Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämvikt på arbetsmarknaden. Snabbare strukturomvandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämvikt på arbetsmarknaden. Snabbare strukturomvandling."— Presentationens avskrift:

1 Jämvikt på arbetsmarknaden

2 Snabbare strukturomvandling

3 Högre matchningseffektivitet

4 Lägre reservationslön

5 Högre produktivitet och konstant reservationslön samt vakanskostnad

6 Lägre lönekrav

7 Stort inflöde i arbetskraften

8 Separationssannolikhet Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

9 Beveridgekurva

10 Beveridgekurva, 1981–2012 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

11 Arbetsmarknadsläge och jobbchans, 1997–2012 Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

12 Jobbchans och arbetsmarknadsläge, 1997–2012 Genomsnittligt samband och 90-procentigt konfidensintervall

13 Matchningseffektivitet Standardiserad så att medelvärde=0 och standardavvikelse=1 under 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

14 Regional och yrkesmässig obalans, 1996–2012 Index = 0 vid ingen balans

15 Arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

16 Långtidsarbetslöshet, 16–64 år Procent av antal arbetslösa, säsongsrensade kvartalsvärden

17 Inskrivna vid Arbetsförmedlingen Tusental

18 Jobbchans för olika grupper Procent, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

19 Andel som ägnat mer än fyra timmar per vecka åt att söka jobb Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

20 Andel som sökt mer än 6 jobb per månad Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

21 Effektiv ersättningsgrad Procent

22 Faktisk och potentiell arbetskraft Procentuell förändring

23 Konjunkturinstitutets prognos samt predikterad löneökningstakt i näringslivet Procentuell förändring

24 Faktisk och predikterad löneökningstakt samt skillnaden mellan de båda Procentuell förändring respektive procentenheter

25 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften

26 Separationssannolikhet Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

27 Matchningseffektivitet Standardiserad så att medelvärde=0 och standardavvikelse=1 under 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

28 Effektiv ersättningsgrad Procent

29 Lämnat arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd för ett osubventionerat arbete, 1992–2012 Tusental, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

30 Kvarstående samt nyinskrivna i arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd, 1992–2012 Tusental, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

31 Nyanmälda och kvarstående lediga platser hos Arbetsförmedlingen, 1992–2012 Tusental, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

32 Matchningseffektivitet Standardiserad avvikelse från medelvärde 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

33 Matchningseffektivitet vid olika modellspecifikationer Standardiserad avvikelse från medelvärde 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

34 Arbetslöshet Procent av arbetskraften

35 Timlön i näringslivet Procentuell förändring

36 Inflation Procentuell förändring

37 Nominell reporänta Procent

38 Reallöner i näringslivet Procentuell förändring

39 BNP Procentuell förändring

40 Arbetslöshet Procent av arbetskraften


Ladda ner ppt "Jämvikt på arbetsmarknaden. Snabbare strukturomvandling."

Liknande presentationer


Google-annonser