper och buskstäpper.  Stäppen kan vara bördiga och lämpliga för jordbruk.

20 ÖKENKLIMAT  Mycket låg nederbörd och hög avdunstning.  Stora temperaturskillnader mellan dag och natt.  Ökenklimat finns nära vändkretsarna (t.ex. Sahara) eller i platser i regnskugga (t.ex. Gobi).

21  Ökenklimat saknar helt eller nästan helt vegetation.  Det finns olika typer av öknar; både sten-, grus- och sandöknar.

22 TROPISKA ZONEN Runt ekvatorn mellan vändkretsarna

23 SAVANNKLIMAT  I savannklimat är det vanligt med en längre torrperiod varje år och en regnperiod.  Medeltemperaturen är över +18ºC året om.  Savannklimat finns mellan regnskog och öken i Afrika och Sydmerika, samt i monsunområden i södra Asien.

24  Savanner är stora slättområden med olika slags höga gräs, buskar och enstaka träd.  Växter måste klara av både torka och bränder.  Savanner är kända för stora antalet vilda djur.

25 REGNSKOGSKLIMAT  Ett tropiskt regnskogsklimat är mycket varmt och fuktigt året om.  Temperaturen är jämn och hög; medeltemperaturen under året är över +18ºC.  Luften är fuktig och klibbig.  Det regnar nästan varje dag och minst 60 mm per månad.  Regnskogsklimat finns runt ekvatorn, i Sydamerika, Afrika och sydöstra Asien.  Luften alltid fuktig  Amazonas

26  Regnskogens vegetation är ständigt grön skog och växtlighet.  Regnskogen är rik på arter.  Den tropiska regnskogen täcker ca 7 % av jordens landyta, men man kan hitta över 50 % av jordens alla arter i regnskogen.

27 KONSEKVENSER: ANPASSNING TILL OLIKA KLIMAT & VEGETATION  Jordbruk och matförsörjning.  Ekonomi, jobb och turism.  Transport och infrastruktur.  Energiförbrukning.  Byggnader.  Kläder.  Hälsa.  Utseende, kultur och traditioner.  Djur och växter.


Ladda ner ppt "KLIMAT- OCH VEGETATIONSZONER Med hjälp av ekvatorn, vändkretsarna och polcirklarna kan man dela jorden i olika klimatområden."

Liknande presentationer


Google-annonser