Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper 2014 Procent av befolkningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper 2014 Procent av befolkningen."— Presentationens avskrift:

1 Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper 2014 Procent av befolkningen

2 Arbetskraftsdeltagande i EU och Norge 2014, 20-64 år Procent av befolkningen

3 Sysselsättningsgrad i EU och Norge 2014, 20-64 år Procent av befolkningen

4 Arbetskraftsdeltagande, 20–64 år Procent av befolkningen, säsongsrensade kvartalsvärden

5 Sysselsättningsgrad, 20–64 år Procent av befolkningen, säsongsrensade kvartalsvärden

6 Arbetslöshet i EU och Norge 2014, 20–64 år Procent av arbetskraften

7 Arbetskraftsdeltagande, inrikes och utrikes födda, 20–64 år Procent av befolkningen, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Arbetslöshet, 15–74 år Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

9 Jobbchans för olika grupper av arbetssökande, 16–64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden

10 Arbetslöshet fördelad efter utbildning, 15–74 år Procent av arbetskraften

11 Andel sysselsatta i yrken utan krav på särskild yrkesutbildning i EU och Norge 2013 Procent av total sysselsättning

12 Arbetslösa, 15–24 år Tusental, säsongsrensade kvartalsvärden

13 Andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar 2014, 15–24 år Procent av befolkningen 15–24 år

14 Jobbchans Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

15 Jobbchans fördelat på inskrivningstid Procent, säsongsrensade månadsvärden

16 Andelen långtidsarbetslösa, 15–74 år Procent av arbetslösa, säsongsrensade kvartalsvärden

17 Genomsnittlig tid i arbetslöshet, 15–74 år Veckor, säsongsrensade kvartalsvärden

18 Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, 16–64 år Tusental respektive procent, säsongsrensade månadsvärden

19 Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, 16–64 år Tusental, säsongsrensade månadsvärden

20 Arbetslösa med svag arbetsmarknadsanknytning, 16–64 år Tusental respektive procent av antalet arbetslösa

21 Arbetslöshet Procent av arbetskraften respektive den registerbaserade arbetskraften, säsongsrensade månadsvärden

22 Jobbchans och arbetsmarknadsläge, 1997–2015 Genomsnittligt samband och 90-procentigt konfidensintervall

23 Rekryteringstid i privat sektor och arbetslöshet Genomsnittlig rekryteringstid i månader respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

24 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

25 Sammansättning av arbetslösa, 15–74 år Procent av arbetslösa

26 Inkomstspridning, P90/P10, före skatt Percentilkvoter

27 Inkomstspridning, P50/P10, före skatt Percentilkvoter

28 Lön och sysselsättningsgrad för olika utbildningsnivåer 2014, totalt Medianlön, tusental kronor per månad före skatt respektive sysselsättningsgrad i åldersgruppen 30–54 år, procent av befolkningen

29 Lön och sysselsättningsgrad för olika utbildningsnivåer 2014, kvinnor Medianlön, tusental kronor per månad före skatt respektive sysselsättningsgrad i åldersgruppen 30–54 år, procent av befolkningen

30 Lön och sysselsättningsgrad för olika utbildningsnivåer 2014, män Medianlön, tusental kronor per månad före skatt respektive sysselsättningsgrad i åldersgruppen 30–54 år, procent av befolkningen

31 Arbetskraftens utbildningsnivå Procent

32 Instegsjobb Tusental personer

33 Arbetsmarknadspolitiska program inklusive nystartsjobb Tusental, säsongsrensade kvartalsvärden

34 Arbetsmarknadspolitiska program inklusive nystartsjobb som andel av arbetskraften 15–74 år Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

35 Utveckling av YI-anställningar över tid, januari 2014–juli 2015 Nuvarande YI-anställningar och nyanställningar


Ladda ner ppt "Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper 2014 Procent av befolkningen."

Liknande presentationer


Google-annonser