Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stora pensionsavgångar Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Krav på mer kvalificerade kunskaper Åldrande befolkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stora pensionsavgångar Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Krav på mer kvalificerade kunskaper Åldrande befolkning."— Presentationens avskrift:

1

2 Stora pensionsavgångar Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Krav på mer kvalificerade kunskaper Åldrande befolkning

3 Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och omsorg Äldreomsorgen Funktionshinderområdet Sjukvården Psykiatrin

4 Vad är Vård- och omsorgscollege? En samverkansform mellan: Arbetsgivare (kommuner, regioner/landsting, privata) Utbildningsanordnare (gymnasium, vux, YH, högskola/universitet) Fackförbund (Kommunal m.fl.) Region Örebro län - regional utveckling, Arbetsförmedlingen, politiker m. fl.

5 REGIONAL NIVÅ Regionalt college - styrgrupp Processledare/regional samordnare NATIONELL NIVÅ Föreningens styrelse SKL, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO, Pacta, KFS Kansli 4 anställda, Hornsgatan 15 i Stockholm Nationellt råd 5 personer, utses av medlemmarna LOKAL NIVÅ SYDNÄRKE Lokalt college - styrgrupp LOKAL NIVÅ - KARLSKOGA/DEGERFORS Lokalt college - styrgrupp LOKAL NIVÅ ÖREBRO/ LEKEBERG Lokalt college - styrgrupp LOKAL NIVÅ NORRA LÄNSDELEN Lokalt college - styrgrupp

6 19 regionala och 76 lokala Vård- och omsorgscollege - och vi växer hela tiden

7 Frågor vi arbetar med: Jämställdhet och genus: hur bryter vi den könssegregerade arbetsmarknaden? Hur höjer vi svenskakunskapen inom vård och omsorg? Så många sökande till VO:s vuxenutbildning - hur hanterar vi situationen? Marknadsföring och kommunikation Status, yrkesstolthet, förebilder APL (praktik) och handledarutbildning Validering

8 1. Öka andelen utbildade Årliga uppföljningar Informera studie- och yrkesvägledare Goda möjligheter till vuxenutbildning Marknadsföringsinsatser Verka för mångfald 2. Öka kvaliteten på utbildningarna Gemensamma instrument för utvärdering Arbetsgivarna påverkar utbildningarna Uppföljning av elever Gemensamma baskrav för alla kurser Gemensamma bedömningsunderlag för APL Gemensamma rutiner vid validering Gemensam kompetensutveckling för lärare Gemensamt kursutbud Dela på resurser, personal och material Gemensamma riktlinjer för utbildningarnas hälsoarbete 3. Höja kvaliteten i arbetslivet Göra och årligen följa upp kriterier för attraktiva arbetsplatser Uppföljning av elever Arbetsgivarna påverkar utbildningarna Gemensam plan för kompetensutveckling och karriärvägar Samverka kring kompetensutveckling Utbildare och arbetsgivare samverkar för snabb övergång till arbete Gemensamma ”kompetensprofiler” för yrkesgrupper kopplade till utbildningarna 4. Den regionala samordningen av Vård- och omsorgscollege Örebro län har säkerställts på längre sikt Överenskommelse för samordning och finansiering REGIONALA MÅL 2012-2017

9 Kvalitetskriterier för ansökan om certifiering regionalt 1.Varför Vård- och omsorgscollege? 2.Samverkan 3.Infrastruktur för utbildningen 4.Regionalt perspektiv 5.Hälsoperspektivet 6.Kvalitetsarbete/Uppföljning 7.Avtal Tillägg lokala kvalitetskriterier 8.Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 9.Lärformer och arbetssätt 10.Lärande i arbete

10 Certifiering Regional ansökan: mejla ansökan, inklusive kvalitetskriterierna, till VO-College kansli. Lokal ansökan: den lokala ansökan måste vara godkänd av regional styrgrupp innan den skickas till VO-College kansli. Certifierarbesök: kansliet utser certifierare som genomför en granskning där de bland annat besöker pågående undervisning. Om kriterier inte är uppfyllda får sökanden göra kompletteringar. När kriterierna är uppfyllda tar föreningen VO-College beslut om certifiering. Ansökan till befintligt college: För nya aktörer som vill ansluta sig till ett certifierat lokalt VO-College ser processen ut på ett annat sätt. Tvåårsuppföljning: redovisa verksamhetsberättelse, lokal och regional kvalitetsuppföljning, samt förteckning över styrgrupper. Återcertifiering: redogöra för resultat av tidigare uppsatta mål och utvecklingsområden, samt förändringar från tidigare ansökan

11 Diplom från Vård- och omsorgscollege Lokala college får börja lämna ut diplom terminen efter att det har blivit certifierade. Diplom för ungdomsgymnasiet Minst betyg ”E” i: 600 poäng gymnasiegemensamma ämnena, 1100 poäng programgemensamma ämnena, 500 poäng programfördjupning, 200 poäng individuellt val, 100 poäng från Gymnasiearbetet (2500 gymnasiepoäng). Diplom för vuxenutbildningen Minst betyg ”E” i: 950 poäng av de programgemensamma ämnena, 450 poäng från kurserna på programfördjupningen och 100 poäng från Gymnasiearbetet (1500 gymnasiepoäng). Yh-utbildning och validering Studerande som har fullföljt och är godkänd i alla kurser i en YH-utbildning och/eller som validerat sig inom ett college får diplom. Underskrifter på diplomet Skolans rektor och ordförande i lokal styrgrupp skriver under diplomet.

12 Nationella verksamhetsmål och aktiviteter 2015 Kvalitativ APL för anställda på yrkesintroduktionsavtal Uppföljning av kvalitet och nationella riktlinjer Statistik och analys över elever och utbildningar - sprida Se över reglerna för diplom Kommunikationsplan och mångfaldsperspektiv Föreskrifter för YH-utbildningar med ett nationellt likvärdigt innehåll Inventera arbetet för att motverka könssegregationen Starta ett ESF-projekt

13 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Stora pensionsavgångar Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Krav på mer kvalificerade kunskaper Åldrande befolkning."

Liknande presentationer


Google-annonser