Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Meteorologi Läran om vädret Göran Stenman och Thomas Mesumbe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Meteorologi Läran om vädret Göran Stenman och Thomas Mesumbe."— Presentationens avskrift:

1 Meteorologi Läran om vädret Göran Stenman och Thomas Mesumbe

2 Jorden Atmosfären Delen där vädret finns är ca 1 mil tjock. (troposfären) Luften som finns ovanför dig trycker på dig.

3 Luft 78% Kväve 21% Syre 0,03 koldioxid 0,9 % andra gaser

4 Lufttryck = tyngden av luften ovanför dig Lufttryck mäts med en barometer H = högtryck(klart soligt, varmt på sommaren, kallt på vintern) L = lågtryck (moln nederbörd)

5 Havs nivå Högre tryck Högst upp Lägre tryck Mindre luft Mount Everest ca 8800 m

6 I flygplan har vi tryckkabiner där man pumpar in luft, därför kan vi andas på hög höjd. Tryck kabin saknas i militärplan därför måste de andas syre från en mask.

7 Temperatur Mäts i Fahrenheit i USA Mäts i grader Celsius i Sverige & Europa. Det förkortas 0 C. Temperaturskalan har fått sitt namn efter den svensken astronomen Anders Celsius. Celsiusskalan har två fixpunkter, 0 0 C är vattnets fryspunkt, och 100 0 C är vattnets kokpunkt.

8 SMHI Ligger i Norrköping och gör prognoser till TV, radio m.m. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut X

9 Hur uppstår vädret? Luft, mark och hav värms olika mycket på olika delar av världen. Jorden är ett klot, vilket gör att områdena runt ekvatorn värms upp mer än områdena runt polerna. Jordaxelns lutning gör att norra halvklotet värms mer än södra halvklotet under ena halvan av året, och tvärtom. Den oregelbundna uppvärmning av jorden luftströmmar som skapar vindar, moln, regn etc.

10 Vattnets kretslopp Avdunstning = Vatten blir vattenånga Floder, älvar Kondensering = Vattenånga blir till vattendroppar = moln

11 Vad mäter en väderstation? Vad mäts?Enhet (förkortning)Mäts med: TemperaturGrader celsius ( 0 C)Termometer LufttryckHektopaskal (hPa)Barometer LuftfuktighetProcent (%)Hygrometer VindhastighetMeter per sekund (m/s)Anemometer NederbördMillimeter (mm)Pluviometer MolnighetProcent (%)Siktare

12 väderkartan När uppgifter från väderstationer samlas in, förs de i på väderkartor. Förenklade väderkartor publiceras i tidningar och på tv. Vad kan vi se på en väderkarta? Temperatur på olika platser. Var det är soligt, molnigt eller var det regnar. Hur stort lufttrycket är på olika platser. En linjer binder samman platser med samma lufttryck. Vid linjerna står det olika tal, till exempel 1020 som anger lufttrycket i hektopascal. Var ett högtryck och lågtryck har sitt centrum, alltså var lufttrycket är som mest och lägst. Det anges med bokstäverna H och L. varmfront och kallfront och hur de rör sig. En front är en gränslinje mellan en varm och en kall luftmassa. Om den kalla luften tränger undan den varma luften, är det en kallfront. Den ritas som en blå linje med taggar på. En varmfront ritas som en rödfärgad linje med kullar på. Taggarna och kullarna visar i vilken riktning som fronten rör sig.

13 Moln Stackmoln = ” vackervädersmoln” cumulusmoln. Åskmoln = Blir elektriskt laddade. Då de laddas ur bildas en blixt. Vad ska du tänka på. Inte använda telefon Inte sitta under träd eller vara på öppna ytor Inte vara på sjön

14 Regn Då man säger att det regnat 12 mm, betyder det att OM vattnet inte kunde rinna undan så skulle det stå 12 mm vatten överallt.

15 Varmfront Varm luft ( lättare) Kall luft ( tyngre) Den varma luften tvingas uppåt – kyls ned – det regnar

16 Kallfront Varm luft Tvingas uppåt. Den kyls ned och bildar regn. Kall luft ( tyngre) Den varma luften tvingas uppåt – kyls ned – det regnar

17 Vindar Vindar uppkommer när det blir skillnader i luftryck mellan olika områden. Luftmassorna flyttar sig från områden med högre tryck till områden med lägre tryck. Vindarna är oftast kraftigare runt ett lågtryck än runt ett högtryck.

18 Sjöbris Vind från vatten mot land Då solen lyser så värms marken mer än vattnet. Varm luft stiger Ny ( kall) luft sugs in från vattnet.


Ladda ner ppt "Meteorologi Läran om vädret Göran Stenman och Thomas Mesumbe."

Liknande presentationer


Google-annonser